ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Αρ.Πρωτ. 177

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(για τον διορισμό 4 Δόκιμων Επιμελητών Δικαστηρίων, από την Προκήρυξη 8Κ/2017, σε αναπλήρωση ισάριθμων αρχικά διορισθέντων που δεν αποδέχθηκαν)


Δημοσιεύθηκε το με αριθμό 1235 Γ΄/4-8-2020 ΦΕΚ (κλικ εδώ), στο οποίο περιέχεται η με αριθμό 28730 οικ./15-7-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικείων της Αττικής, συνολικά (4) επιτυχόντες του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων της προκήρυξης 8Κ/2017 (ΦΕΚ23/3-7-2017 τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σε εκτέλεση της με αριθμό 69/5-2-2020 απόφασης του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (με την οποία διατίθενται υποψήφιοι προς διορισμό σε θέσεις που δεν πληρώθηκαν λόγω μη αποδοχής του διορισμού των αρχικά διοριστέων).
 

Οι θέσεις που καλύπτονται είναι από τις 21 προκηρυχθείσες αρχικά της κατηγορίας ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων, για τις οποίες τα οριστικά αποτελέσματα είχαν εκδοθεί στις 29/5/2018, ενώ η απόφαση 69/5-2-2020 του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ για την αναπλήρωση των θέσεων που δεν πληρώθηκαν εκδόθηκε σχεδόν 2 χρόνια μετά. Επιπλέον, από την έκδοση αυτής της απόφασης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, χρειάστηκε 5,5 μήνες για να προβεί στην απόφαση του διορισμού. Τα συμπεράσματα είναι προφανή!!!..

 

Για το Δ.Σ.της ΟΔΥΕ

Μιχάλης Μαυρογένης

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων