ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

 

Αθήνα, 4 Όκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 281

 

ΤΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε.

12-16 Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ANAΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 αποφασίστηκε η σύγκληση του Kαταστατικού, Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΔΥΕ στη Θεσσαλονίκη με ημερομηνία έναρξης εργασιών την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και λήξης Συνεδρίου με την εκλογή οργάνων της ΟΔΥΕ και αντιπροσώπων της στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021. 

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου και διαμονής των συνέδρων επιλέχθηκε το ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

Ως ημέρα άφιξης των Συνέδρων ορίζεται η Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

 

Παρακαλούνται οι σύλλογοι να αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 (καθόσον υπάρχει δεσμευτικός όρος στο συμφωνητικό με το ξενοδοχείο),

με email στο info@madlink.gr, το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής (εκλογής συνέδρων) και οπωσδήποτε την κατάσταση ψηφισάντων, ώστε, ο έλεγχος τους από την ΟΔΥΕ και από την Επιτροπή Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ, και κατ επέκταση η νομιμοποίηση του κάθε Συλλόγου και των συνέδρων του, να γίνει πριν την έναρξη του συνεδρίου μας. Βεβαίως, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, π.χ. όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής με email, παρακαλούμε τους Συλλόγους να αποστείλουν τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφά τους στα γραφεία της ΟΔΥΕ με courier, στη διεύθυνση ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Πρώην σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ.201.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής να αναγράφονται:

1) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα (Δικηγόρος) του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής,

2) ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου - διορισμού του Δικηγόρου ως Δικαστικού Αντιπροσώπου (Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής) από τον οικείο Δικηγορικό του Σύλλογο. Παρακαλούμε τους Συλλόγους στων οποίων το πρακτικό εκλογής Συνέδρων δεν μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του άνω εγγράφου διορισμού, να στείλουν με email το έγγραφο αυτό, για να το επισυνάψουμε στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και στα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα ελέγξουν οι Επιτροπές Ελέγχου Πιστοποίησης της ΟΔΥΕ και της ΑΔΕΔΥ.

3) ο αριθμός εγγεγραμμένων μελών,

4) ο αριθμός ψηφισάντων.

 

Με την άφιξη σας στο χώρο του Συνεδρίου ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρακαλούμε να έχετε μαζί σας αντίγραφο αυτών των πρακτικών και τις, για οποιονδήποτε λόγο, τυχόν παραιτήσεις τακτικών ή αναπληρωματικών συνέδρων, και σε περίπτωση συνταξιούχων μία βεβαίωση της υπηρεσίας τους.

Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη διαμονή, τη μετακίνηση κ.λπ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ:

 

Επίσης, παρακαλούμε τους Συλλόγους να στείλουν συμπληρωμένη την κατάσταση κατανομής στα δωμάτια μέχρι την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021    (βλ. συνημμένη φόρμα):

 

- Διευκρινίζουμε ότι οι Σύνεδροι μπορούν να διανυκτερεύσουν την Τρίτη 12 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μεσημέρι 16 Οκτωβρίου 2021, μετά την ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων της ΟΔΥΕ. (σχετική 275/21-9-2021.

- Εάν υπάρχουν αιτήματα για διανυκτέρευση και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 παρακαλούμε να υποβληθούν εγγράφως. Το κόστος θα επιβαρύνει τους ίδιους.

- Παρακαλούμε, επίσης, τους/τις συνέδρους που θα έρθουν στο Συνέδριο αλλά θα διανυκτερεύσουν τυχόν σε δικό τους σπίτι εκτός του ξενοδοχείου, να μας το γνωστοποιήσουν στην ανωτέρω κατάσταση.

 

Σημείωση: Οι μη εμβολιασμένοι θα συμμετέχουν με Live  streaming από το δωμάτιό τους ή από οποιοδήποτε άλλο χώρο, εκτός του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γιώργος Διαμάντης                             Μαριάνθη Μισαηλίδου