ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Παρακάτω θα βρείτε (σε μορφή .pdf)Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe Reader για να ανοίξετε και να διαβάσετε τα αρχεία, κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε.:

Α) Την προτεινόμενη διάταξη για τη σύσταση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.

Β) Το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναπροσαρμογή των εξόδων κίνησης των επιμελητών δικαστηρίων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

1ο.  ΜΕΡΟΣ: Σχέδιο διάταξης νόμου και αιτιολογικής έκθεσής για την αύξηση – σύσταση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και επτά (7) σχετικές ισχύουσες διατάξεις, έξι (6) έγγραφα και αποφάσεις των συνεδρίων και του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., πόρισμα της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και διαβιβαστικό Δ.Σ. Ο.Δ.Υ.Ε. προς τον υπουργό της δικαιοσύνης. (Σύνολο εγγράφων δεκαέξι (16). Το σχέδιο διάταξης νόμου και αιτιολογικής έκθεσής για την αύξηση – σύσταση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων έγινε με βάση τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις μέχρι σήμερα αποφάσεις των συνεδρίων και των Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

2ο.  ΜΕΡΟΣ: Σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναπροσαρμογή των εξόδων κίνησης των επιμελητών δικαστηρίων και δέκα (10) σχετικές ισχύουσες διατάξεις νόμου και υπουργικές αποφάσεις, τρία (3) από επτά (7) υπάρχοντα έγγραφα και αποφάσεις των συνεδρίων και του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. και διαβιβαστικό Δ.Σ. Ο.Δ.Υ.Ε. προς τον υπουργό της δικαιοσύνης. (Σύνολο εγγράφων δεκαπέντε (15) από δεκαεννέα (19) υπάρχοντα στο αρχείο της Ο.Δ.Υ.Ε. Το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναπροσαρμογή των εξόδων κίνησης των επιμελητών δικαστηρίων έγινε με βάση τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις αλλά και τις μέχρι σήμερα αποφάσεις των συνεδρίων και των Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Σημειώσεις:

Ø     Το περιεχόμενο του εντύπου υπάρχει ξεχωριστά για το κάθε μέρος και σε οπτικό δίσκο δεδομένων (CD).

Ø    Η επεξεργασία του εντύπου και οι προτεινόμενες (α) διάταξη νόμου και η αιτιολογική έκθεσή της για την αύξηση – σύσταση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, (β) η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των εξόδων κίνησης των επιμελητών δικαστηρίων και (γ)  η μελέτη – η συνολική επεξεργασία του εντύπου έγιναν από τον Ταμία και μέλος του «Προεδρείου» της Ο.Δ.Υ.Ε. Χρήστο Καϋμενάκη (μετά από εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της Ο.Δ.Υ.Ε., Χρήστο Λυμπερόπουλο και Δημήτρη Λιάτσο αντιστοίχως) .

Ø     Οι ως άνω εισηγήσεις και μελέτες συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το «Προεδρείο» {Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας, Αντιπρόεδροι (Λάμπρος Χανδρινός και Λαυρέντης Μπεζμέρτης) και Ταμίας} της Ο.Δ.Υ.Ε. το οποίο συνεδρίασε στις 7 Νοεμβρίου 2008, και κοινοποιήθηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον Υπουργό της Δικαιοσύνης (στις 10 Νοεμβρίου 2008) και τον Υφυπουργό Οικονομικών (στις 11 Νοεμβρίου 2008), και

Ø     Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, στη συνεδρίασή του στις 14 Νοεμβρίου 2008.

 

Αθήνα Νοέμβριος 2008

 

1ο ΜΕΡΟΣ (σύσταση οργανικών θέσεων):

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΔΥΕ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

2ο ΜΕΡΟΣ (αναπροσαρμογή εξόδων κίνησης επιμελητών):

 

1. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΔΥΕ

2. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ