ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρακάτω θα βρείτε α) ανακοίνωση της ΟΔΥΕ με αριθμό πρωτ. 37/2007 της 14ης Μαΐου 2007 και β) απόφαση Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Εφετείου Ναυπλίου

α)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρ. Πρωτ. 37/2007

14/5/2007

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Με την παράκληση να λάβουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΣ τους Συλλόγους - μέλη της ΟΔΥΕ

ΘΕΜΑ: "ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗ"

 Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις θέσεις της ΟΔΥΕ, όπως αυτές εφαρμόζονται και ισχύουν την τελευταία τουλάχιστον 20ετία,

Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, κατά την ημέρα απεργίας, από τη Διοίκηση απεργοσπάστης, για την εκδίκαση ποινικών ή πολιτικών υποθέσεων :

1. Σε περίπτωση διακοπής, για άλλη ημέρα, συνεχίζει ο ίδιος γραμματέας (απεργοσπάστης) την εκδίκαση υπόθεσης ή υποθέσεων. Και

2. Σε καμία  δε περίπτωση ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ σε διακοπείσα συνεδρίαση, που ξεκίνησε  ημέρα απεργίας, δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος  ήταν απεργός την ημέρα αυτή.

Σας καλούμε να γνωστοποιήσετε το έγγραφό μας αυτό σε κάθε αρμόδιο και να καταγγείλετε , στην ΟΔΥΕ, την ΑΔΕΔΥ, την ΓΣΕΕ, τις Δικαστικές Ενώσεις, το Δικηγορικό Σύλλογο και τις τοπικές εφημερίδες και Μ.Μ.Ε καθώς και σε κάθε άλλο φορέα οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που είναι αντίθετη με όσα αναγράφονται στο παρόν έγγραφό μας. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ

β)