ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΑΘΗΝΑ,  28 Μαΐου 2010

 

 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χάρη Καστανίδη

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Σας ζητούμε να  εξετασθεί από εσάς  το πρόβλημα που έχει προκύψει με την εφαρμογή  των διατάξεων περί περικοπής των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 20% και αφορά  τόσο στο ποσό που λαμβάνουν οι επιμελητές δικαστηρίων ως έξοδο κίνησης και μετακίνησης όσο και το επίδομα παραμεθορίου που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας  δικαστικοί υπάλληλοι.

 

Το δίκαιο του αίτημά μας έχει να κάνει με τις ειδικές συνθήκες που βιώνουν οι συνάδελφοί μας που εργάζονται στις παραμεθόριες περιοχές και την καθημερινή δυσκολία στις μετακινήσεις  που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι επιμελητές δικαστηρίων.

 

Η εξαίρεση των παραπάνω αποδοχών από την περικοπή κατά 20% είναι αναγκαία και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.

 

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ