ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΑΘΗΝΑ,  28 Μαΐου 2010

 

 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χάρη Καστανίδη

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από επικοινωνία μαζί σας, σας ζητούμε να συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «περί βασικών  συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων», διάταξη που να προβλέπει ότι … «και οι  δικαστικοί υπάλληλοι  που έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους εντός του έτους 2010, μπορούν να την ανακαλέσουν και να επανέλθουν σ΄ αυτή, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει την οποιαδήποτε μελλοντική τους αίτηση για συνταξιοδότηση»…

 

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ