ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 139/22-10-2016 ...... Αριθμός απόφασης 18/22-10-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 14ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 18/22-10- 2016.
Από το πρακτικό της
 7ης διαρκούς συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε από 12/10/2016 έως και σήμερα 22/10/2016.
Χρονική διάρκεια ολόκληρης της 
7ης συνεδρίασης: 11 ημέρες
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### Ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου ###

 

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο εργασίας της επιτροπής και του προσωπικού με το οποίο συνεργάζεται η επιτροπή, σήμερα Σάββατο 22/10/2016 και ώρα 15:00, συνήλθε εκτάκτως (σε συνέχεια των καθημερινών συνεδριάσεων της από 12/10/2016) σε συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και της Επιτροπής Γ. Διαμάντη προς τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, που μένουν στην Αττική.
 

Στις 15:00 διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, ως εξής:
 

Παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή): 
Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Πρόεδρος και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής,

Χρ. Καϋμενάκης, Μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Γραμματέας και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής,

Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΥΕ, και Αντιπρόεδρος και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής,

Χρ. Λυμπερόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής,
 

Ενημερώθηκε τηλεφωνικά, αλλά δεν κλήθηκε και φυσικά δεν προσήλθε όλες αυτές τις ημέρες, λόγω και της απόστασης (ευρισκόμενος στο Νομό Ηλείας, που εργάζεται και κατοικεί), ο Ι. Βαρελάς, Υπεύθυνος Τύπου & Δημ.Σχέσεων Δ.Σ. ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής.
 

Δεν κλήθηκαν, και βέβαια δεν προσήλθαν στο ως άνω χρονικό διάστημα, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, τα οποία διαμένουν/εργάζονται στην Αττική.

 

Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Διαμάντης.
Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Γραμματέας της Επιτροπής, Χρήστος Καϋμενάκης.
Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη.
 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια των τελευταίων συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και των σχετικών ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου για την ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών της Επιτροπής και του προσωπικού με το οποίο συνεργαζόμαστε, ώστε να παρουσιάσουμε έγκαιρα έκθεση αναλυτικού ελέγχου του Ταμείου της ως άνω διαχειριστικής περιόδου, αναλυτικού...ως προς όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του Ταμείου. Διαδικασία και στόχο που προκαθορίσαμε από την αρχή της έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής, δηλ. από 23/09/2016 όπως αναγράφονται στα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης: "Ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργάνων (Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών, Συνέδρων), των συναδέλφων φυσικών μελών της ΟΔΥΕ και των Συλλόγων της ΟΔΥΕ, και των παρατάξεων της ΟΔΥΕ για το μέχρι στιγμής έργο της Επιτροπής και το πρόγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών"

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 15:30 άρχισε η συζήτηση επί του θέματος αυτού.

 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία ύστερα από διαβούλευση, καταλήξαμε ΟΜΟΦΩΝΑ στο εξής "μήνυμα" - απάντηση σε ερωτήματα που τίθενται συνεχώς:

 

Η Επιτροπή, ευρισκόμενη σε συνεχή λειτουργία και εργασία από τις 23/09/2016, πρώτη ημέρα συνεδρίασης της, και σε συνεχή έλεγχο επί των αποδείξεων με τα τέσσερα ως άνω παρόντα τακτικά μέλη της, ανελλιπώς από 29/09/2016 έως και σήμερα, και από τις 10:00 - 11:00 το πρωί έως αργά το βράδυ και όλες ανεξαιρέτως τις εργάσιμες ημέρες και αργίες, και με την ουσιαστική βοήθεια των συνεργατών μας, αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους, συνδικαλιστές και μη, ότι έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο των εργασιών ελέγχου που είναι: Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ) ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ,

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΚΟΠΟ,

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ.

ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ "ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ" ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ., ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΣΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ.

 

Γίνονται παράλληλα και οι απαραίτητες εργασίες συγκέντρωσης, ταξινόμησης και ελέγχου των εγγράφων που θα συνοδεύουν την έκθεση, και τα οποία σταδιακά δημοσιεύονται στη σχετική στήλη της επιτροπής στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα και με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ που λήφθησαν στις τελευταίες συνεδριάσεις αλλά και της διευρυμένης σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, για λόγους τυπικούς, λειτουργικούς και ουσιαστικούς αυτοδεσμευόμαστε όλα τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ, του Προεδρείου της ΟΔΥΕ, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και τα στελέχη όλων των παρατάξεων να "μιλήσουμε" συγκεκριμένα και με στοιχεία για πρώτη φορά κατά την παρουσίαση της Έκθεσης Ελέγχου.

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 21:13 έληξε η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής και ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής αύριο Κυριακή 23/10/2016 και ώρα 11:00, και οι εργασίες της από ώρα 14:00 στα γραφεία των συνεργατών μας.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 18/11-.10.-2016

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2016
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή):
1. Ο Πρόεδρος: Γ. Διαμάντης 
2. Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης,
3. Η Αντιπρόεδρος: Μ.Μισαηλίδου,

4. Το Τακτικό μέλος: Χρ. Λυμπερόπουλος