ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 127στ/23-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 06/23-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 10ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 06/23-09- 2016.
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 23/09/2016.
Χρονική διάρκεια ολόκληρης της 1ης συνεδρίασης: 11:00 έως 17:15.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### 1) Υποχρέωση δημοσίευσης αναλυτικού αποσπάσματος από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου με την ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

2) Εκτός από την ηθικά και συνδικαλιστικά "υποχρεωτική" πρόσκληση, παρουσία και συμμετοχή όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και του Προεδρείου της ΟΔΥΕ στις συνεδριάσεις και στον καταμερισμό εργασίας, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη θα απασχοληθούν στον έλεγχο αποδείξεων, τα δε μέλη του Προεδρείου στην συγκέντρωση και την καταγραφή του αρχείου που θα λάβουμε υπόψη μας. Η τυχόν απουσία ορισμένων δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία και το έργο ελέγχου της Επιτροπής.

3) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει και θα ελέγχει καθημερινά και αργίες από το πρωί έως το βράδυ, σύμφωνα και με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις του καθενός.

4) Οι ημέρες, οι ώρες, τα θέματα, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα να τεθούν και να αποφασιστούν οριστικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26/9/2016, με κατεύθυνση εφόσον ανταποκριθούν όλοι και ισότιμα στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους, και ιδιαίτερα τα μέλη του Προεδρείου, δηλαδή έντεκα συνολικά άτομα, να καταλήξουμε σε πόρισμα και αποφάσεις έγκαιρα. ###.

 

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Παρασκευή 23/09/2016 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ της ΟΔΥΕ Γ. Διαμάντη και της αντιπροέδρου Μ. Μισαηλίδου προς όλα τα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής που μένουν στην Αττική.
 

Η ημερομηνία της 1ης συνεδρίασης είχε οριστεί μετά από σύσκεψη του Προεδρείου στις 19/09/2016.
 

Στις 11:30, δηλαδή μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 11:00, διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:
 

Παρόντα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά), στο θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης: 
Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Χρ. Καϋμενάκης, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους του συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 
Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 
 

Επίσης είχαν κληθεί, δεν προσήλθαν και καταχωρίζονται ως απόντες, οι (με αλφαβητική σειρά): 
Μ. Βεντούρης, μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,

Δ. Λιάτσος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 

Χρ. Λυμπερόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,
Λ. Μπεζμέρτης, Ταμίας ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Γ. Παρασκευάς, Ταμίας ΔΣ ΣΔΥΑ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ,

Α. Πάσχος, Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέα ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Λ. Χανδρινός, Γεν.Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Δεν κλήθηκαν και βέβαια δεν προσήλθαν (με αλφαβητική σειρά): 
Ι. Βαρελάς, Υπεύθυνος Τύπου & Δημ.Σχέσεων ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ, 
Κ. Παρασκευόπουλος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Δεν κλήθηκαν, επίσης, και βέβαια δεν προσήλθαν, τα υπόλοιπα έξι μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ, τα οποία διαμένουν/εργάζονται εκτός Αττικής και (πλην Ιωάννη Βαρελά που είναι μέλος του Προεδρείου, και διαμένει/εργάζεται κι εκείνος εκτός Αττικής) δεν είναι μέλη ούτε του Προεδρείου ούτε της Επιτροπής.
Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Διαμάντης.
Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΔΣ ΟΔΥΕ, Ανδρέας Πάσχος.
Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών και 4 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη και κανένα αναπληρωματικό μέλος, και επιπλέον βρέθηκαν παρόντα 2 ακόμα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ (Λ.Χανδρινός και Α.Πάσχος), οι οποίοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής.
 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια της σύσκεψης του Προεδρείου της ΟΔΥΕ που έγινε στις 19/09/2016 και προηγούμενης προγραμματισμένης συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία είχε ματαιωθεί.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης: "Δημοσίευση αποσπάσματος από συνεδριάσεις Δ.Σ. ΟΔΥΕ με ευθύνη Προέδρου και Γραμματέα Δ.Σ. ΟΔΥΕ, καταμερισμός είδους εργασίας στα μέλη της Επιτροπής αλλά και στα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ, ημέρες και ώρες συνεδρίασης και εργασιών ελέγχου της Επιτροπής και των μελών του Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ και προϋποθέσεις για την έγκαιρη περάτωση των εργασιών ελέγχου της Επιτροπής."

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 14:45 άρχισε η συζήτηση επί του θέματος αυτού.

 

- Χρήστος Καϋμενάκης: Για την αξιοπιστία μας, πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια τα πρακτικά, όπως είπαμε ανωτέρω. Και να δημοσιεύσετε καταρχάς αναλυτικό απόσπασμα από το κάθε πρακτικό συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου με την ευθύνη του Προέδρου, του Γραμματέα και της Αντιπροέδρου.
Και να συνεχίζεται απρόσκοπτα το έργο της Επιτροπής (συνεδριάσεις και έλεγχος επί της καθεμιάς απόδειξης) ανεξάρτητα από το ποιος απουσιάζει, αρκεί να είναι παρόντες ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας στις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση όμως που απουσιάζει κάποιος από αυτούς μπορεί να συνεχίζεται η συνεδρίαση μόνο εφόσον έχει φροντίσει ο απουσιάζων να είναι παρών στη συνεδρίαση ο αναπληρωτής του και να του έχει παραδώσει το αρχείο και τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η δε Επιτροπή να συνεδριάζει και να ελέγχει τις αποδείξεις μετά τις 13:00 κάθε μέρα ως αργά το απόγευμα και το βράδυ κατά τις εργάσιμες ημέρες, στις δε αργίες και το Σάββατο να εργάζεται με πρόγραμμα από το πρωί έως το βράδυ, με καταμερισμό εργασίας σε όλα τα μέλη του Προεδρείου του ΔΣ ΟΔΥΕ και της Επιτροπής. ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ 10 - 11 ΑΤΟΜΑ.
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 20 ΠΕΡΊΠΟΥ ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ.

 

- Μαριάνθη Μισαηλίδου: Να ορίσουμε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών ελέγχου και να έχουμε τελειώσει έως τα τέλη Οκτωβρίου. Ώστε να μπορέσει το Δ.Σ. να πάρει αποφάσεις. Επίσης προτείνω να συνεδριάζουμε και ώρες απογευματινές, όχι μόνο πρωινές. Συμφωνώ με όλες τις παραπάνω προτάσεις του Χρήστου Καϋμενάκη.

 

- Γιώργος Διαμάντης: Παρακαλώ να καταγραφεί ότι στις 20/09/2016 ημέρα Τρίτη, παρέλαβα από τον πραγματογνώμονα που είχε οριστεί από τον Εισαγγελέα όλα σχεδόν τα πρακτικά, τους απολογισμούς και άλλα έγγραφα που του είχα παραδώσει μόνος μου ή από κοινού με τον Ταμία και που έχουν σχέση με το Ταμείο της ΟΔΥΕ από το 1998 μέχρι τώρα. Παρέλαβα επίσης και τις υπάρχουσες αποδείξεις της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου 2012 – 2014. Όλα αυτά τα τοποθέτησα σε ντουλάπια της ΟΔΥΕ, κλειδιά των οποίων έχω ο ίδιος και ο Λ.Μπεζμέρτης. Από τη Δευτέρα 26/09/2016 θα τα παραδώσω στους αρμόδιους.

 

- Χρήστος Καϋμενάκης: Παρακαλώ μια απάντηση από τον Γιώργο Διαμάντη, όχι μόνο ατομική αλλά εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, στις ερωτήσεις που κατέθεσα στο Δ.Σ. της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, και συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, για το εάν έχουν μετανιώσει ως παράταξη για το γεγονός ότι στο συνέδριο του Νοεμβρίου πρότειναν και ψήφισαν να διοριστεί ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ για να πραγματοποίησει τον έλεγχο στο Ταμείο της προηγούμενης περιόδου για εσωτερική χρήση. Σε αντίθεση με την πρόταση τη δική μου και του λειψού Προεδρείου που είχαμε μέχρι εκείνη την στιγμή να οριστεί διαπαραταξιακή επιτροπή ελέγχου, η οποία βεβαίως δεν γίνονταν ούτε αυτή αποδεκτή από την πλειοψηφία των άλλων παρατάξεων και μελών του ΔΣ μέχρι το έκτακτο συνέδριο του Νοεμβρίου 2015.
Διότι ο έλεγχος από διαπαραταξιακή επιτροπή θα είναι πιο αποτελεσματικός και σύντομος. Και αποτρέπεται η εμπλοκή στα ποινικά δικαστήρια, κάτι που πίστευα, εκτιμούσα και είπα στο συνέδριο οτι θα γινόταν με τον ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Περιμένω αυτήν την απάντηση, δεδομένου ότι, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί από όλους και επιβεβαιωθεί, η απόφαση για ορισμό ορκωτού λογιστή παρέπεμπε – οδηγούσε κατευθείαν στην εισαγγελική έρευνα. Το καταθέτω το παραπάνω και ως ερώτηση και ως δήλωση, ενόψει της περαιτέρω λειτουργίας, των αποφάσεων, των εργασιών της Επιτροπής και της συμμετοχής αλλά κυρίως του ρόλου μου σε αυτή. Και του σκοπού και της αξιοπιστίας μας.
Δεν θέτω ερώτηση στις άλλες παρατάξεις (ούτε στο ΠΑΜΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ από τότε, ούτε στη ΔΑΚΕ ούτε στο ΑΣΚ) διότι γνωρίζω την έμπρακτη απάντησή τους, ότι δηλαδή αναγκάστηκαν να αλλάξουν γνώμη μόνο μέσα στο χώρο του εκτάκτου συνεδρίου του Νοεμβρίου 2015 και να τοποθετηθούν υπέρ του ελέγχου από διαπαραταξιακή επιτροπή, όταν είδαν το κλίμα και άκουσαν την πρόταση για ορκωτό λογιστή. Ενώ μέχρι τότε οι παρατάξεις και οι συνδικαλιστές τους ήταν αρνητικοί σε οποιοδήποτε έλεγχο του Ταμείου της προηγούμενης διετίας ή μάλλον των 29 μηνών από 22/05/2012 έως 31/10/2014.
Επιμένω, τέλος, να συνεδριάζουμε ως Επιτροπή τις ώρες και τις μέρες που ανέφερα παραπάνω, καθημερινά, και να συμμετέχουμε στον καταμερισμό εργασίας (καταγραφή και ταξινόμηση αρχείου, εγγράφων που αφορούν το ελεγχόμενο διάστημα και έλεγχο αποδείξεων) όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής καθώς και τα μέλη του Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ.
Διευκρινίζω ότι ατομικά και ως συνδυασμός ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ είχαμε πάντα και έχουμε την άποψη και στηρίξαμε και στηρίζουμε τη θέση ότι ο πιο σωστός τρόπος για έλεγχο για ζητήματα του Ταμείου συνδικαλιστικών οργάνων είναι να γίνεται ο έλεγχος εσωτερικά από διαπαραταξιακή επιτροπή.

 

- Γιώργος Διαμάντης: Δεν θα απαντήσω σήμερα στις ερωτήσεις του Χρήστου Καϋμενάκη. Ήδη έχω απαντήσει στη συνεδρίαση της 13ης Σεπτέμβρη 2016, ενημερώνοντας το Δ.Σ. ότι σε ότι με αφορά προσωπικά, στο συνέδριο του Νοεμβρίου, είχα την άποψη και ψήφισα όχι στην πρόταση για του έλεγχο από ορκωτό λογιστή, αλλά υπέρ του ελέγχου από διαπαραταξιακή επιτροπή όπως ακριβώς είχαμε συμφωνήσει και χαράξει στρατηγική κατά τη διάρκεια της εκλογής Προεδρείου της ΟΔΥΕ τον Δεκέμβριο του 2014 και στην πορεία της συνεργασίας μας μέχρι το συνέδριο του Νοεμβρίου 2015. Δεν μπορώ να απαντήσω για την ατομική στάση των υπολοίπων μελών του ΔΣ από τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Ούτε εκ μέρους της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 

- Χρήστος Καϋμενάκης: Οι ημέρες, οι ώρες, τα θέματα, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα να τεθούν και να αποφασιστούν οριστικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26/9/2016, με κατεύθυνση εφόσον ανταποκριθούν όλοι και ισότιμα στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους, και ιδιαίτερα τα μέλη του Προεδρείου, δηλαδή δέκα συνολικά άτομα, να καταλήξουμε σε πόρισμα και αποφάσεις έγκαιρα.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή,
αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα, και μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ, Γ.Διαμάντη, Μ. Μισαηλίδου και Χρ.Καϋμενάκη,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:

 

1) Να δημοσιευτεί αναλυτικό απόσπασμα από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου με την ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

2) Να είναι ηθικά και συνδικαλιστικά "υποχρεωτική" η πρόσκληση, η παρουσία και η συμμετοχή όλων στις συνεδριάσεις και στον καταμερισμό είδους εργασίας (τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη στον έλεγχο αποδείξεων, τα δε μέλη του Προεδρείου στην συγκέντρωση και την καταγραφή του αρχείου που θα λάβουμε υπόψη μας), ως προϋποθέσεις για την έγκαιρη περάτωση των εργασιών ελέγχου της Επιτροπής. Η τυχόν απουσία ορισμένων δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία και το έργο ελέγχου της Επιτροπής.

3) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει και θα ελέγχει καθημερινά και αργίες από το πρωί έως το βράδυ, ως προϋποθέσεις για την έγκαιρη περάτωση των εργασιών ελέγχου της Επιτροπής, σύμφωνα και με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις του καθενός,

4) Οι ημέρες, οι ώρες, τα θέματα, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα να τεθούν και να αποφασιστούν οριστικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26/9/2016, με κατεύθυνση εφόσον ανταποκριθούν όλοι και ισότιμα στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους, και ιδιαίτερα τα μέλη του Προεδρείου, δηλαδή έντεκα συνολικά άτομα, να καταλήξουμε σε πόρισμα και αποφάσεις έγκαιρα.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/23-.09.-2016

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): 
2. Χρ. Καϋμενάκης,
3. Μ.Μισαηλίδου