ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αρ.Πρωτ. 127δ/23-09-2016 ...... Αριθμός απόφασης 04/23-09-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 8ο χρονικά απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε καταρχάς στην Ομάδα Επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ απόφασης με αριθμό 04/23-09- 2016.
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 23/09/2016.
Χρονική διάρκεια ολόκληρης της 1ης συνεδρίασης: 11:00 έως 17:15.
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ απόφασης
### Ορισμός γραμματέα της Επιτροπής - Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση ###.

 

Στην Αθήνα και στο γραφείο της ΟΔΥΕ, κτ. 13, γραφείο 201 του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην πρώην Σχολή Ευελπίδων, σήμερα Παρασκευή 23/09/2016 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 έως 31/10/2014, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ΔΣ της ΟΔΥΕ Γ. Διαμάντη και της αντιπροέδρου Μ. Μισαηλίδου προς όλα τα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής που μένουν στην Αττική.
 

Η ημερομηνία της 1ης συνεδρίασης είχε οριστεί μετά από σύσκεψη του Προεδρείου στις 19/09/2016. 

Στις 11:30, δηλαδή μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 11:00, διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων, με αλφαβητική σειρά, ως εξής: 

Παρόντα μέλη του Δ.Σ., του Προεδρείου και της Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά), στο θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης: 
Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Χρ. Καϋμενάκης, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους του συνδυασμού ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 
Χρ. Λυμπερόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, 
Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 
Α. Πάσχος, Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέα ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Λ. Χανδρινός, Γεν.Γραμματέας ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Επίσης είχαν κληθεί, δεν προσήλθαν και καταχωρίζονται ως απόντες, οι (με αλφαβητική σειρά): 
Μ. Βεντούρης, μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,

Δ. Λιάτσος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΔΑΚΕ, 
Λ. Μπεζμέρτης, Ταμίας ΔΣ ΟΔΥΕ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 
Γ. Παρασκευάς, Ταμίας ΔΣ ΣΔΥΑ και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ.
 

Δεν κλήθηκαν και βέβαια δεν προσήλθαν (με αλφαβητική σειρά): 
Ι. Βαρελάς, Υπεύθυνος Τύπου & Δημ.Σχέσεων ΔΣ ΟΔΥΕ και Τακτικό Μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΚ, 
Κ. Παρασκευόπουλος, Μέλος ΔΣ ΟΔΥΕ, εκ μέρους της παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
 

Δεν κλήθηκαν, επίσης, και βέβαια δεν προσήλθαν, τα υπόλοιπα έξι μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ, τα οποία διαμένουν/εργάζονται εκτός Αττικής και (πλην Ιωάννη Βαρελά που είναι μέλος του Προεδρείου, και διαμένει/εργάζεται κι εκείνος εκτός Αττικής) δεν είναι μέλη ούτε του Προεδρείου ούτε της Επιτροπής. Στη συζήτηση επί του θέματος αυτού προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Διαμάντης. Υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών ορίστηκε ο Αναπληρωτής Γραμματέας του ΔΣ ΟΔΥΕ, Ανδρέας Πάσχος. Αμέσως διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 τακτικών και 4 αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη και κανένα αναπληρωματικό μέλος, και επιπλέον βρέθηκαν παρόντα 2 ακόμα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ (Λ.Χανδρινός και Α.Πάσχος), οι οποίοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής.
 

Η Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση με ανοιχτή ημερήσια διάταξη, σε συνέχεια της σύσκεψης του Προεδρείου της ΟΔΥΕ που έγινε στις 19/09/2016 και προηγούμενης προγραμματισμένης συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία είχε ματαιωθεί.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ορίστηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης: "Ορισμός γραμματέα της Επιτροπής".

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 13:30 άρχισε η συζήτηση επί του θέματος αυτού.

 

- Γιώργος Διαμάντης: Νομίζω ότι η θέση των μελών του Δ.Σ. ήταν και είναι να οριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής ο Χρήστος Καϋμενάκης. Μπορεί να μην τέθηκε σε ψηφοφορία αλλά όλοι του το πρότειναν και ο ίδιος δεν απάντησε στη συνεδρίαση της 21/7/2016.

 

- Λάμπρος Χανδρινός: Αποδέχεσαι Χρήστο Καϋμενάκη να είσαι Πρόεδρος της Επιτροπής;

 

- Χρήστος Καϋμενάκης: Στη συνεδρίαση της 21/07/2016, μετά από πρότασή μου, αποφασίστηκε ομόφωνα να είναι υπεύθυνος – Πρόεδρος της Επιτροπής μέλος του Προεδρείου καθώς και Γραμματέας της Επιτροπής να είναι μέλος του Προεδρείου… Στην ίδια συνεδρίαση, λοιπόν, ψηφίσαμε ομόφωνα να είναι Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γιώργος Διαμάντης, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής και Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΔΥΕ. Απορώ πως επανέρχεστε σήμερα. Αν πραγματικά πιστεύετε και θέλετε να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, δεν θα ήσασταν ανέκαθεν ασυνεπείς σε όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα! Ποιος εγγυάται οτι τώρα ξαφνικά θα γίνουν ορισμένοι συνεπείς και θα βοηθήσουν. Δεδομένου οτι είμαι ολομόναχος συνδικαλιστικά στο ΔΣ της ΟΔΥΕ, ΚΑΙ ΠΟΛΛΈς ΦΟΡΈΣ ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΤΑΙΩ.

 

- Μαριάνθη Μισαήλιδου: Προτείνω να είναι Γραμματέας της Επιτροπής ο Χρήστος ο Καϋμενάκης...

 

- Χρήστος Καϋμενάκης: Η παρουσία στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και η συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής των μελών του ΔΣ που διαμένουν στην Αττική και ειδικά των μελών του Προεδρείου, καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής προτείνω και πρέπει να είναι υποχρεωτική συνδικαλιστικά και ηθικά, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται η λειτουργία της Επιτροπής.

 

- Λάμπρος Χανδρινός: Προτείνω Γραμματέας της Επιτροπής να ορίζεται εκ περιτροπής ένα μέλος της κάθε φορά – σε κάθε συνεδρίαση.
 

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:20 αποχώρησε ο Λάμπρος Χανδρινός.

 

- Γιώργος Διαμάντης: Ως εναλλακτική λύση προτείνω ως Γραμματέα της Επιτροπής τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ ΟΔΥΕ, Λάμπρο Χανδρινό.

 

- Χρήστος Καϋμενάκης: Επειδή ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΟΔΥΕ αλλά και ο Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας του ΔΣ ΟΔΥΕ δεν είναι ούτε τακτικά ούτε αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, η πιο ενδεδειγμένη θεσμική λύση και σύμφωνη με την απόφαση του ΔΣ της 21ης Ιουλίου 2016, είναι να οριστεί Γραμματέας της Επιτροπής η Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΟΔΥΕ, Μαριάνθη Μισαηλίδου.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού άκουσε τον πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα, και μετά από διαλογική συζήτηση των παρόντων μελών της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι η οριστική επιλογή του Γραμματέα της Επιτροπής θα γίνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, τη Δευτέρα 26/09/2016. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 4/23-.09.-2016

 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται:
 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο Πρόεδρος και Υπεύθυνος: Γ. Διαμάντης
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής και του προεδρείου της ΟΔΥΕ (με αλφαβητική σειρά): 
2. Χρ. Καϋμενάκης,
3. Χρ. Λυμπερόπουλος, 
4. Μ.Μισαηλίδου, 
5. Α. Πάσχος, 
6. Λ. Χανδρινός (μέχρι του σημείου που αποχώρησε)