ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Δ.Υ.Ε.

ΑΘΗΝΑ,  10 Ιουνίου 2008

ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων – Μελών της Ο.Δ.Υ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ

Α) Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι προϊστάμενοι δικαστικών υπηρεσιών, την παραμονή της απεργίας, ζητούν από τους υπαλλήλους να τους γνωστοποιήσουν αν θα απεργήσουν ή όχι.

Η Ομοσπονδία μας κατ' επανάληψη σας έχει ενημερώσει ότι οι ενέργειες αυτές της διοίκησης είναι παράτυπες και στρέφονται εμμέσως πλην σαφώς κατά της απεργίας.

Οι υπάλληλοι δεν οφείλουν ούτε την παραμονή ούτε την ημέρα της απεργίας να ενημερώσουν τη Διοίκηση αν απεργούν ή όχι, έχουν δε το ατομικό δικαίωμα να διαμορφώσουν τη βούλησή τους ακόμα και την τελευταία στιγμή πριν την έναρξη του κανονικού ωραρίου την ημέρα της απεργίας. Από τη στιγμή δε που προσέλθουν και δηλώσουν παρουσία, μετά την έναρξη του ωραρίου δεν έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν απεργοί για κανένα λόγο.

Όσοι κατά την ημέρα της απεργίας απουσιάσουν από την υπηρεσία, χωρίς να την ενημερώσουν, θεωρούνται και είναι απεργοί. Εάν οι λόγοι της απουσίας τους είναι άλλοι π.χ. λόγοι ασθενείας και δεν επιθυμούν να απεργήσουν μόνο τότε οφείλουν να ενημερώσουν την υπηρεσία τους. Αλλά και αυτή η ενέργεια του υπαλλήλου όσο και η χορήγηση οποιονδήποτε άλλων αδειών είναι ούτως ή άλλως απεργοσπαστική, και από την πλευρά του υπαλλήλου και από την πλευρά της Διοίκησης. Γιατί αυτό που μετράει στην απεργία είναι η συνειδητή συμμετοχή και το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία.

Β) Για τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας   έχουμε ψηφίσει στο Λουτράκι  ένα μεγάλο μέρος θέσεων και απόψεων και  ο αριθμός του προσωπικού ασφαλείας κατά υπηρεσία είναι ο ίδιος με αυτόν που ορίστηκε με την υπ'αρ.59/1991 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ειδικότερα :.

β1)  Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα άτομα που θα ορισθούν προσωπικό ασφαλείας επιλέγονται από τη Διοίκηση. Εξαιρούνται τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και της ΟΔΥΕ και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι στην οικεία Δικαστική Υπηρεσία που ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον ίσος με το προσωπικό ασφαλείας. Τα άτομα που ορίζονται προσωπικό ασφαλείας καθίστανται εξ ορισμού απεργοί, ακόμα και αν δεν ήθελαν να απεργήσουν, με περιορισμένα καθήκοντα και προστατεύονται από τους νόμους και από το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Σημείωση: Τα συνδικαλιστικά όργανα, Δ.Σ. και Γενική Συνέλευση Συλλόγων, μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για τον τρόπο επιλογής των ατόμων που ορίζονται προσωπικό ασφαλείας.

β2) Τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί ως οιωνεί νομολογία, περιορίζονται αυστηρά και μόνο στις περιπτώσεις που παραγράφονται σε διάστημα ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ  2 μηνών από την ημέρα της απεργίας  δικαιώματα ή αξιώσεις των διαδίκων και της πολιτείας, ή οι κατηγορούμενοι είναι κρατούμενοι με την διαδικασία του Αυτόφωρου, ή έχουν θέσει τον εαυτό τους σε εκτέλεση της ποινής ή  συμπληρώνεται σε διάστημα ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ  2 μηνών όριο (6μηνο-12μηνο-18μηνο) προσωρινής κράτησης. Σε καμία άλλη περίπτωση, ούτε στα αυτόφωρα που έχει αρθεί η κράτηση, ούτε για αναβολές δεν συμμετέχει το προσωπικό ασφαλείας. Κάθε άλλη εντολή ή ενέργεια τόσο από την πλευρά της Διοίκησης όσο και από την πλευρά του προσωπικού ασφαλείας είναι παράτυπη και απεργοσπαστική.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το προσωπικό ασφαλείας δεν συμμετέχει ούτε στην εκφώνηση των υποθέσεων, διότι είναι έναρξη της διαδικασίας συζήτησης και έκδοσης απόφασης έστω και αναβλητικής, ούτε στην αναβολή των υποθέσεων ούτε στην απόφαση για διακοπή της συνεδρίασης για άλλη ημέρα.

β3) Αν, όμως, υπάρχουν απεργοσπάστες στην οικεία Δικαστική Υπηρεσία  το προσωπικό ασφαλείας παραμένει στην υπηρεσία αλλά δεν ασκεί καθήκοντα γιατί ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των υπηρεσιών και των εδρών τις καλύπτουν οι ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ,σ΄ αυτή την περίπτωση  η Διοίκηση μπορεί, πρέπει και υποχρεούται να τους χρησιμοποιήσει για όλες τις επείγουσες εργασίες π.χ. στην έδρα, για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων κ λ π . Εάν κατά την ημέρα απεργίας χρησιμοποιηθεί από τη Διοίκηση απεργοσπάστης ως γραμματέας έδρας, για την εκδίκαση ποινικών ή πολιτικών υποθέσεων:

1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης, για άλλη ημέρα, συνεχίζει ο ίδιος γραμματέας (ο απεργοσπάστης, συμπεριλαμβανομένου και του τυχόν απεργοσπάστη προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος) την εκδίκαση υπόθεσης ή υποθέσεων του πινακίου.

2. Σε καμία περίπτωση ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ σε διακοπείσα συνεδρίαση, που ξεκίνησε  ημέρα απεργίας, δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος  ήταν απεργός την ημέρα αυτή.

 3. Κατά την ημέρα της απεργίας δεν υπάρχει καμία συνδικαλιστική προστασία ή κάλυψη στους απεργοσπάστες, οι οποίοι είναι στην απόλυτη διάθεση και εντολές της υπηρεσίας.

4. Παραμένει αμετάβλητος ο τακτικός προγραμματισμός εργασιών - εδρών που προϋπήρχε της απεργίας. Δηλαδή, ο μεν απεργοσπάστης θα συμμετάσχει ως γραμματέας έδρας και την ημέρα της απεργίας και την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να πάει στην έδρα, ακόμα και αν η κανονική - τακτική του έδρα ήταν την αμέσως προηγούμενη της απεργίας ή και την αμέσως επομένη μέρα της απεργίας. Ο δε απεργός θα πάει γραμματέας στην έδρα που είχε οριστεί από το πρόγραμμα που είχε βγει πριν την απεργία. Εν κατακλείδι, δεν αλλάζει εξαιτίας της απεργίας το πρόγραμμα κατανομής των εδρών και των άλλων εργασιών, ότι κι αν γίνει τις ημέρες της απεργίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απεργών ή από τη χρησιμοποίηση στην έδρα των απεργοσπαστών. Η εργασία που ανατίθεται στον απεργοσπάστη την ημέρα της απεργίας, είναι επιπρόσθετη.

β4) Η Διοίκηση, μπορεί επίσης, να χρησιμοποιήσει απεργοσπάστες και από άλλες δικαστικές υπηρεσίες της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

β5) Εάν η Διοίκηση εφαρμόσει τις ως άνω β3 και β4 αποφάσεις –προτάσεις, δηλαδή αν χρησιμοποιήσει απεργοσπάστες από την ίδια ή άλλη δικαστική υπηρεσία, τότε ούτε η ΟΔΥΕ ούτε και τα Δ.Σ. των Συλλόγων θα στραφούν κατά της Διοίκησης.

β6) Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που υπάρχουν απεργοσπάστες, «απενοχοποιείται» πλήρως τόσο η απεργία όσο και το προσωπικό ασφαλείας από την «κατηγορία» ότι ευθύνονται για τις αναβολές και τις ματαιώσεις και η ευθύνη πλέον, σ' αυτές τις περιπτώσεις, μετατοπίζεται στις Διοικήσεις και στους απεργοσπάστες που καλύπτονται και προστατεύονται από τη Διοίκηση. Εάν δε η συμμετοχή στην απεργία είναι καθολική τότε σημαίνει ότι η απεργία μας και το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχουν την καθολική αποδοχή και την επιδοκιμασία της κοινωνίας και των συναδέλφων.

β7) Το προσωπικό ασφαλείας, όταν δεν αναγράφεται στη πράξη διορισμού του, δεν έχει συγκεκριμένα καθήκοντα αλλά είναι στη διάθεση της υπηρεσίας για τις όλως εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ως άνω παράγραφο β2, με τις διευκρινήσεις και εξαιρέσεις που αναφέρονται στις άλλες παραγράφους.

β8) Όλες σχεδόν τις ως άνω θέσεις της ΟΔΥΕ, έστω και ως εκ περισσού, τις συμμερίζονται και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς του χώρου της Δικαιοσύνης.

β9) Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας, οφείλει να καταγγέλλει στην ΟΔΥΕ, αλλά και στα Μ.Μ.Ε., με ευθύνη, απόφαση και κάλυψη της ΟΔΥΕ, κάθε ενέργεια της διοίκησης ή των τοπικών συνδικαλιστικών ή άλλων φορέων που εμμέσως ή αμέσως καταστρατηγεί το δικαίωμα της απεργίας, των απεργών και του προσωπικού ασφαλείας ή αποσκοπεί στον επηρεασμό της βούλησης των υπαλλήλων κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, η οποία βούλησή τους πρέπει να διαμορφώνεται ελεύθερα και χωρίς παρεμβάσεις θεσμικών φορέων που δεν έχουν οργανική σχέση με τον κλάδο μας και το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

       Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη παρέμβαση στη λειτουργία, την εκπροσώπηση και τη δράση του Δ.Σ. των Συλλόγων και της ΟΔΥΕ. Καθώς και σε τυχόν παρέμβαση στην εκλογή και τη συγκρότησή τους.

       Οι απειλές, η κατάχρηση εξουσίας, η καταπίεση και άλλες μορφές αυταρχισμού, πρώτον θεωρούμε ότι χαρακτηρίζουν τον καθένα και την εν γένει προσωπικότητα ενός εκάστου και δεύτερον με τις ενέργειες αυτές επιβεβαιώνονται όλα όσα αναφέρουμε στο με αριθμό πρωτ. 128/14-11-2005 έγγραφό μας προς Δ.Σ. Συλλόγου Χαλκίδας (το οποίο και σας κοινοποιήσαμε) και ειδικότερα επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουμε κανένα άλλο καλύτερο σύμμαχο παρά μόνο το συνδικαλιστικό μας κίνημα.

β10) Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε μορφής συμπαράσταση και στήριξη χρειαστεί σε τυχόν περαιτέρω ενέργειες εις βάρος σας ή εις βάρος του Συλλόγου σας.

β11) Δικαίωμα και κυρίως υποχρέωση συμμετοχής στην απεργία έχουν και οι Προϊστάμενοι τμημάτων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων. Όλες δε οι ως άνω αποφάσεις – θέσεις – προτάσεις της ΟΔΥΕ αφορούν και τους ως άνω Προϊσταμένους (π.χ. εάν δεν απεργεί ο Προϊστάμενος, τότε η Διοίκηση μπορεί να του αναθέσει καθήκοντα Γραμματέα έδρας ή οποιαδήποτε καθήκοντα, όπως και στους απεργοσπάστες.

 Γ) Τα ίδια ισχύουν, αναλόγως, και στις υποθέσεις, εργασίες  και περιπτώσεις όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και εισαγγελιών καθώς και εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, στις οποίες το προσωπικό ασφαλείας συμμετέχει - ασκεί τα καθήκοντά του μόνο σε όσες υποθέσεις και περιπτώσεις που υπάρχει θέμα παραγραφής  το δικαίωμα του πολίτη ή της πολιτείας.

Δ)Το προσωπικό ασφαλείας να έχει καρφιτσωμένη ένδειξη " ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ