ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Δ.Υ.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 176€ - ΘΕΤΙΚΗ