ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2016

 

16Aο απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής

 

Κατάσταση ψηφισάντων στα έκτακτα συνέδρια της ΟΔΥΕ που έγιναν στην Αθήνα 16-17/11/2015, μεταξύ των οποίων η κατάσταση ψηφισάντων και αποτέλεσμα ψηφοφορίας, μεταξύ των προτάσεων, να γίνει έλεγχος του Ταμείου της ΟΔΥΕ της περιόδου 22-5-2012 έως 30-10-2014 με ορκωτό λογιστή ή διαπαραταξιακή επιτροπή.

 

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 48 ψήφοι υπέρ της κάθε πρότασης (υπέρ ορκωτού ή υπέρ διαπαραταξιακής). Ομόφωνα σχεδόν ψηφίστηκε ο έλεγχος αλλά υπήρξε ισοψηφία για τον φορέα που θα κάνει τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ.

 

Οι ψηφίσαντες εμφανίζονται στην στήλη (3) και αριστερά από το όνομά τους έχουν έναν σταυρό (Κίτρινο χρώμα). Όλοι οι υπόλοιποι δεν ψήφισαν.

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο (σε μορφή .pdf)