ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2016

 15ο απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ., Ε.Ε. ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ 22/5/2012 ΕΩΣ 24/10/2014. ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ.

 

è    23/5/2012, Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ. (Απόντες: Τσάκας, Μισαηλίδου, Κουρτζίδης, Κατουρτζίδης).

è    21/6/2012, Τελευταία Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ της περιόδου 2010-2012. (Απόντες: Κουρτζίδης, Κουφογιώτης).

è    1-8-2012, 1η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ.  (Απόντες: Μισαηλίδου, Βεντούρης, Τάσσος).

è    6-9-2012, 2η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ. (Απόντες: Κανένας).

è    13-11-2012, 3η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ. (Απόντες: Κανένας).

è    29-11-2012, 4η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ. (Απόντες: Μισαηλίδου, Χατζίνας).

è    13-12-2012, 1η Συνεδρίαση Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ (Απόντες: Κανένας).

è    24-1-2013, 5η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Κουφογιώτης).

è    4-4-2013, 6η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Κανένας).

è    30-5-2013, 7η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Τέγα και Μισαηλίδου).

è    28-6-2013, 2η Συνεδρίαση Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ (Απόντες: Κανένας).

è    5-8-2013, 8η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Κουρτζίδης, Τέγα και Μισαηλίδου).

è    5-9-2013, 9η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Μαυρογένης, Π. Μουρίκη).

 

è    9-10-2013, Σύσκεψη Προεδρείου – Διαπαραταξιακής Επιτροπής ενόψει της Ημερίδας – Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων – Μελών ΟΔΥΕ 18 και 19/10/2013 (Παρόντες: Χανδρινός, Λιάτσος, Λυμπερόπουλος, Παρούτογλου, Βεντούρης, Χατζίνας, Διαμάντης).

18 και 19-10-2013, Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Συνδιάσκεψης Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων – Μελών ΟΔΥΕ στο Εφετείο Αθηνών

 

è    31-10-2013, 10η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ ( Θ.Σταματέρης, ο οποίος αντικαταστάθηκε την ίδια μέρα από την Αγγελική Καπίρη, η οποία ήταν παρούσα.).

 

è    13-12-2013, 3η Συνεδρίαση Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ (Απόντες: Κανένας).

è    22-1-2014, 11η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Κανένας).

è    21-3-2014, 4η Συνεδρίαση Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ (Απόντες: Κανένας).

è    28-3-2014, 12η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Τέγα, Μοσχούτης).

 

è    6-6-2014, 13η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Κουρτζίδης, Μισαηλίδου, Κουφογιώτης, Μοσχούτης, Καπίρη και αποχώρησε πριν τελειώσει το ΔΣ και πριν τις ψηφοφορίες ο Δ.Χατζίνας.).

 

è    17-6-2014, 14η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Κουρτζίδης,).

 

è    30-6-2014, 15η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απούσες: Μισαηλίδου, Καπίρη)

 

è    10-7-2014, 16η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Τέγα, Καπίρη, Μοσχούτης)

 

è    24-7-2014, 17η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Τσάκας, Μισαηλίδου, Καπίρη, Μοσχούτης).

 

è    3-9-2014, 18η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Κουφογιώτης, Διαμάντης, Καπίρη, Μοσχούτης, Τέγα και Χατζίνας)

 

è    15-9-2014, 19η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Τσάκας, Μοσχούτης)

 

è    23-9-2014, 20η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Μοσχούτης)

 

è    9-10-2014, 21η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Απόντες: Κουρτζίδης, Μοσχούτης)

 

è    15-10-2014, 22η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ (Απόντες: Καπίρη, Μοσχούτης)

 

17 έως 19-10-2014, 5η Συνεδρίαση Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ (Απόντες: Κανένας).

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ