ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014

 

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2016

 

21ο απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής, από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΟΔΥΕ 6 Νοεμβρίου 2016, προς το τέλος της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων…, στην οποία συνεδρίαση κρατήθηκαν πρακτικά και για λογαριασμό της Επιτροπής από τον Μιχάλη Μαυρογένη.

 

Παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης: Γ. Διαμάντης, Λ. Χανδρινός, Λ. Μπεζμέρτης, Μ. Μισαηλίδου, Δ. Λιάτσος, Β. Κατουρτζίδης, Χρ. Καϋμενάκης, Χρ. Λυμπερόπουλος, Α. Πάσχος, Μ. Μαυρογένης, Χρ. Σιώνας, Μ. Βεντούρης, Δ. Τσάκας.

Απόντες: Γ. Βαρελάς, Κ. Παρασκευόπουλος, Α. Κουρτζίδης, Θ. Βερούλιας.

Παρόντες, επίσης: Σάκης Αγριδιώτης (μέλος της προηγούμενης Ε.Ε.) και Ν. Ραυτόπουλος, Σπ. Γραβάνης (μέλη του προηγούμενου Δ.Σ.)

Διευκρίνιση: Πρακτικά για το Δ.Σ. κράτησε ο Γ.Γραμματέας της ΟΔΥΕ, Λάμπρος Χανδρινός.

 

Ύστερα από πρόταση του Χρ. Καϋμενάκη και επειδή παρουσίασε το πόρισμα και επειδή ο ίδιος παρουσίαζε τη μελέτη για τη νέα απεικόνιση των εξόδων, δεν μπορούσε να κρατά και πρακτικά ως Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου, πρακτικά κράτησε και ο Μιχάλης Μαυρογένης για λογαριασμό της Επιτροπής.

 

Η συνεδρίαση άρχισε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και της Επιτροπής Γ. Διαμάντη, με την παρουσίαση της διαδικασίας λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου από τις 23/9/2016 έως και τις 6/11/2016.

Συνεχίστηκε δε με την παρουσίαση από τον Χρήστο Καϋμενάκη, μέλος του Δ.Σ. και Γραμματέα της Επιτροπής (με εμβόλιμες συμπληρωματικές και διευκρινιστικές παρεμβάσεις των τριών μελών της Επιτροπής Γ.Διαμάντη, Μ. Μισαλίδου και Χρ. Λυμπερόπουλου) των αποτελεσμάτων ελέγχου της Επιτροπής και τη νέα πραγματική και αναλυτική απεικόνιση στο βιβλίο εξόδων, με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις, όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων, τυπικών και ουσιαστικών που αφορούν τον κάθε φάκελο και την κάθε απόδειξη δαπανών ξεχωριστά και αναλυτικά κατά είδος, κατά σκοπό, κατά δράση, κατά ημερομηνία και κατά άτομο, όπου αυτό ήταν δυνατό. Ελέγχοντας και διασταυρώνοντας παράλληλα όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν και υπάρχουν σε γραπτές πηγές, στα πρακτικά συνεδριάσεων, τις ανακοινώσεις παρατάξεων και τις επιστολές και ανακοινώσεις φυσικών μελών κ.α.

 

Μετά την ολοκλήρωση της 3ώρης παρουσίασης του Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ, με πάρα πολλές λεπτομέρειες και στοιχεία, και μελέτες σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (εργασίες που ήρθαν σε πέρας με τη βοήθεια του προσωπικού που ανέλαβε να υποστηρίξει αυτήν την διαδικασία τις τελευταίες σαράντα ημέρες), και τις τοποθετήσεις που ακολούθησαν, συνεχίστηκε η διαδικασία με προτάσεις και αποφάσεις όπως παρακάτω.

 

ΧΡ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ: Ο καταλογισμός ευθυνών και ποσών τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. ενώ είναι εκτός σκοπών ΟΔΥΕ και εκτός κανονισμού λειτουργίας Ταμείου ΟΔΥΕ δεν είναι έργο της Επιτροπής, όπως πρότειναν οι παρατάξεις Αγωνιστική Συσπείρωση, Συνεργασία και ΔΑΚΕ, η οποία πρότασή τους ψηφίστηκε στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 (όπως έχουν δημοσιευθεί στα αποσπάσματα της Επιτροπής). Σύμφωνα με αυτήν την πρότασής τους που έγινε απόφαση της Επιτροπής, ο καταλογισμός είναι έργο του ΔΣ της ΟΔΥΕ. Για το λόγο αυτό προτείνω να μπει σε ψηφοφορία «να δοθεί όλο το έντυπο υλικό της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για το διάστημα από 22-5-2012 έως 30-10-2014 σε όλα τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ της ΟΔΥΕ της προηγούμενης και της σημερινής θητείας, για εσωτερική χρήση.» Όπως ακριβώς έγινε και με την Έκθεση Ελέγχου του Οικονομικού Πραγματογνώμονα που είχε ορίσει η ΟΔΥΕ, του κ. Απ. Αλωνιάτη.

 

Η πρόταση ετέθη σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε ομόφωνα να δοθεί σε όλα τα ανωτέρω μέλη το αποτέλεσμα ελέγχου της Επιτροπής και το ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό που έχει παράξει.

 

Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: Υποβάλατε την Επιτροπή σε ένα μαρτύριο. Είχε πάρει απόφαση το ΔΣ να τελειώσουμε πριν το Συνέδριο. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση του ΔΣ και να τελειώσει σήμερα το θέμα, και όχι να ακούγονται προτάσεις για αναβολή στη λήψη αποφάσεων από την παρούσα συνεδρίαση.

 

Μ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ: Μπορεί, Χρ. Καϋμενάκη, να γίνει σήμερα καταλογισμός ποσών σε φυσικά πρόσωπα;;

 

ΧΡ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ: Στην ερώτηση του Μ. Μαυρογένη απαντώ θετικά, αφού ο καταλογισμός και ποσών αφορά και τα εκτός σκοπού αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία είναι αυταπόδεικτο ότι πρέπει να καταλογιστούν και διότι δόθηκαν σε φυσικά μέλη για δαπάνες που πραγματοποίησαν έξω από τους σκοπούς της ΟΔΥΕ, έξω από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου και χωρίς καμία μέχρι στιγμής, έστω και εκ των υστέρων, έγκριση.

 

Ο καταλογισμός αυτός καταρχάς γίνεται εναντίον των οργάνων της ΟΔΥΕ (ΔΣ και ΕΕ). Αμέσως μετά, μετατίθεται η ευθύνη στο Προεδρείο και στη συνέχεια εξατομικεύεται.

Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εφαρμοστεί σήμερα η διαδικασία που επέβαλαν στην Επιτροπή οι τρεις παρατάξεις (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΔΑΚΕ), ότι δηλαδή τον καταλογισμό θα τον κάνει το ίδιο το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη του το αποτέλεσμα και το έργο ελέγχου της Επιτροπής. Ο καταλογισμός πρέπει να ξεκινήσει καταρχάς από τις πλέον οφθαλμοφανείς και αυταπόδεικτες περιπτώσεις οι οποίες έχουν επισημανθεί με συγκεκριμένο τρόπο στη νέα απεικόνιση του Ταμείου της ΟΔΥΕ που έκανε η Επιτροπή, αφού όποια δαπάνη είναι εκτός σκοπού, είναι εκτός έγκρισης, άρα είναι αχρεωστήτως καταβληθείσα, και πρέπει να επιστραφεί. Είναι υποκριτικό από αυτές τις τρεις παρατάξεις, συνδικαλιστικά και ηθικά υποκριτικό, να λένε να μη συνεχιστεί και να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ.

 

Προτείνω:

 

1)    Όποια δαπάνη έχει πληρωθεί και είναι εκτός των σκοπών, όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στον κανονισμό λειτουργίας της ΟΔΥΕ, είτε υπάρχουν παραστατικά είτε όχι, να δεχθεί το ΔΣ ότι είναι στην αχρεωστήτως καταβληθείσα, και να καταλογιστεί.

2)     Προτείνω όπου τα εισπραχθέντα ποσά είναι περισσότερα από όσα αναγράφονται στις αποδείξεις, να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

3)    Όπου υπάρχει ενοικίαση ΙΧ και έχουν πληρωθεί το κόστος ενοικίασης, η βενζίνη, οι ημερήσιες αποζημιώσεις και άλλα έξοδα μετακίνησης, και επιπλέον πληρώθηκε και αποζημίωση 0,25€/ανά χιλιόμετρο (με το ενοικιαζόμενο ΙΧ και με την βενζίνη πληρωμένη) στα μέλη του Προεδρείου για περιοδείες, τότε να καταλογιστεί το επιπλέον ποσό που πληρώθηκε ως αποζημίωση ανά χιλιόμετρο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

4)    Όπου υπάρχει χειρόγραφη σημείωση αντί όποιας άλλης απόδειξης, και έχει πληρωθεί από την ΟΔΥΕ η δαπάνη, να καταλογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, δεδομένου ότι αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί μόνο με επαρκή αιτιολόγηση και μετά από αίτημα του μέλους του ΔΣ που την πραγματοποίησε και πάντως με απόφαση του προηγούμενου ΔΣ, του Προεδρείου και του μέλους (ή της ομάδος μελών του Προεδρείου) που εισέπραξαν τα ποσά.

5)    Όπου έχει πληρωθεί ημερήσια αποζημίωση 25€ επιπλέον των ημερών που ορίζει ο κανονισμός (π.χ. ημέρες διανυκτέρευσης συν μια ημέρα για την αναχώρηση), να καταλογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

6)    Όποιος πήρε ημερήσια αποζημίωση 25€ για δράση που έγινε εντός της Πρωτοδειακής του Περιφέρειας, να καταλογιστεί ως  αχρεωστήτως καταβληθείσα.

7)    Για μετακινήσεις εκτός έδρας, όπου δόθηκαν τα 25€/ημέρα παραμονής ως ημερήσια αποζημίωση, και επιπλέον πληρώθηκε παρόμοια δαπάνη π.χ. για φαγητό, να καταλογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

8)    Επίσης, είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα τα έξοδα που πήραν τα μέλη που μετακινήθηκαν αεροπορικώς από και προς τα αεροδρόμια, δηλ. για μετακινήσεις πριν και μετά την πτήση (10€/μετακίνηση), εφόσον πληρώθηκαν επιπλέον και το κόστος μετακίνησής τους με ταξί προς και από τα αεροδρόμια, και πρέπει να καταλογιστούν.

9)    Επίσης, τα έξοδα που πληρώθηκαν για μετακίνηση με ταξί και στις αποδείξεις ταμειακής μηχανής του ταξί προκύπτει ότι είναι ο ίδιος εκμεταλλευτής και μάλιστα στον ίδιο φάκελο και την ίδια ημερομηνία (δηλ., πολλές αποδείξεις του ίδιου εκμεταλλευτή), να καταλογιστούν ως αχρωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο να ισχύσει, δηλ. να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, και τα ποσά που χορηγήθηκαν για μετακινήσεις με ταξί σε ίδιους εκμεταλλευτές, που επαναλαμβάνονται σε αρκετούς φακέλους και σε διαφορετικούς σκοπούς και μετακινήσεις. Επίσης, το ίδιο να ισχύσει και για τις περιπτώσεις μετακίνησης με ταξί όπου είναι κομμένα τα στοιχεία του εκμεταλλευτή αλλά προκύπτει ότι είναι ο ίδιος ή και άλλος, και πολλές φορές την ίδια ημερομηνία. Καθώς επίσης, και όσα πληρώθηκαν χωρίς να υπάρχει απόδειξη ταμειακής μηχανής, αλλά υπάρχει μόνο χειρόγραφη σημείωση. Όλα τα ως άνω να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

10)  Επίσης, τα έξοδα που πληρώθηκαν στα μέλη του ΔΣ πέραν των δικαιουμένων να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

11)  Όπου έχουν πληρωθεί διόδια Αττικής Οδού, να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Η πρόταση αυτή μετά από διάλογο αποσύρθηκε προσωρινά).

12)  Όπου πληρώθηκαν ποσά για μετακινήσεις εκτός των σκοπών της ΟΔΥΕ και χωρίς την έγκριση του ΔΣ να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

13)  Τα έξοδα που πληρώθηκαν για διανυκτέρευση, χωρίς απόδειξη ξενοδοχείου, να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ιδιαίτερα, ακόμα κι αν υπάρχει έγκριση - που δεν υπάρχει, αν αυτό έχει γίνει πέραν της μίας φοράς, σύμφωνα και με τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου.

14)   Όπου έχουν καταγραφεί δαπάνες αλλά δεν τις έχουν εισπράξει οι αναφερόμενοι στο βιβλίο εξόδων, είτε να τους δοθούν τα ποσά αυτά από αυτούς που τα εισέπραξαν, είτε αυτοί που τα εισέπραξαν να τα επιστρέψουν στο Ταμείο της ΟΔΥΕ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

15)   Όπου, σύμφωνα με το αρχείο της ΟΔΥΕ (πρακτικά συνεδρίασης, ανακοινώσεις και άλλα έγγραφα) υπάρχουν δαπάνες που έχουν πληρωθεί αλλά δεν έγιναν οι δράσεις και οι δαπάνες που αναφέρονται στο βιβλίο εξόδων, να καταλογιστούν και να επιστραφούν τα ποσά από αυτόν που τα πήρε ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

16)   Όπου υπάρχουν μετακινήσεις μελών ΔΣ σε Συλλόγους (π.χ. εκδηλώσεις) ή στους Συλλόγους τους, και έχουν πληρωθεί ποσά για την μετακίνηση αυτή, να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

17)   Όπου έχουν δοθεί λιγότερα χρήματα από τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν αυτά να συμψηφιστούν – να δοθούν σε αυτόν που τα έκανε. Στις δυο εγγραφές με ΑΑ φακέλων αποδείξεων 118 και 119 να διαγραφούν οι παρατηρήσεις μας από το βιβλίο εξόδων (αφορούν δικαιολογημένη μετακίνηση στον Βόλο των Α. Παρούτογλου και Ν. Ραυτόπουλου) γιατί καλώς πληρώθηκαν από ΟΔΥΕ, αφού μετακινήθηκαν αναγκαστικά ενώ δεν ήταν σύνεδροι και δεν τους κατέβαλε έξοδα μετακίνησης ο Σύλλογός τους διότι μετακινήθηκαν κατ' εντολή και μόνο της ΟΔΥΕ, όπως ήταν υποχρεωμένοι κατά το Καταστατικό.

18)   Όπου υπάρχουν μεγάλες στρογγυλοποιήσεις ποσών, να καταλογισθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, και άρα να συμπαρασύρουν και τις μικρές στρογγυλοποιήσεις για λόγους ισότητας και ισοτιμίας.

19)   Όπου έχει πληρωθεί βενζίνη για μετακινήσεις εντός έδρας αλλά και έξοδα πάρκινγκ σε σταθμούς που είναι εκτός των γεωγραφικών ορίων των φορέων, π.χ. κοντά στον τόπο κατοικίας των μελών και μακριά από το κέντρο ή την έδρα φορέων, να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

20)    Τα ποσά που έχουν πληρωθεί σε μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για προσωπικά/ατομικά τους δώρα ή προσωπικά/ατομικά ή οικογενειακά είδη, (πχ ……….) που είναι εκτός των σκοπών της ΟΔΥΕ, να καταλογιστούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

21)    Να επιφυλαχθούμε να συντάξουμε μελέτη είτε ως άτομα (και εγώ προσωπικά θα το κάνω) είτε ως επιτροπή, είτε άλλη επιτροπή, είτε ως Δ.Σ. για να δούμε αναλυτικά και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τον επιπλέον έλεγχο, τυπικό και ουσιαστικό, για ζητήματα φωτοτυπιών, μετακινήσεων με ταξί, μετακινήσεων σε περιοδείες, ειδών κυλικείου, στην οποία μελέτη θα γίνει ημερολόγιο αυτών των δράσεων και των δαπανών και συσχέτιση και διασταύρωσή τους με όλα τα αρχεία της ΟΔΥΕ. Και με την επιφύλαξη να αποφανθούν σε αρκετά από αυτά τα ζητήματα τα μέλη του προηγούμενου και του προ-προηγούμενου ΔΣ της ΟΔΥΕ. Επιφυλάσσομαι δε για την πραγματοποίηση μελέτης για μετακινήσεις που έγιναν καταχρηστικά και πληρώθηκαν ποσά από το Ταμείο της ΟΔΥΕ ενώ δεν ήταν μέσα στη δράση της ΟΔΥΕ.

22)    Όσες δαπάνες έχουν γίνει μετά τις 28/3/2014 ημέρα συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ όταν και κορυφώθηκε επισήμως τυπικά και επί της ουσίας, η αμφισβήτηση της καλής και σωστής διαχείρισης του Ταμείου της ΟΔΥΕ, οπότε μετά απ' αυτή τη συνεδρίαση να υπάρχει μεγαλύτερη επιμέλεια λόγω αυτής της κορύφωσης, και παρόλα αυτά δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός και η πληρωμή δαπανών που εμπίπτουν στον σκοπό, και συνεχίστηκε να λειτουργεί το ταμείο χωρίς τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια για την αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και της χρηστής διοίκησης, στις δαπάνες αυτές που έγιναν μετά τις 28/3/2014 να γίνει αυστηρός, τυπικός και ουσιαστικός επανέλεγχος. Διότι από εκείνη την ημερομηνία και μετά δεν δικαιολογείται καμία χαλάρωση στην εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας εάν αυτή δεν ήταν συνήθης και ήταν συστηματική και συνειδητή.

 

Α. ΠΑΣΧΟΣ: Να ψηφίσουμε επί των αρχών αυτών και να συνεχιστεί η διαδικασία. Αυτό διευκολύνει το έργο.

 

ΧΡ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ: Επιφυλάσσομαι να επανεξετάσουμε εάν τα διόδια της Αττικής Οδού (11η πρόταση) έχουν συμπεριληφθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου της ΟΔΥΕ με μεταγενέστερη απόφαση του ΔΣ και γι’ αυτό, αυτήν την πρόταση την αποσύρω προσωρινά για να επανέλθω.

 

Ετέθησαν σε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ και οι 21 από τις 22 ως άνω προτάσεις (με εξαίρεση την 11η) του Χρήστου Καϋμενάκη, μέλους του ΔΣ της ΟΔΥΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΔΥΕ.

 

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πάντως πριν την τελευταία ψηφοφορία είχαν αποχωρήσει οι Μ. Βεντούρης, Χρ. Σιώνας, Δ. Τσάκας και Β. Κατουρτζίδης.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου