ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ                   

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Πολύγυρος 29 Δεκεμβρίου 2010

 

ΠΡΟΣ

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κοινοποίηση :            1.     κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

2.     κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

3.     κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

4.     κα Πρόεδρο Πρωτ/κών Χαλκιδικής,

5.     κα Εισαγγελέα Πρωτ/κών Χαλκιδικής,

6.     κους Βουλευτές του Ν.Χαλκιδικής,

7.     κ. Πρόεδρο Εφετών Θεσ/νίκης,

8.     κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσ/νίκης

9.     Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

10.   το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Με παλιότερα έγγραφά μας, των ετών 2006 μέχρι και 2008, σας ζητούσαμε την πλήρη κάλυψη των κενών στις δικαστικές υπηρεσίες του Νομού μας, λόγω των μεγάλων κενών που υπήρχαν(ειδικά στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου, που τα πραγματικά κενά υπερέβαιναν το 50%), και λόγω της μεγάλης αύξησης των υποθέσεων που εισάγονται σ’ αυτές.

Σήμερα η κατάσταση που επικρατεί στις δικαστικές Υπηρεσίες είναι η ίδια περίπου, ίσως και χειρότερη από αυτή που επικρατούσε μέχρι και το 2009, και για το κοντινό μέλλον προβλέπεται ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, λόγω των αιτήσεων για συνταξιοδότηση συναδέλφων που ήδη σας έχουν αποσταλεί και αυτών που θα σας αποσταλούν.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα που μεσολάβησε από το 2009 μέχρι σήμερα, συνταξιοδοτήθηκαν και μετατέθηκαν κάποιοι συνάδελφοι και έτσι τελικά η κατάσταση στις υπηρεσίες κατέληξε ως ακολούθως :

1.  Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, σε σύνολο 18 οργανικών θέσεων Γραμματέων, φαίνεται ότι υπηρετούν 13 Γραμματείς, ενώ στην πραγματικότητα υπηρετούν (8) οκτώ, λόγω του ότι : α) μία συνάδελφος είναι αποσπασμένη στο Πολιτικό Γραφείο Βουλευτή Χαλκιδικής, β) δύο (2) συναδέλφισσες απουσιάζουν σε άδεια επαπειλούμενης κύησης και θα ακολουθήσουν όλες οι νόμιμες άδειες (τοκετού, λοχείας κλπ) διαστήματος περίπου δύο (2) ετών, γ) ένας συνάδελφος μετά από αίτηση μετάθεσης για την Εισαγγελία Δράμας, για οικογενειακούς λόγους, αυτή έγινε δεκτή, χωρίς το όρο της αντικατάστασης, τον οποίο εμείς ζητήσαμε να προστεθεί και είναι θέμα ημερών πλέον να φύγει για την Εισαγγελία Δράμας, δ) μία συνάδελφος, μετά την με αριθμό 253/2010 απόφαση – γνωμοδότηση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ.77927 οικ./29-7-2010 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σας, που διατάζει την απόσπασή της στο Πρωτοδικείο Καβάλας για ένα χρόνο για οικογενειακούς λόγους, φεύγει για το Πρωτοδικείο Καβάλας. Επίσης, σε σύνολο δύο (2) οργανικών θέσεων Επιμελητών Δικαστηρίων υπηρετεί μόνο μία (1) και σε σύνολο μίας οργανικής θέσης δακτυλογράφου υπηρετεί (1) μία. Σημειώνουμε εδώ ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην έκθεσή της πρότεινε την αύξηση των οργανικών θέσεων από 18 σε 20.

2.  Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, σε σύνολο 10 οργανικών θέσεων Γραμματέων και 5 οργανικών θέσεων Επιμελητών Δικαστηρίων, υπηρετούν επτά (7) Γραμματείς και δύο (2) Επιμελητές Δικαστηρίων. Από αυτούς τρεις (3) Γραμματείς πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το αργότερο μέχρι την Άνοιξη του 2011. Συγκεκριμένα ένας συνάδελφος κατέθεσε αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο Δεκέμβριο 2010, δύο (2) συναδέλφισσες δήλωσαν ότι θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, η μία τον Απρίλιο του 2011 και μία συνάδελφος τον Μάιο του 2011. Αποτέλεσμα των παραπάνω, σε συνδυασμό  και με την αύξηση των υποθέσεων των τελευταίων χρόνων, είναι από τον νέο χρόνο (2011) να μην μπορεί πλέον να λειτουργήσει η Υπηρεσία αυτή (με τέσσερεις (4) Γραμματείς). Εδώ σημειώνουμε ότι  η νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην έκθεσή της πρότεινε την αύξηση των οργανικών θέσεων των Γραμματέων από 10 σε 14 και των επιμελητών δικαστηρίων από 5 σε 6.

Επίσης, εδώ επισημαίνουμε ότι στον Νομό μας έχουμε τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας, με συνέπεια η δουλειά στο Πρωτοδικείο και στην Εισαγγελία Χαλκιδικής να είναι αυξημένη με αυτό το επιπλέον αντικείμενο.

Η κατάσταση στα Ειρηνοδικεία του Νομού Χαλκιδικής, ενόψει και της από το 2011 προστιθέμενης διαδικασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών είναι η παρακάτω :

3.  Στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου, σε σύνολο -4- οργανικών  θέσεων Γραμματέων και -2- οργανικών θέσεων Επιμελητών, υπηρετούν -2- Γραμματείς και -1- Επιμελήτρια Δικαστηρίων. Εδώ σημειώνουμε ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή στην έκθεσή της πρότεινε την μείωση των οργανικών θέσεων των επιμελητών από 2 σε 1.

4.  Στο Ειρηνοδικείο Ν.Μουδανιών, σε σύνολο -4- οργανικών  θέσεων Γραμματέων και -1- οργανικής θέσης Επιμελητού, υπηρετούν -3- Γραμματείς και -1- Επιμελήτρια Δικαστηρίων, είναι δε το ένα από τα δύο μεγάλα Ειρηνοδικεία του Νομού μας. Επίσης, απουσιάζει η μία Γραμματέας λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας και είναι άγνωστο πότε και αν θα επιστρέψει στην υπηρεσία της. Άρα, τα πραγματικά κενά αυτή τη στιγμή για τις θέσεις των Γραμματέων είναι -2- στις -4- οργανικές θέσεις. Για την Υπηρεσία αυτή η πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν φέρει αλλαγές.

5.  Στο Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας, το δεύτερο μεγάλο Ειρηνοδικείο, σε σύνολο -3- οργανικών  θέσεων Γραμματέων, υπηρετούν -3- Γραμματείς. Η μία από τους Γραμματείς δήλωσε ότι θα καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης τον Απρίλιο του 2011. Σημειώνουμε ότι για την Υπηρεσία αυτή, η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή προτείνει λόγω του όγκου των υποθέσεων, αύξηση των οργανικών θέσεων, α) των Γραμματέων σε -4- και β) να δημιουργηθεί θέση (μία) Επιμελητή Δικαστηρίων.

6.  Στο Ειρηνοδικείο Συκιάς σε σύνολο -1- οργανικής  θέσης Γραμματέως και -1- οργανικής θέσης Επιμελητού, υπηρετούν -1- Γραμματείς και -1- Επιμελητής Δικαστηρίων, ο οποίος έστειλε αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο Δεκέμβριο του 2010. Και για την Υπηρεσία αυτή η πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν φέρει αλλαγές.

7.  Στα δύο άλλα Ειρηνοδικεία, Αρναίας και Ιερισσού, δεν υπάρχουν κενά και δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν στο κοντινό μέλλον και για τις Υπηρεσίες αυτές η πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν φέρει αλλαγές.

 

Επειδή, η ως τώρα σχετικά καλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής γίνεται με την συνδρομή των Γραμματέων των Ειρηνοδικείων του Νομού μας, οι οποίοι μεταβαίνουν μετά από παραγγελία, για αναπλήρωση των μη υπαρχόντων Γραμματέων στο Πρωτοδικείο, του εκάστοτε Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκιδικής, με ημερήσιες αποσπάσεις, αναλαμβάνοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των εδρών (δικαστικών υποθέσεων, πολιτικών και ποινικών) του Πρωτοδικείου, αλλά και όλων των Μεταβατικών Μονομελών Πλημμελειοδικείων της έδρας των Ειρηνοδικείων τους.

Επειδή, η ύλη των Ειρηνοδικείων αυξάνεται διαρκώς (Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κλπ) και οι υπάρχοντες υπάλληλοι δεν θα επαρκούν ούτε για τις στοιχειώδεις εργασίες των Ειρηνοδικείων.

Επειδή, η παραπάνω κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών του Νομού μας και την δημιουργία απάνθρωπων συνθηκών εργασίας για τους εναπομείναντες υπαλλήλους, με συνέπεια την ταλαιπωρία του απλού πολίτη και των δικηγόρων.

Επειδή η έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων θα είναι πλέον αδύνατη για τους εναπομείναντες υπαλλήλους στις δικαστικές υπηρεσίες του Νομού μας και αυτό θα έχει σαν επιπλέον αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εισπράξεων ποινών, οι οποίες ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, επειδή το μέτρο της αναπλήρωσης των Γραμματέων του Πρωτοδικείου από Γραμματείς των Ειρηνοδικείων αντίκειται στο άρθρο 2§5 του Κώδικα Λειτουργίας Δικαστηρίων.

 

Κατόπιν των παραπάνω :

Επειδή, εσείς μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα και να κάνετε να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες μας με τον καλύτερο τρόπο και με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποφυγή της ταλαιπωρίας του.

Σας ζητάμε για μία ακόμη φορά να μεριμνήσετε για την σωστή λειτουργία των Δικαστικών υπηρεσιών του Νομού μας στο μέλλον, οι οποίες είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης :

Α) μην επιτρέποντας άλλη μετάθεση από τις δικαστικές υπηρεσίες του Νομού μας χωρίς την προηγούμενη αντικατάστασή του από άλλον υπάλληλο.

Β) με την ανακατανομή (αύξηση) των οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και την έγκαιρη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και αυτών που θα δημιουργηθούν στις παραπάνω Δικαστικές υπηρεσίες του Νομού μας από την λίστα των επιτυχόντων του διαγωνισμού που βρίσκεται σε ισχύ (έτους 2009), άλλως από τους προς μετάταξη υπαλλήλους καταργηθέντων ή συγχωνευθέντων Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Γ) μην επιτρέποντας την απόσπαση άλλων υπαλλήλων από τις δικαστικές υπηρεσίες του Νομού μας.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των παραπάνω αιτημάτων μας, η κατάρρευση των Δικαστικών υπηρεσιών του Νομού μας είναι αναπόφευκτη και δεν θα φέρουμε ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στις Υπηρεσίες μας και θα αναγκαστούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας με κάθε νόμιμο τρόπο.

 

Μετά Τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος