Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Σερρών

Σέρρες, 4-6-2014

 

Προς: το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Κοινοποίηση:
1. κον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2. κον Υπουργό Εσωτερικών

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Συναδέλφισσες, -οι,

Είναι γνωστό ότι από τη διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 18ης Μαΐου, τις επαναληπτικές εκλογές των Αυτοδιοικητικών Αρχών της 25ης Μαΐου με την ταυτόχρονη εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημιουργήθηκε ένας πρωτόγνωρος όγκος εργασίες στις Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας. Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό (με αριθμό διπλάσιο από αυτόν των εδρών των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων) αλλά και η ύπαρξη σταυροδοσίας των υποψηφίων των Ευρωεκλογών (για πρώτη φορά και μάλιστα με τετρασταυρία) σε συνδυασμό με την υποχρέωση των Δικαστικών Υπηρεσιών στην καταχώρηση της σταυροδοσίας των υποψηφίων των Δημοτικών εκλογών και των Ευρωεκλογών ενώ δε διαθέτουν τον απαιτούμενο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό, κατέστησε τον όγκο των εργασιών των δικαστικών συνεργείων τεράστιο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι πριν την πρώτη Κυριακή των Εκλογών είχαμε ήδη απασχοληθεί εκτός ωραρίου σε Συνεργεία, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. παραλαβή εκλογικών καταλόγων ειδικών και μη, παραλαβή υποψηφιοτήτων κ.λ.π.) λειτούργησαν και Σαββατοκύριακα και ακόμη και μετά την 12η νυκτερινή ώρα μέχρι πρωϊνές ώρες. 
 

Όλα τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου και της κακής ποιότητας των πρακτικών και των καταμετρήσεων από μεγάλο μέρος των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, συντελούν στην κατάρρευση των φυσικών αντοχών των υπαλλήλων που συμμετείχαν στα εκλογικά συνεργεία που ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των πρακτικών, την καταχώρηση των αποτελεσμάτων, την επανακαταμέτρηση των αποτελεσμάτων, καθώς χρειάστηκε για να ανταπεξέλθουν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις των εργασιών να δουλεύουν δωδεκάωρα επί δεκαπενθημέρου τουλάχιστον. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις Σέρρες κατατέθηκαν 25 αιτήσεις επανακαταμέτρησης, με κυριότερη την επανακαταμέτρηση των τμημάτων του κεντρικού Δήμου του Νομού, του Δήμου Σερρών ενώ ήδη οι δικαστικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά από την 3η Ιουνίου 2014. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, λοιπόν, η πρώτη φάση των απαιτούμενων εργασιών, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανακήρυξης των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να ορισθεί πότε θα ολοκληρωθεί η ενασχόληση των εκλογικών συνεργείων των Δικαστικών Υπηρεσιών καθώς εκκρεμούν οι ενστάσεις για τις οποίες δεν έχουν καν ανοίξει οι προθεσμίες. Η υπάρχουσα και ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση 19759/15-5-2014 (ΦΕΚ 1236/Τεύχος Β΄) ορίζει τη συγκρότηση των εκλογικών συνεργείων από δικαστικούς υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα από 22-4-2014 έως 5-6-2014 και επιπλέον ορίζει την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που συμπεριλαμβάνεται στα συνεργεία αυτά. 
 

Συναδέλφισσες, -οι,

με την παρούσα δράττουμε της ευκαιρίας και καταγγέλλουμε την τεράστια διαφορά της αποζημίωσης μεταξύ των εκλογικών συνεργείων των Δικαστικών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (900€ για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους και 2.500€ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών) λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι οι τελευταίοι ήταν επιφορτισμένοι στο έργο τους με τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών, το οποίο τελικά επιφορτίστηκαν οι δικαστικές υπηρεσίες καθώς τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών καταχώρησαν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου οι δικαστικές υπηρεσίες!
 

Ζητούμε την έκδοση νέας συμπληρωματικής υπουργικής απόφασης με την οποία θα παραταθεί το διάστημα λειτουργίας των εκλογικών συνεργείων μας και θα οριστεί πρόσθετη αποζημίωση για το πρόσθετο διάστημα. Θεωρούμε απαραίτητο να τονιστεί από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. σε κάθε αρμόδιο, ότι προτιθέμεθα να τηρήσουμε αυστηρά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην ισχύουσα εγκύκλιο και να διακόψουμε στην ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία τη λειτουργία των εκλογικών συνεργείων όπως είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                  Η Γραμματέας

Βακάλης Δημήτρης              Βαλτοπούλου Λεμονιά - Ιωάννα