ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΧΟΣ - ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

 

 

Επειδή μου διαμήνυσαν, ότι λοιδορήθηκα από ορισμένους που θεωρούν ότι ο υπολογισμός και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που
αφορούν αναδρομικά δικαστών δεν είναι υποχρέωση των δικαστικών υπαλλήλων και ότι μια τέτοια ενέργεια δεν συνάδει με θέσεις περί ανεξαρτησίας
και αυτοτέλειας της Γραμματείας και επειδή δεν υπήρξε στήριξη από όσους μέχρι τώρα ωφελήθηκαν:
 

παρακαλώ να κατεβάσετε άμεσα, από τα φυσικά πρόσωπα την προηγούμενη ανάρτησή μου με τρία αρχεία υπολογισμού XML.
 

Όποιος δε συνάδελφος δεν ταυτίζεται με αυτή την άποψη και θέλει βοήθεια ας με αναζητήσει. Θα με βρει στο γραφείο μου από το οποίο
σημειωτέον σπάνια απουσιάζω γιατί συνειδητά εργάζομαι εδώ και 33 χρόνια ως απλός υπάλληλος χωρίς να αποδεχτώ μέχρι τώρα να ορισθώ με πράξη
Προϊστάμενος του Λογιστικού τμήματος, χάνοντας εδώ και χρόνια 290€ το μήνα αν και ασκώ χρέη Προϊσταμένου αναμένοντας τη σύγκληση
των υπηρεσιακών συμβουλίων που επιτέλους ξεκίνησαν κόντρα στη βούληση των βολεμένων!!!!!!!!
 

Παρακαλώ επίσης όσοι ταυτίζονται με την πρώτη άποψη των "δήθεν " και εκ του ασφαλούς επαναστατών ας έχουν την ευαισθησία να μην
χρησιμοποιούν τουλάχιστον τα αρχεία που ανέβασα γιατί είναι ανέντιμο και θα το βρω.
 

Ανδρέας Πάσχος

210 8840829-210 8843209
6977660221