ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έβανς 1, Τ.Κ. 71201

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο:2810284365

FAX:2810284394 και 2810283051

Ηράκλειο 10-8-2011

Αριθμ. Πρωτ. 110

 

ΠΡΟΣ:Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:1.Δικηγορικούς Συλλόγους Ηρακλείου και Λασιθίου

3.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ηρακλείου και Λασιθίου

2.Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος(Ο.Δ.Υ.Ε.)

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τις πρωτοβουλίες που έλαβε το Υπουργείο σας, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων Δικαστικών Υπαλλήλων, σχετικά με την σύσταση και τις διαδικασίες πλήρωσης των οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Δικαστηρίων στα νεοϊδρυθέντα Εφετεία-μεταξύ των οποίων είναι και αυτό της Ανατολικής Κρήτης.

 

Ειδικότερα αναφερόμαστε: α) Στην με αριθμό 52712/20-7-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία γίνεται σύσταση μόλις (12) θέσεων Γραμματέων και τριών (3) θέσεων Επιμελητών Δικαστηρίων σε Εφετείο και Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτεροι δεδομένου του όγκου των υποθέσεων που αναμένεται να εκδικάζονται στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης και β) Στο με αριθμό πρωτ.72938οικ./3-8-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών-Τμήμα Α3 με το οποίο καλούνται οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν σε διάφορες άλλες Υπηρεσίες να υποβάλουν, εάν το επιθυμούν, αίτηση μετάθεσης στα νεοϊδρυθέντα Εφετεία.

 

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες δείχνουν ότι αφενός η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αγνοεί εντελώς τις θέσεις-απόψεις των Δικαστικών Υπαλλήλων , αφού ελήφθησαν χωρίς καν να κληθεί να καταθέσει έστω τις απόψεις -προτάσεις μας  η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική  οργάνωση μας (ΟΔΥΕ) και αφετέρου ότι πρόθεση σας είναι η συρρίκνωση-αφαίμαξη των υφισταμένων υπηρεσιών αφού προσπαθείτε να στελεχώσετε τα νέα Εφετεία με μεταθέσεις υπαλλήλων και όχι με διορισμούς από τον πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων του ΑΣΕΠ 2009(η ισχύς του οποίου έχει παραταθεί νομοθετικά μέχρι 31-12-2012) ή με μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες, αφού ούτε καν ενεργοποιήσατε όλο αυτό το διάστημα μια τέτοια διαδικασία. Και το οξύμωρο είναι ότι όλα αυτά γίνονται την ίδια στιγμή που έχει νομοθετηθεί και  εφαρμόζεται ήδη η αύξηση της δικαστηριακής ύλης των Ειρηνοδικείων στις 20.000 € και των Μονομελών Δικαστηρίων στις 120.000 €.

 

Και δεν δεχόμαστε ότι ευσταθεί οποιαδήποτε δικαιολογία περί περιορισμού των προσλήψεων λόγω μνημονίου, όταν την ίδια στιγμή και σε μία μόνο ημέρα 22-7-2011, όπως προκύπτει από την ανάρτηση στη Διαύγεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έγινε πρόσληψη οκτώ (8) συμβούλων για τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης! Επίσης θα μπορούσατε εύκολα να εξοικονομήσετε πόρους για πρόσληψη τουλάχιστον 7-10 υπαλλήλων αν αντί να δίνει το Δημόσιο υψηλά ενοίκια συνολικού μηνιαίου ποσού περίπου 10.000-12.000 ευρώ για τη στέγαση υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, του Πταισματοδικείου Ηρακλείου , της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, αξιοποιούσε κτήρια της ΚΕΔ, όπως το πρώην κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου  που για τρία χρόνια τώρα βρίσκεται υπό εγκατάλειψη στο Κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

 

Όπως λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω οι Δικαστικοί Υπάλληλοι έχομε και ιδέες και προτάσεις  για να λειτουργήσουν εύρυθμα  τα νέα Εφετεία και χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των υφισταμένων υπηρεσιών, αρκεί στα πλαίσια της ισότιμης συνεργασίας και αντιμετώπισης να εισακουσθούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που όλο αυτό το διάστημα μας αποκλείει συστηματικά πάνω στο θέμα αυτό διατηρώντας δίαυλο επικοινωνίας μόνον με τους δικηγορικούς συλλόγους.

 

Από μέρους μας , σας κοινοποιούμε εκ νέου την απόφαση-ψήφισμα της  Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας που έγινε στις 31-5-2011, η οποία είχε γνωστοποιηθεί και στον προκάτοχό σας κ. Καστανίδη και αναμένομε να πάρετε αποφάσεις που θα δώσουν λύσεις στη στελέχωση των νέων Εφετείων χωρίς να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία των υφισταμένων Δικαστικών Υπηρεσιών.

 

Με Τιμή

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μιχάλης Μαυρογένης                         Γιώργος Σταματάκης

  Τηλ. 6945682230                                τηλ.6973001990

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Της 31-5-2011

Αριθμός Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης: 1

 

2η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

«Χαιρετίζουμε την ίδρυση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και το θεωρούμε θετικό βήμα στην απονομή της Δικαιοσύνης σε δεύτερο βαθμό.

 

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι επιθυμούμε να συμβάλλομε στην ομαλή και χωρίς προβλήματα έναρξη της λειτουργίας του Νέου Εφετείου και για το λόγο αυτό επισημαίνομε τα παρακάτω:

1. Θα πρέπει άμεσα, πριν τη λήξη του τρέχοντος Δικαστικού Έτους, να γίνει το οργανόγραμμα που αφορά τις οργανικές θέσεις(Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων) στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

2. Αμέσως μετά θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών θέσεων που θα συσταθούν ή τουλάχιστον για όσες απ΄ αυτές κρίνεται άμεσα απαραίτητο για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το Νέο Εφετείο.

 

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε αποπροσανατολιστική και επιζήμια την πρωτοβουλία του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία (βλέπε έγγραφο34631 οικ./11-5-2011) ζητά εισηγήσεις από τους Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Κρήτης για μείωση  των υφισταμένων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους ώστε να δημιουργηθούν αντίστοιχες θέσεις στο Νέο Εφετείο. Αυτή η ενέργεια  δείχνει ότι ο κ. Υπουργός αγνοεί τις αποφάσεις των θεσμικών μας οργάνων, αλλά και τα χρόνια αιτήματά μας για στελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών με τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων. Έχομε λοιπόν την πεποίθηση ότι άμεσα θα διορθώσει τη λανθασμένη εισήγησή του και δεν θα δυσχεράνει τη λειτουργία των υφισταμένων υπηρεσιών χάριν μιας νέας υπηρεσίας, αλλά θα πράξει αυτό που είναι και το ορθό, δηλαδή ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με νέους υπαλλήλους που υπάρχουν ήδη και είναι ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2009, για τους οποίους ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2012. Και εάν κρίνεται απαραίτητη η μετακίνηση κάποιων πιο έμπειρων υπαλλήλων από τις υφιστάμενες υπηρεσίες, αυτή η μετακίνηση να γίνει μόνον εάν εκείνοι το επιθυμούν και αφού πρώτα πληρωθεί το κενό που θα αφήσουν στη σημερινή τους θέση. Επίσης μπορούν να πληρωθούν οι συσταθείσες θέσεις με μετατάξεις υπαλλήλων από Οργανισμούς και Υπηρεσίες του δημοσίου και των ΝΠΔΔ που καταργούνται.

 

Τέλος, εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να  αναλάβει όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες αυτόνομα ή σε συνεργασία με τους άλλους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους των Περιφερειών που συστάθηκαν νέα Εφετεία, προκειμένου να γίνει η στελέχωση των νέων αυτών υπηρεσιών  με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τόσο αυτών όσο και των υφισταμένων Πρωτοδικειακών υπηρεσιών.

 

Το παρόν ψήφισμα να διαβιβαστεί στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, στην ΟΔΥΕ και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο του Ηρακλείου και του Λασιθίου».

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΜΕΛΩΝ

 

Ηράκλειο 31 Μαϊου 2011,

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχάλης Μαυρογένης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καίτη Βοργιά