ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Χαιρετίζουμε την ίδρυση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και το θεωρούμε θετικό βήμα στην απονομή της Δικαιοσύνης σε δεύτερο βαθμό.

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι επιθυμούμε να συμβάλλομε στην ομαλή και χωρίς προβλήματα έναρξη της λειτουργίας του Νέου Εφετείου και για το λόγο αυτό επισημαίνομε τα παρακάτω:

1.Θα πρέπει άμεσα, πριν τη λήξη του τρέχοντος Δικαστικού Έτους, να γίνει το οργανόγραμμα που αφορά τις οργανικές θέσεις(Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων) στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

2.Αμέσως μετά θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών θέσεων που θα συσταθούν ή τουλάχιστον για όσες απ΄ αυτές κρίνεται άμεσα απαραίτητο για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το Νέο Εφετείο.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε αποπροσανατολιστική και επιζήμια την πρωτοβουλία του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία (βλέπε έγγραφο34631 οικ./11-5-2011) ζητά εισηγήσεις από τους Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Κρήτης για μείωση των υφισταμένων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους ώστε να δημιουργηθούν αντίστοιχες θέσεις στο Νέο Εφετείο. Αυτή η ενέργεια δείχνει ότι ο κ. Υπουργός αγνοεί τις αποφάσεις των θεσμικών μας οργάνων, αλλά και τα χρόνια αιτήματά μας για στελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών με τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων. Έχομε λοιπόν την πεποίθηση ότι άμεσα θα διορθώσει τη λανθασμένη εισήγησή του και δεν θα δυσχεράνει τη λειτουργία των υφισταμένων υπηρεσιών χάριν μιας νέας υπηρεσίας, αλλά θα πράξει αυτό που είναι και το ορθό, δηλαδή ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ τις ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με νέους υπαλλήλους που υπάρχουν ήδη και είναι ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2009, για τους οποίους ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2012. Και εάν κρίνεται απαραίτητη η μετακίνηση κάποιων πιο έμπειρων υπαλλήλων από τις υφιστάμενες υπηρεσίες, αυτή η μετακίνηση να γίνει μόνον εάν εκείνοι το επιθυμούν και αφού πρώτα πληρωθούν τα κενά που θα αφήσουν στη σημερινή τους θέση. Επίσης μπορούν να πληρωθούν οι συσταθείσες θέσεις με μετατάξεις υπαλλήλων από Οργανισμούς και Υπηρεσίες του δημοσίου και των ΝΠΔΔ που καταργούνται.

Τέλος εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να αναλάβει όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες αυτόνομα ή σε συνεργασία με τους άλλους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους των Περιφερειών που συστάθηκαν νέα Εφετεία, προκειμένου να γίνει η στελέχωση των νέων αυτών υπηρεσιών με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τόσο αυτών όσο και των υφισταμένων Πρωτοδικειακών υπηρεσιών.

 

Το παρόν ψήφισμα να διαβιβαστεί στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να κοινοποιηθεί στον κ. Πρόεδρο της Βουλής και την ΟΔΥΕ και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο Ηρακλείου και Λασιθίου.

 

Ηράκλειο, 31  Μαϊου 2011

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ