ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έβανς 1, Τ.Κ. 71201

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο:2810284365

FAX:2810284394 και 2810283051

Ηράκλειο 8-2-2011

Αριθμ. Πρωτ.20

 

ΠΡΟΣ: Την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.)

 

Κοινοποίηση: Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους

   

    Συνάδελφοι,

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατά την τελευταία του συνεδρίαση στις 7-2-2011, εκτιμώντας τις πολιτικές εξελίξεις και την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικότερα του κλάδου μας, έκρινε ότι μπροστά στις επερχόμενες ραγδαίες εξελίξεις στο Δημόσιο που στοχεύουν στην επιμήκυνση του ωραρίου εργασίας με την καθιέρωση απογευματινής λειτουργίας των υπηρεσιών και στην παραπέρα συρρίκνωση μισθών και επιδομάτων με την σχεδιαζόμενη καθιέρωση εντός του 2011 του Ενιαίου Μισθολογίου, επιβάλλεται η έγκαιρη, δυναμική και αγωνιστική μας αντίδραση για να προλάβομε τα γεγονότα και όχι να είμαστε για μια ακόμη φορά ουραγοί και θεατές.

Επειδή η συνολική δράση, ειδικά την τελευταία τριετία, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΥΕ, κάθε άλλο παρά εγγυάται την προάσπιση και διαφύλαξη των κατακτήσεων και δικαιωμάτων μας, είναι νομίζουμε απαραίτητη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η σύγκληση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, το οποίο θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ, εντός του μηνός Μαρτίου 2011 (σε ένα διήμερο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα) με θέματα:

1. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Μέσα απ΄αυτό το Συνέδριο μπορούμε να συνθέσουμε  και να καταθέσουμε ουσιαστικές προτάσεις που θα απηχούν τις θέσεις των συναδέλφων ανά την επικράτεια, αλλά και να καθορίσομε τη μορφή των αγωνιστικών μας διεκδικήσεων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από τις ημερομηνίες που θα καθορισθεί το Συνέδριο να γίνουν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, ώστε οι εκπρόσωποι τους στο Συνέδριο να έχουν νωπή εντολή - εξουσιοδότηση.

Επειδή πιστεύομε ότι οι παραπάνω θέσεις και προτάσεις μας απηχούν την πλειονότητα των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων  παρακαλούμε  το παρόν κείμενο να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα και μέσω φαξ να σταλεί σε όλους τους Συλλόγους ώστε να  πάρουν θέση.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχάλης Μαυρογένης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιώργος Σταματάκης