ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  04-11-2011

 

Αφού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε ενώπιον 18 παρόντων, επί συνόλου 27 μελών, όλα τα θέματα - αιτήματα της ημερήσιας διάταξης η Συνέλευση 4-11-2011 των Δικαστικών Υπαλλήλων Λευκάδας έλαβε παμψηφεί τις κάτωθι αποφάσεις :

 

1) Να ζητήσουμε από την Ο.Δ.Υ.Ε. να διερευνήσει υπεύθυνα και να μας απαντήσει έγκυρα, πόσες μηνιαίες δόσεις πόρου οφείλονται ακόμα στους δικαστικούς υπαλλήλους, από αυτές που δεν είχαν καταβληθεί όταν έγινε η μεταβολή και ο διανεμητικός λογαριασμός είχε μπει στον προϋπολογισμό.  Αφού σχεδόν αμαχητί αφήσαμε το μέρισμά μας αυτό, τόσων ετών, να απορροφηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, με συνέπεια μάλιστα να το χάνουμε τώρα οριστικά, τουλάχιστον να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε στο ακέραιο.  Πρόκειται για δεδουλευμένα και θα είναι απαράδεκτο και εντελώς άδικο να χαθεί έστω και ένα μονόλεπτο

 

2)  Διακοπή των στάσεων εργασίας την επόμενη εβδομάδα.

 

3) Αναμονή μέχρι την έκδοση απόφασης της Ο.Δ.Υ.Ε. για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων.

 

4) Η ετήσια εισφορά των μελών του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων ορίζεται στο ύψος των πέντε (5,00) ευρώ ανά εξάμηνο, το οποίο ως εκ τούτου θα καταβάλλεται δύο φορές ετησίως.

 

5) Ορίζεται σύγκληση νέας έκτακτης γενικής συνέλευσης η 14η.11.2011 και περί ώρα 13.00 μ.μ.

 

6) Στη συνέλευση αυτή, μεταξύ των άλλων θεμάτων, θα γίνει συζήτηση και ψηφοφορία για το αν θα συμμετάσχουμε ως Σύλλογος σε κινητοποιήσεις στη Λευκάδα για την επέτειο του Πολυτεχνείου την 17-11-2011.

 

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε το πέρας της Συνέλευσης και ορίστηκε νέα Συνέλευση τη Δευτέρα 14-11-2011 και περί ώρα 13.00 μ.μ. .

Για το λόγο αυτό συνετάχθησαν τα εν λόγω πρακτικά, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν υπογράφονται:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ