Η πάλη των "τάξεων" (για το "κατηγοριακό" και το καθηκοντολόγιο).

Κείμενο του Χρήστου Καϋμενάκη.

 

Α) Διευκρινίσεις:

 

α) Οι πρόσφατες εξελίξεις στα ζητήματα στα οποία αναφέρομαι, ίσως έχουν τεθεί και συζητηθεί στο ΔΣ του ΣΔΥΑ και της ΟΔΥΕ.

 

β) Πιστεύω, επίσης, οτι θα έχουν αρχίσει συζητήσεις στο facebook και στις άλλες "κλειστές" στήλες της ιστοσελίδας της ΟΔΥΕ, στις οποίες προς το παρόν δεν έχω τη δυνατότητα πρόσβασης.

 

γ) Ομως, στις ανοιχτές στήλες της ιστοσελίδας της ΟΔΥΕ δεν υπάρχει καμία μα καμία δημοσίευση γι αυτά τα ζητήματα και για τις πρόσφατες εξελίξεις. Ούτε στη στήλη ανακοινώσεων ΟΔΥΕ,  ούτε στις στήλες που δημοσιεύουν τις ανακοινώσεις και τις επιστολές τους οι Σύλλογοι, οι παρατάξεις και τα φυσικά μέλη.

 

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;

 

δ) Για τους λόγους αυτούς, αλλά και γιατί κυκλοφορούν από ορισμένους μισές ή αντικρουόμενες αλήθειες, ακόμα και με παραπληροφόρηση (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ άλλα ΘΕΜΑΤΑ), αλλά και επειδή τα ζητήματα είναι σοβαρά και θα καθορίσουν το σ.κ. για μια ακόμα φορά επί πολλά χρόνια, δημοσιεύω το παρακάτω κείμενο.

 

ε) Με το συνδικαλιστικό αυτό κείμενο, προσπαθώ να μείνω στην ουσία και γι αυτό χρησιμοποιώ συνδικαλιστικές, εκλαϊκευμένες και όχι απαραίτητα νομικές ορολογίες. Αναφέροντας στις τελευταίες σελίδες τις πρόσφατες εξελίξεις.

 

Β) Ενταξη στην Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κατηγορία

 

α) Κατηγοριακή/βαθμολογική εξομοίωση

 

Μετά από συνδικαλιστικά αιτήματα, νόμους, προσφυγές και δικαστικές αποφάσεις, οι διορισθέντες ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων εκπαίδευσης και σπουδών, ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1997, και μάλιστα αναδρομικά, ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ στην Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κατηγορία ΧΩΡΙΣ αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

 

β)  Μισθολογική εξίσωση/εξομοίωση.

 

β1) Σταδιακά, επίσης, ΕΩΣ ΤΟ 1997 ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2003, ΕΞΙΣΩΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ με όσους έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών και ανήκουν στην Πανεστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κατηγορία με αντίστοιχο τίτλο.

 

β2) Εξισώθηκαν πλήρως μισθολογικά:

- Και ως προς τον εκάστοτε βασικό μισθό, ως προς τα μισθολογικά κλιμάκια, και μάλιστα αναδρομικά.

- Και ως προς το κίνητρο απόδοσης.

- Και ως προς τον "πόρο", τη μηνιαία αποζημίωση από το διανεμητικό λογαριασμό.

- Και ως προς το ύψος των συντάξεων.

- Και ως προς το εφάπαξ.

- Και ως προς το ωρομίσθιο και άρα ως προς τις υπερωρίες.

- Οι περισσότεροι μάλιστα έγιναν και προϊστάμενοι κ.ά, με οτι αυτό συνεπάγεται οικονομικά (μισθολογικά και υπερωριακά), συνταξιοδοτικά και εργασιακά.

 

γ) ΕΩΣ 31/12/1981

 

Εξισώθηκαν πλήρως με όσους έχουν τίτλους σπουδών ΑΕΙ, ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:

 

Να έχουν διοριστεί στα δικαστήρια, ως δικαστικοί υπάλληλοι, έως 31/12/1981, (δηλαδή προσλήφθηκαν με "διαγωνισμούς" που έγιναν επί χούντας και επί των προ του 1981 Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας) στον κλάδο Γραμματέων ή σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΤΑΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1997.

 

δ) Διατήρηση της ΠΕ σε όλα τα μισθολόγια

 

Οι διατάξεις αυτές διατηρήθηκαν, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις και στο μισθολόγιο του 1997 και στα μισθολόγια του 2003 και του 2011.

 

Γ) Διαχωρισμός σε τρείς νέες συνδικαλιστικές κατηγορίες/ ομάδες, που χώρισαν ή ένωσαν τις πολιτικές και συνδικαλιστική παρατάξεις ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ.

 

α) 31/12/1981 και 1/1/1982. Διαφορά ΔΕ με ΔΕ.

 

α1) Ετσι, από τη μια έχουμε το ένα "παραδοξο" γεγονός οτι, δύο δικαστικοί υπάλληλοι ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ, ενώ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ μπορεί να έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, π.χ.:

α2) ΟΛΑ ΙΔΙΑ

το ίδιο απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου,

τα ίδια χρόνια υπηρεσίας,

την ίδια εργασία, στο ίδιο δικαστήριο και γραφείο,

τις ίδιες εκθέσεις και βαθμούς αξιολόγησης,

την ίδια οικογενειακή κατάσταση,

την ίδια ηλικία, και

μπορεί να προέρχονται από παρόμοιο διαγωνισμό κ.ά

α3) Κι όμως, ο ένας εξ αυτών, που διορίστηκε π.χ. 31 Δεκεμβρίου 1981, εξισώθηκε οικονομικά και βαθμολογικα (σχεδόν) πλήρως με την κατηγορία, τις αποδοχές, και τους βαθμούς του κατόχου πτυχίου ΑΕΙ και έχει πολύ μεγαλύτερες αποδοχές και απολαβές, άμεσες και έμμεσες, τωρινές και μελλοντικές (πολύ μεγαλύτερες) από τις αποδοχές του ως άνω συναδέλφου του που είχε την ατυχία να διοριστεί μία μόνο ημέρα μετά, την 1 Ιανουαρίου 1982!!

 

β) ΔΕ = ΠΕ

 

Και από την άλλη, το άλλο παράδοξο γεγονός, ο ίδιος δικαστικός υπάλληλος που διορίστηκε έως το 1981 να έχει τις ίδιες απολύτως απολαβές με ένα συνάδελφό του που έχει τίτλο σπουδών ΑΕΙ, ενώ ανήκουν σε ένα μισθολόγιο του οποίου η κεντρική φιλοσοφία του είναι η κλικάκωση και διάκριση των αποδοχών με βάση, κυρίως, τα τυπικά (έτη υπηρεσίας, τίτλους σπουδών, οργανική θέση και κλάδο) προσόντα!!

 

Δ) Σημείωση:  ΙΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ.

 

α) Βεβαίως υπάρχει και η (διατυπωμένη στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ στην Πρέβεζα) διαφορετική άποψη του συναδέλφου Δημήτρη Χατζίνα, περί ίσης/ίδιας αμοιβής για ίση/ίδια παρεχόμενη εργασία και καθήκοντα. Πρόταση σωστή και αποδεκτή από άποψη θεωρητική, φιλοσοφική, νομική τόσο στη Χώρα μας όσο και στην Ευρώπη. Αλλά και πρακτικά σωστή, αφού εφαρμόζεται σχεδόν παντού. Μόνο που για να εφαρμοσθεί και στον κλάδο των Γραμματέων χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, εξειδίκευση, προσαρμογή. Απαιτείται πριν απ' όλα ο καθορισμός καθηκοντολογίου και κλάδων Γραμματέων  ανά οργανική μονάδα, δηλαδή ανά τμήμα και ανά δικαστήριο. Και κυρίως ο καθορισμός του ΑΡΙΘΜΟΥ των οργανικών θέσεων ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΧΩΣΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ. Που σημαίνει οτι τότε, για να μεταταγεί κανείς στην ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ/ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. Ομως (για το ζήτημα αυτό θα επανέλθω)

 

β) Κι όμως εφαρμόζεται

Μια τέτοια πρόταση εφαρμόζεται και σήμερα, π.χ. στους επιμελητές, που ανήκουν ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ  ΥΕ, και οι αποδοχές όλων των επιμελητών είναι ίδιες. Ο επιμελητής έχει την ίδια αμοιβή, είτε είναι απόφοιτος Γυμνασίου είτε είναι κάτοχος πολλών πτυχίων ΑΕΙ και με διδακτορικά. Το ίδιο ισχύει και για τις/τους δακτυλογράφους / χειριστές, που ανήκουν ΟΛΕΣ/ΟΛΟΙ στην ΔΕ, οι οποίες/οποίοι έχουν τις ίδιες αμοιβές ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα - τους τίτλους εκπαίδευσης ή σπουδών που έχουν πέραν του προβλεπομένου για τον κλάδο τους απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου.

 

Αυτό βέβαια ισχύει και εφαρμόζεται διότι στον κλάδο των Επιμελητών υπάρχει ένας μόνο κλάδος και μία μόνο κατηγορία, η ΥΕ Επιμελητών στην οποία ανήκουν όλοι οι Επιμελητές ακόμα κι αν έχουν πτυχίο, το οποίο για να το αναγνωρίσουν πρέπει να αλλάξουν κλάδο και να μεταταγουν στους κλάδους ΔΕ δακτυλογράφων / χειριστών ή στους κλάδους ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ Γραμματέων. Ενώ στους Γραμματείς υπάρχουν και επιμέρους κλάδοι ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ Γραμματέων στους οποίους μπορεί να ζητήσει να μεταταγεί ο οποιοσδήποτε, χωρίς κανένα αριθμητικό περιορισμό και χωρίς αλλαγή καθηκόντων. Θεωρητικά, δηλαδή, εάν όλοι οι Γραμματείς είχαν ή αποκτήσουν ΟΛΟΙ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ, τότε θα ΜΕΤΑΤΑΓΟΥΝ ΟΟΟΛΟΙ στην ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΥΤΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ!!! Οπότε, σε ένα τέτοιο υποθετικό μέλλον,  να δούμε ποιός θα κουβαλά τότε δικογραφίες και αντικείμενα..., καθήκοντα που ορισμένοι θεωρούν οτι ανήκουν σε μη πτυχιούχους.

 

Ε) Προσφυγή ουσίας ΔΕ που διορίστηκαν από 1/1/1982.

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφαση τμήματος 7μελούς σύνθεσης, απέρριψε προσφυγή ουσίας (διορισθ. μετά την 1/1/1982 με απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου, δηλαδή κατηγορίας ΔΕ). Με την οποία προσφυγή ζητήθηκε ουσιαστικά, χωρίς αποτέλεσμα, να επεκταθούν και στους υπόλοιπους ΔΕ (οι) διατάξεις που αφορούν τους διορισθέντες έως 31/12/1981 με τα ίδια πραγματικά τυπικά προσόντα, και άρα να ενταχθούν και εκείνοι στα μισθολογικά κλιμάκια Πανεπιστημιακής (Π) Εκπαίδευσης (Ε) - ΠΕ κατηγορίας.

 

ΣΤ) Νέες εξελίξεις

 

1) Με νέα, όμως, προσφυγή, όχι ουσίας αλλά με την ακυρωτική διαδικασία, επανήλθαν άλλοι δικαστικοί υπάλληλοι ΔΕ κατηγορίας, Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση τους και διέταξε την ένταξη τους στην ΠΕ χωρίς αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατηγορία και τη συμμόρφωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την απόφαση του.

 

2) Ακολούθως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε έφεση (για δύο λόγους, υπέρ του νόμου αλλά και για λόγους ουσίας).

 

3) Η έφεση αυτή, μετά από αναβολές, προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ μεθαύριο Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012.

Με πιθανή εκδοχή να αναβληθεί ξανά η συζήτηση.

 

4) Εν τω μεταξύ, η απόφαση του δικαστηρίου άρχισε να εκτελείται, με την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων και την κατάταξη (των συναδέλφων που δικαιώθηκαν) στους βαθμούς της ΠΕ κατηγορίας χωρίς αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

 

5) Εκκρεμεί/ακολουθεί το οικονομικό σκέλος, δηλαδή η ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια της ΠΕ χωρίς αντίστοιχο τίτλο σπουδών κατηγορίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ -ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ και η πληρωμή τους με τα νέα μισθολογικά κλιμάκια. Σε πλήρη εξίσωση/εξομοίωση με όσους διοριστηκαν έως 31/12/1981 και ανήκουν στην ΠΕ χωρίς τίτλο σπουδών κατηγορία.

 

6) Επειδή, όμως, εκκρεμεί η έφεση, το Υπουργείο θεωρεί οτι η δικαστική απόφαση δεν είναι αμετάκλητη. Και γι αυτό εξετάζουν το ενδεχόμενο, ναι μεν να εκτελέσουν ΟΛΟΚΛΗΡΗ την απόφαση και ως προς το οικονομικό μέρος της και μάλιστα ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, ζητώντας από τους συναδέλφους εγγυητική επιστολή τραπέζης ίσου ποσού!! Κάτι που προβλέπεται ήδη ως προϋπόθεση για την εκτέλεση μη αμετάκλητων αποφάσεων, ούτως ώστε το κράτος να εισπράττει αυτόματα το  "δεσμευμένο" ποσό, σε περίπτωση που ο δημόσιος υπάλληλος χάσει την υπόθεση αμετάκλητα!!

 

7) Ήδη, αρκετοί συνάδελφοι της ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, έχουν κάνει αιτήσεις στο Υπ. Δικαιοσύνης, ζητώντας την ένταξη και αυτών στους βαθμούς (και κατ' επέκταση στα κλιμάκια) της ΠΕ χωρίς τίτλο σπουδών κατηγορίας. Με στόχο να προσφύγουν στα δικαστήρια με την ίδια ακυρωτική διαδικασία, αμέσως μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας εντός της οποίας υποχρεούται να απαντήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

Ζ) Νέες εξελίξεις - νέες ελπίδες αλλά και "νέες"  ή μάλλον ίδιες γνωστές από το παρελθόν ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ.

 

α) Όπως φαίνεται, άναψαν ξανά συνδικαλιστικές (και όχι μόνο) "φωτιές" από τις "σπίθες" του κατηγοριακου.

 

β) Και αρχίζουν ξανά τα ... "όργανα". Κυριολεκτικά και μεταφορικά, τα συνδικαλιστικά όργανα αλλά και τα "όργανα" των αντιθέσεων και του νέου διχασμού.

 

γ) Αρχισε ξανά η πάλη των "τάξεων", η πάλη των "κατηγοριακών τάξεων". Με κίνδυνο να αποπροσανατολισθεί το σ.κ. ξανά, να απομαζικοποιηθεί και να διασπασθεί (ξανά).

 

δ) Και αυτή τη φορά δεν υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις που υπήρχαν στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έτσι ώστε, έστω και στο τέλος του νέου εμφυλίου  να μπορούσαμε να πούμε οτι βγήκαμε συνδικαλιστικά πιο δυνατοί και πάντως όλοι οικονομικά και εργασιακά κερδισμένοι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, όπως συνέβη στο παρελθόν.

 

Η) Η προοπτική

 

α) Δυστυχώς, τώρα οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για να αντέξουμε έναν ακόμα σίγουρο εμφύλιο, τη στιγμή που πρέπει να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί για την άλλη, την πραγματική, πάλη των πραγματικών τάξεων...

 

β) Υ.Γ: Και αυτή τη φορά, ίσως/μάλλον δεν θα αποφύγουμε να γίνουμε θέμα και "θέαμα" στο εσωτερικό της Χώρας μας και στους εργαζόμενους της Χώρας μας, αλλά και παγκοσμίως... (συνεχίζεται).

 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012