ΕΝΩΣΗ για τα Δικαιώματα των Δικαστικών Υπαλλήλων

 

10/02/2017: Ανακοίνωση
06/02/2017: Ιδρυτική Διακήρυξη της Ένωσης για τα Δικαιώματα των Δικαστικών Υπαλλήλων