ΕΝΩΣΗ για τα Δικαιώματα των Δικαστικών Υπαλλήλων

 

26/06/2017: Ανακοίνωση
26/04/2017: Ανακοίνωση
07/04/2017: Ανακοίνωση
10/02/2017: Ανακοίνωση
06/02/2017: Ιδρυτική Διακήρυξη της Ένωσης για τα Δικαιώματα των Δικαστικών Υπαλλήλων