ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ YΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Λ. Σαλώνων 14-16                                                    Άμφισσα, 20-05-2011

ΤΚ: 33100

Fax : 22650 28604

 

 

ΠΡΟΣ: Την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

 

Συνάδελφοι,

 

Με το παρόν έγγραφό μας, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ένα μέλος του Συλλόγου μας και συγκεκριμένα η συνάδελφος Ε.Α. που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και χρήζει οικονομικής ενίσχυσης.

 

Η συνάδελφος αυτή, αντιμετώπισε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα στο παρελθόν και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, καθώς και να λάβει για τον παραπάνω λόγο αναρρωτική άδεια συνολικά μεγαλύτερη του ενός έτους… Σήμερα κι ένα από τα τέσσερα παιδιά της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και επίσης νοσηλεύτηκε.

 

Είναι η μόνη που εργάζεται από την εξαμελή οικογένειά της δεδομένου ότι ο σύζυγός της είναι άνεργος και είναι περιττό να αναφερθούμε στην ευκόλως κατανοητή αδυναμία της να ανταπεξέλθει στις καθημερινές βασικές ανάγκες της οικογενείας της και της ιδίας.

 

Αντιλαμβανόμενοι ότι απευθυνόμαστε σε ωτα ακουόντων και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε τέτοια θέματα κάνουμε έκκληση σε εσάς και ζητάμε τη βοήθειά σας, προκειμένου να εκδώσετε ανακοίνωση στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας, προκειμένου να βοηθηθεί η συνάδελφος και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που πραγματικά αντιμετωπίζει.

 

Άμφισσα, 20-05-2011

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 Ευθυμία Καλύβα                                           Χαρίκλεια Μανώλη