ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ                                                                            ΑΘΗΝΑ  30/3/2017

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                 Αρ. Πρωτ.:   83

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87

Τ.Κ. 115 24 ΑΘΗΝΑ

Email: peygdd@yahoo.gr

 

Γ Ν Ω Σ ΤΟ Π Ο Ι Η Σ Η

 

Το Δ.Σ της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ, στη συνεδρίασή του την 29η Μαρτίου 2017, μετά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, αποφάσισε τετράωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας στις: 26/4 & 3/5 2017, από ώρα 11:00 π.μ έως και το πέρας του ωραρίου.

 

Επειδή πλέον το πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτο, με δραματικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπηρετούν 2 γραμματείς και 1 επιμελητής, εκ των οποίων η μια συνταξιοδοτείται εντός ολίγων μηνών λόγω ορίου ηλικίας, με δύο τμήματα συνεδριάσεων, δέκα (10) δικαστικούς λειτουργούς και τη μεταβατική έδρα της Ηγουμενίτσας.

 

Οι εναπομείναντες αυτοί υπάλληλοι, καταβάλουν τεράστια προσπάθεια, η οποία στηρίζεται κυρίως στο προσωπικό ζήλο και την επαγγελματική τους συνείδηση, για να τηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου.

 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν έχουν πάρει ούτε την κανονική άδεια του 2016, το δε ωράριο της εργασίας φθάνει τις (10) ώρες ημερησίως.

 

Απαιτείται λοιπόν η άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο παραπάνω δικαστήριο, καθώς και η αύξηση αυτών, καθόσον αυτές παραμένουν ίδιες, από την ίδρυσή του με ένα τμήμα συνεδριάσεων και 5 δικαστές, ενώ σήμερα υπάρχουν 2 τμήματα συνεδριάσεων και 10 δικαστές.

 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι και άλλα επαρχιακά Διοικητικά Δικαστήρια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα βρεθούν στην ίδια τραγική κατάσταση.

 

κ. Υπουργέ, είναι αναγκαίο το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προβλήματα του κλάδου μας, καθώς και τις προτάσεις μας, για την επίλυση αυτών.

 

Ο Πρόεδρος                                               Η Γενική Γραμματέας

 Φώτιος Πέρρος                                         Θεοδώρα Γιαννοπούλου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

-   Γεν. Γραμ. Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

-   Γενική  Επίτροπο της Επικρατείας των  Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,

-   Προϊστάμενο Πρόεδρο Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων,

-   Πρόεδρο Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας,

-   ΟΔΥΕ,

-   κ.κ. Βουλευτές Κέρκυρας.

- Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας