Αριθμ. Πρωτ.: 4

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

Προς την κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Κεφαλληνίας

Κοινοποίηση:

1) Στον κ. Χρήστο Παπαδήμα, Πρωτοδίκη

2) Στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας.

3) Στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο των υπ’ αριθμ. 3/ 2012 πρακτικών και απόφασης του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, καθώς επίσης και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29/ 29.5.2012 έγγραφο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ελένη Παπαναστασάτου

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

Συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2012

 

Στο Αργοστόλι σήμερα στις 30 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, με θέμα τη διακοπή δίκης στο Ειρηνοδικείο Σαμαίων από την δικάσιμο της 28ης Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα στις 2 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο.

 

Συμμορφούμενοι με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας Δικαστικών υπαλλήλων Ελλάδος κατόπιν και της από 29/5/2012 ανακοίνωσης - ενημέρωσης της παραπάνω Ομοσπονδίας προς το σύλλογό μας, Αποφασίσαμε ομόφωνα την μη συμμετοχή μας στην εκδίκαση των υποθέσεων (αποχή) ακόμα και αν το δικαστήριο έχει αποφασίσει αντίθετα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ