Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας.


Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ανοίξετε το εκάστοτε έγγραφο:

  • Πρακτικo (ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ) Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με τα συνολικά αποτελέσματα και τους σταυρούς προτίμησης ανά Εφετειακή Περιφέρεια
  • Πρακτικo (ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ) Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με τα συνολικά αποτελέσματα και τους σταυρούς προτίμησης ανά Εφετειακή Περιφέρεια