ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έβανς 1(Ειρηνοδικείο Ηρακλείου)

Τ.Κ. 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο: 2810284365

FAX:2810284394 και 2810283051

 

Ηράκλειο 23-9-2011

Αριθμ. Πρωτ.138

 

ΠΡΟΣ:Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοινοποίηση: Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Με ικανοποίηση οι πολίτες και οι φορείς της Ανατολικής Κρήτης υποδέχονται την έναρξη της λειτουργίας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και προσδοκούν η λειτουργία του να συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης σε δεύτερο βαθμό στην περιοχή μας. Όμως, όπως σας είχαμε επισημάνει και στο  από 10-8-2011 με αριθμ. πρωτ.110 έγγραφό μας, ο τρόπος που έγινε η στελέχωση, δηλαδή με μείωση των οργανικών θέσεων στις υφιστάμενες υπηρεσίες και αντίστοιχη δημιουργία θέσεων στο νέο Εφετείο προκαλεί τεράστια προβλήματα λειτουργίας στις υφιστάμενες υπηρεσίες με εντονότερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου,στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου και στο Πταισματοδικείο Ηρακλείου.

 

Ειδικότερα:

1. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου οι οργανικές θέσεις μειώθηκαν στους μεν Γραμματείς από 33 σε 31 στους δε Επιμελητές από 12 σε 10, ενώ με την μετάθεση υπαλλήλων στο Εφετείο οι πληρωμένες οργανικές θέσεις απέμειναν23  ενώ ήδη έχουν υποβληθεί και αναμένεται η αποδοχή τριών (3) παραιτήσεων Γραμματέων, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα οι συνολικά  πληρωμένες οργανικές θέσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου θα είναι 21 σε σύνολο 41, δηλαδή ποσοστό κενών 51,21%.

2. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου οι οργανικές θέσεις μειώθηκαν για τους  Γραμματείς από 62 σε 59 εκ των οποίων μετά τις μεταθέσεις στο Εφετείο και τις συνταξιοδοτήσεις είναι πληρωμένες οι 45, ενώ και οι 4 θέσεις Δακτυλογράφων είναι κενές και από τις 4 θέσεις Επιμελητών είναι πληρωμένη η 1. Δηλαδή επί συνόλου  67 οργανικών θέσεων , όλων των ειδικοτήτων στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου είναι πληρωμένες οι 46, άρα ποσοστό κενών θέσεων 28%.

3. Στο Πταισματοδικείο Ηρακλείου οι οργανικές θέσεις μειώθηκαν για τους Γραμματείς από 8 σε 7 εκ των οποίων μετά τις μεταθέσεις στο Εφετείο και τις συνταξιοδοτήσεις είναι πληρωμένες οι 3 και από τις 4 θέσεις Επιμελητών είναι πληρωμένες οι 2. Δηλαδή σε σύνολο 11 οργανικών θέσεων είναι πληρωμένες οι 5, άρα ποσοστό κενών θέσεων 45%.

 

Με βάση τα παραπάνω και ενόψει της αύξησης των αιτήσεων συνταξιοδότησης το προσεχές διάστημα, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των παραπάνω υπηρεσιών με ικανό αριθμό υπαλλήλων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Και για την άμεση επίλυση του προβλήματος προτείνομε την ενεργοποίηση της λίστας επιλαχόντων του γραπτού διαγωνισμού του 2009, η ισχύς της οποίας είναι μέχρι 31-12-2012.

                       

Με Τιμή,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μιχάλης Μαυρογένης Γιώργος Σταματάκης