Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΠΡΟΣ : Τον κ. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοινοποίηση : 1) Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων , 2) Την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων.

Οι υπάλληλοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου μετά την με αριθμό πρωτ. 10047οικ./22/2/2019 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κατανομή των υπερωριών έως και την 31/7/2019 σε κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκφράζουμε με το παρόν ψήφισμα την διαμαρτυρία μας για τους παρακάτω λόγους.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την παραπάνω απόφαση του καταμερισμού των υπερωριών σε κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι σε όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, γιατί ο όγκος και οι συνθήκες εργασίας μας συνηγορούν για το αντίθετο.

Θεωρούμε ότι όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι σήκωσαν τον τεράστιο όγκο δουλειάς των μνημονιακών χρόνων και εξακολουθούν να υπερβάλουν εαυτούς σε ένα εργασιακό περιβάλλον με κενές οργανικές θέσεις στα περισσότερα Δικαστήρια της Χώρας και πολλές ελλείψεις σε μηχανοργάνωση. Τον τεράστιο όγκο δουλειάς τον επιφορτιστήκαμε οι εναπομείναντες υπάλληλοι με μισθούς στην κυριολεξία πείνας, κουτσουρεμένους στο ήμισυ με τις μνημονιακές περικοπές, χωρίς αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που βιώνουμε καθημερινά οι δικαστικοί υπάλληλοι, δηλαδή την αποκοπή από το μισθό μας του επιδόματος ειδικών συνθηκών και την εξομοίωσή μας με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Γενικά ο κλάδος των δικαστικών υπαλλήλων πραγματικά έχει δείξει και καθημερινά αποδεικνύει με πόσο φιλότιμο και αξιοπρέπεια αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα, και σε πολλά Δικαστήρια, μέσα σε άθλιες συνθήκες εργασίας και πολλές ελλείψεις. Η παραπάνω απόφαση έρχεται να διχάσει τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων και να ξεχωρίσει, δεν ξέρουμε με ποιο κριτήριο, του δικαστικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών που θα λάβουν τα ψίχουλα της υπερωριακής απασχόλησης.

Όσον αφορά τους υπαλλήλους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου στο σύνολό τους υπερέβαλαν εαυτούς, στην κυριολεξία, όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα, με 200 και 250 υποθέσεις στην έδρα και με κενές οργανικές θέσεις. Οι δεκατέσσερις (14) εναπομείναντες υπάλληλοι επιφορτιστήκαμε ένα τεράστιο όγκο δουλειάς, με τους σχεδόν διπλάσιους σε αριθμό δικαστές (21), και καταφέραμε να εξαλείψουμε την εκκρεμότητα χρόνων που υπήρχε στο Δικαστήριο. Προς τεκμηρίωση των παραπάνω αναφέρουμε ότι στις 15/9/2013 υπήρχαν στο Δικαστήριό μας απροσδιόριστες υποθέσεις 9.426, στις 15/9/14 υπήρχαν 8.412, στις 15/9/2015 υπήρχαν 7.894, στις 15/9/2016 έμειναν 7.106, ενώ από 16/9/2016 έως και 15/9/2018 προσδιορίστηκαν 6.124 υποθέσεις. Το έτος 2017 δημοσιεύθηκαν συνολικά 3.643 αποφάσεις ουσίας και αναστολών ενώ το 2018 δημοσιεύθηκαν συνολικά 3.522 αποφάσεις. Ο αριθμός των κλήσεων που εκδόθηκε από 4 και μόνο υπαλλήλους της έδρας ανήλθε το έτος 2017 σε 8.728, το 2018 σε 5.547, ενώ τα πρακτικά το 2017 σε 5.406 και το 2018 σε 4.675. Το συνολικό φόρτο αυτής της εργασίας επιβαρύνθηκαν και εξακολουθούν να επιβαρύνονται οι γραμματείς και οι δύο επιμελητές, οι οποίοι κλήθηκαν να επιδώσουν τον μεγάλο όγκο των κλήσεων και αποφάσεων του Δικαστηρίου μας, αλλά και τις επιδόσεις από άλλα Δικαστήρια.

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι πράγματι όλοι εμείς οι υπάλληλοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, εργαστήκαμε πέραν του ωραρίου λειτουργίας μας για να ανταπεξέλθουμε στον όγκο εργασίας που κληθήκαμε να διεκπεραιώσουμε, για την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου. Ακόμη να αναφέρουμε ότι το προσεχές διάστημα θα κληθούμε να διεκπεραιώσουμε τις ενστάσεις επί των προσεχών δημοτικών εκλογών εργαζόμενοι υπερωριακά για το σκοπό αυτό.

Επειδή θεωρούμε πέρα για πέρα άδικη και διχαστική για τον κλάδο την απόφαση του Υπουργείου υπογράφουμε το ψήφισμα αυτό και παρακαλούμε να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας και να εκδώσετε νέα απόφαση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα πληρωμών. Επίσης διεκδικούμε την αύξηση των υπερωριών ανά Δικαστήριο και τη θεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Ζητούμε από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων και την Πανελλήνια Ένωση να προωθήσει και να προβάλει τα αιτήματα όλου του κλάδου διεκδικώντας την επίλυσή τους.

Ηράκλειο 19 Μαρτίου 2019

Οι υπάλληλοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)