ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Κατερίνη, οδός Φλέμιγκ 2, Τ.Κ. 60100                    Κατερίνη 6-11-2012

Τηλ.:2351059305, Φαξ:2351059301                    Αρ.Πρωτ. 4/2012

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

Κοινοποίηση: Στα μέλη μας

 

Υλοποιώντας απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, για ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ στις 23 και 24 Οκτώβρη με 2ωρες γενικές συνελεύσεις σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας από ώρα 09.00 έως 11.00, ο Σύλλογος μας πραγματοποίησε και τις δύο ημέρες Γενικές Συνελεύσεις, έχοντας τη νόμιμη από το Καταστατικό απαρτία (33 μέλη την 1η ημέρα και 29 μέλη την 2η ημέρα επί συνόλου 48 μελών).

 

Κατά τις παραπάνω συνελεύσεις ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι εκ μέρους του Δ.Σ. για τα εξής θέματα:

1) Πρόσφατο Συνέδριο του Κλάδου.

2) Εκλογικό επίδομα.

3) Αναστολή των Εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

4) Καταβολή εισφορών στα Συνδικαλιστικά Όργανα με παρακράτηση από τη μισθοδοσία.

5) Προτάσεις της Γ.Σ. προς την Ο.Δ.Υ.Ε. για δράσεις, κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις.

 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών και τέθηκαν σε ψηφοφορία οι παρακάτω προτάσεις - εισηγήσεις για δύο (2) θέματα.

 

Α) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:

 

1η) Να διατηρηθεί η αυτόματη παρακράτηση από τη μισθοδοσία όλων των συνδικαλιστικών εισφορών με δυνατότητα ανακατανομής στα μέλη τμήμα των εισφορών τους προς το πρωτοβάθμιο συλλογικό όργανο λόγω δυσβάσταχτων περικοπών. [ ΨΗΦΟΙ: 13 ΝΑΙ – 16 ΟΧΙ ].

2η) Να διατηρηθεί η αυτόματη παρακράτηση από τη μισθοδοσία των συνδικαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Δ.Υ.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όχι όμως και των εισφορών υπέρ του πρωτοβάθμιου συλλογικού οργάνου που οπωσδήποτε πρέπει να καταβάλλονται από τα μέλη με την πρότερη διαδικασία και να κοινοποιηθεί σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας για το θέμα. [ ΨΗΦΟΙ: 16 ΝΑΙ – 13 ΟΧΙ ].

 

Με το παραπάνω αποτέλεσμα εγκρίθηκαν κατά πρώτον η απόδοση των εισφορών στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση και κατά δεύτερον η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΥΝΘΛΙΒΟΥΝ, επειδή σύμφωνα με την αρ. 2/77200/0022 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1989/18/11/1999) για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 2303/1995 «Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον εκκαθαριστή αποδοχών, ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που επιθυμούν να καταβάλλουν μηνιαία εισφορά.», ενέργεια που δεν έλαβε χώρα στην περίπτωσή μας.

 

Β) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ:

 

1η) Να προχωρήσει ο Κλάδος σε απεργίες διαρκείας και στη συνέχεια να επανεκτιμηθεί η κατάσταση με νέες συνελεύσεις των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων. [ ΨΗΦΟΙ: 2 ΝΑΙ – 27 ΟΧΙ ].

2η) Να προχωρήσει ο Κλάδος μας χωριστά σε απεργία μίας (1) ημέρας με διοργάνωση πορείας διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όλων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και παράσταση των αντιπροσώπων μας στον Υπουργό. [ ΨΗΦΟΙ: 27 ΝΑΙ – 2 ΟΧΙ ].

3η) Να προχωρήσει ο Κλάδος σε «2ωρες στάσεις εργασίας» επί μία εβδομάδα και προβολή των αιτημάτων μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. [ ΨΗΦΟΙ: 14 ΝΑΙ – 13 ΟΧΙ λόγω αποχώρησης δύο συναδέλφων ].

 

Με το παραπάνω αποτέλεσμα εγκρίθηκε σχεδόν παμψηφεί η 2η πρόταση - εισήγηση του Συλλόγου προς το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ:

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

 

με κεντρικό θέμα την αντισυνταγματική εξομοίωση των Δικαστικών Υπαλλήλων (άρθρο 92 - Κεφάλαιο Α΄ - Τμήμα Ε’ – Μέρος Γ΄ του Συντάγματος) με τους λοιπούς Δημοσίους Υπαλλήλους (άρθρο 103 – Κεφάλαιο Β’ – Μέρος Γ’  του Συντάγματος) και την ένταξή μας στο ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο (Ν. 4024/2011).

 

Τέλος, ενημερώθηκαν τα μέλη της συνέλευσης για την απόφαση του Δ.Σ. α) να δημιουργηθεί λογαριασμός E-MAIL και BLOG του Πρωτοβάθμιου Συλλόγου Κατερίνης με διαχειριστές τον Νικόλαο Κασίμη (Απλό Μέλος) και την Άννα Πρίμπου (Γραμματέα) και β) να γίνει παράσταση στις Προέδρους Πρωτοδικών (Α΄και Β΄) καθώς και στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης γύρω από ζητήματα δυσλειτουργίας των Υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε για την άμεση απόκρισή σας προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις και οι προτάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 Η Πρόεδρος                             Η Γραμματέας

 

Σοφία Παπούλια                         Άννα Πρίμπου