ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,

για έγκριση και δημοσιοποίηση.

Επεξεργασμένο από τον Χρήστο Καϋμενάκη

σχέδιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΔΥΕ 16 ΚΑΙ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Προς τους 66 Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Προς τους 5.700 περίπου Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

Κοινοποίηση: Προς αντιπροσώπους Συλλόγων στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ (από τους 66 Συλλόγους είχαν κάνει εκλογές από τον Οκτώβριο 2013 έως και το Συνέδριο οι 61 Σύλλογοι. Από αυτούς ήταν παρόντες με αντιπροσώπους τους οι 57 Σύλλογοι, από τους οποίους είχαν εκλεγεί 219 σύνεδροι και νομιμοποιήθηκαν οι 213 εξ αυτών)

 

Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συνάδελφοι,

 

Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, την παραμονή του Συνεδρίου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015, ψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση του Δ.Σ. προς το Καταστατικό Συνέδριο της ΟΔΥΕ που έγινε την επομένη, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015, όπως εξειδικεύεται παρακάτω:

Το άρθρο 5 του καταστατικού της ΟΔΥΕ, όπως ισχύει από το προηγούμενο καταστατικό συνέδριο της ΟΔΥΕ που έγινε στον Βόλο στις 9/12/1988, έχει ως εξής:

 

(ΙΣΧΥΟΝ) ΑΡΘΡΟ

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ

 

1. Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. μπορούν να γίνουν: Α) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων της Γραμματείας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών που λειτουργούν νόμιμα σε κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας. Β) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν νόμιμα σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της Γραμματείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και όσων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου.

2. Δεύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τομέα δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΑΡΘΡΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ

 

1. Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. μπορούν να γίνουν: Α) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, των υπαλλήλων της Γραμματείας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών (Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ) ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», που λειτουργούν νόμιμα σε κάθε Πρωτοδικειακή περιφέρεια της χώρας. Β) Οι Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν νόμιμα σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο των υπαλλήλων της Γραμματείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, (Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) "TΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΩ,ΡΟΔΟΥ, ΛΕΡΟΥ" και όσων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν την ιδιότητα του Δικαστικού Υπαλλήλου (Προστίθεται η φράση σε εισαγωγικά) «ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ) ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

2. Δεύτερη οργάνωση της ίδιας περιφέρειας ανά τομέα δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Β) ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Αμέσως μετά την παρουσίαση της εισήγησης ενώπιον των Συνέδρων, ακολούθησαν διεξοδική συζήτηση, τοποθετήσεις Συνέδρων και η υποχρεωτική μυστική ψηφοφορία (η οποία είχε ζητηθεί ενυπογράφως από 55 Συνέδρους, δηλαδή πάνω από το 1/4 των παρόντων Συνέδρων σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του Καταστατικού της ΟΔΥΕ κατά την πρώτη ημέρα των Συνεδρίων) επί της εισήγησης.

 

Από τους 213 αντιπροσώπους προερχόμενους από 57 Συλλόγους οι οποίοι νομιμοποιήθηκαν κατά την έναρξη του Καταστατικού Συνεδρίου, οπότε και είχε διαπιστωθεί η απαρτία, έλαβαν μέρος στη μυστική ψηφοφορία οι 186, εκ των οποίων οι 160 ψήφισαν υπέρ της ως άνω ομόφωνης εισήγησης του Δ.Σ., και οι 26 ψήφισαν κατά.

 

Κατόπιν αυτών, υπερκαλύπτεται η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 (75%) των Συνέδρων που προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της ΟΔΥΕ, όπως αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση του Δ.Σ.

 

Κι έτσι, λύνεται ένα τυπικό και συνδικαλιστικό ζήτημα που απασχολούσε το συνδικαλιστικό μας κίνημα και καλύπτονται και τυπικά πλέον οι Σύλλογοι που έχουν ή θα έχουν εγγεγραμμένα μέλη συναδέλφους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

 

Με αυτήν την απόφαση του Συνεδρίου μας, αποκαθίσταται σε μεγάλο βαθμό η συνδικαλιστική ενότητα σε ότι αφορά αυτό το ζήτημα.

 

Διευκρινίζουμε ότι, με την ως άνω απόφασή μας, δεν αλλάζει ούτε επηρεάζεται η θεσμική - νομική εργασιακή σχέση των συναδέλφων, αφού η μετατροπή της σχέσης από ΙΔΑΧ σε Δημοσίου Δικαίου μπορεί να γίνει μόνο με Νομοθετική ή Συνταγματική ρύθμιση.

 

 

ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

 

Συνάδελφοι,

 

Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, ορίστηκε διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη από τους Λ.Μπεζμέρτη, Λ.Χανδρινό, Μ. Μισαηλίδου, Γ.Παρασκευά, Χρ.Καϋμενάκη και Μ. Κωνσταντινίδη, για να επεξεργαστεί εισήγηση με θέσεις και προτάσεις και να την καταθέσει προς ψήφιση στο Συνέδριο, σύμφωνα και με τις γραπτές προτάσεις που κατέθεσαν και ανέπτυξαν με τις τοποθετήσεις τους οι Σύνεδροι, οι παρατάξεις, οι Σύλλογοι και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, και τη διεξοδική συζήτηση που έγινε στο Συνέδριο.

Η εισήγηση της επιτροπής, η οποία διαμορφώθηκε μετά από συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της, όπως κατατέθηκε και αναπτύχθηκε στο Συνέδριο, χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι ομόφωνες προτάσεις της επιτροπής και στο δεύτερο μέρος όλες οι άλλες προτάσεις για τις οποίες δεν υπήρξε ομοφωνία.

 

Ι) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Α' ΜΕΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

α) ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 

1. Συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε εμπράκτως τους Συλλόγους που έχουν ήδη ξεκινήσει κινητοποιήσεις με αποχές και κάθε άλλης μορφής κινητοποίηση (π.χ. οι Σύλλογοι Δικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, Ρόδου, Αθήνας, Διοικητικών Δικαστηρίων, Κατερίνης κ.α.) καθώς και όσους Συλλόγους ξεκινήσουν κινητοποιήσεις στο μέλλον, με αιτήματα σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

2. Εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ να προχωρήσει σε οποιασδήποτε μορφής κινητοποίηση (διακοπές εργασίας, εβδομαδιαίας τουλάχιστον διάρκειας, με συγκεντρώσεις ή συνελεύσεις, στάσεις εργασίας, απεργίες) με αφετηρία την επέκταση των διακοπών εργασίας (που έχουν ξεκινήσει ορισμένοι Σύλλογοι), σε όλα τα τμήματα των Δικαστικών Υπηρεσιών και των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της Συγκυβέρνησης στο γενικό αίτημα για λύση των προβλημάτων του κλάδου - μη ανταπόκρισής της στα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και θεσμικά αιτήματά μας.

3. Επαναβεβαιώνουμε την αποχή των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα Ειρηνοδικεία, από κάθε αντικείμενο εργασίας των Ειρηνοδικείων σχετικό με τους πλειστηριασμούς και ειδικότερα από τις διαδικασίες για τους (απειλούμενους) πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας των συμπολιτών μας.

 

β) ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:

 

1. Επαναβεβαιώνουμε και επιμένουμε στη θέση μας για επιστροφή - επανακατάταξη στους βαθμούς με την επαναφορά-επαναθεσμοθέτηση του ισχύοντος έως τον Οκτώβριο του 2011 βαθμολογίου του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, το οποίο προβλέπει βαθμολογική κλίμακα πέντε βαθμών από τον Ε' έως τον Α' βαθμό, με εισαγωγικό / κατώτερο τον Ε' και καταληκτικό / ανώτερο τον Α' βαθμό (για τους κλάδους και τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ εισαγωγικός ο Δ' βαθμός και καταληκτικός ο Α'. Για δε τον κλάδο ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων εισαγωγικός ο Ε' βαθμός και καταληκτικός ο Β').

2. Λέμε όχι στη συνολική αλλαγή του Κώδικα - όχι στην αλλαγή του Κώδικα από μηδενική βάση.

3. Λέμε ναι σε επιλεγμένες από εμάς τους ίδιους, δηλαδή από τα όργανα της ΟΔΥΕ, το Συνέδριο και το Δ.Σ., τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων είτε για να βελτιώσουμε τη θέση των δικαστικών υπαλλήλων είτε για να "αμυνθούμε" σε τυχόν αυθαίρετες επιλογές της κάθε Συγκυβέρνησης. Εννοείται, ανάλογα με την κρίση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, πάντοτε.

4. Ειδικότερα:

Στο ζήτημα των εκλογών και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, η θέση της ΟΔΥΕ είναι ότι με την επανακατάταξη των συναδέλφων μας στους βαθμούς του Κώδικά μας λύνεται άμεσα το ζήτημα και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω τροποποίηση ως προς τον βαθμό που πρέπει να έχει κάποιος για να είναι υποψήφιο μέλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το αίτημά μας αυτό διευκολύνεται και από την ενδεχόμενη και ίσως άμεση τροποποίηση του ισχύοντος ενιαίου βαθμολογίου - μισθολογίου του Ν.4024/2011 με την πιθανή αποσύνδεση βαθμού από μισθό, με νομοθετική πρωτοβουλία την οποία εξήγγειλε η Συγκυβέρνηση, αν και εφόσον την πραγματοποιήσει. Η οποία (αποσύνδεση) ανατρέπει και καθιστά έωλα τα μέχρι σήμερα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι Κυβερνήσεις αρνούμενες να ικανοποιήσουν το αίτημά μας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το ζήτημα της επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για το οποίο δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση του Κώδικά μας, εάν και εφόσον επαναθεσμοθετηθεί το βαθμολόγιο του Κώδικά μας και γίνει επαναφορά και επανακατάταξη στους βαθμούς που είχαμε πριν τον Ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας και το χρόνο που έκτοτε έχει διανυθεί μέχρι σήμερα και τη στασιμότητα στους βαθμούς.

Δηλαδή, ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 45 του Νομοσχεδίου που έχει δώσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να αντικατασταθεί με διάταξη σύμφωνα με τη θέση μας για επαναθεσμοθέτηση του βαθμολογίου του Κώδικά μας.

Στην περίπτωση όμως που τυχόν η Συγκυβέρνηση επιμένει στην άρνηση της να ικανοποιήσει το αίτημά μας, και επιμείνει σε τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων του Κώδικά μας, όπως προβλέπεται στο Νομοσχέδιο που έχει δώσει σε διαβούλευση έως 20 Νοεμβρίου

 

αντιπροτείνουμε:

 

α) ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:

Ζητούμε να γίνουν αμέσως και πάντως το συντομότερο δυνατό εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Διαφωνούμε με τη διάταξη του Υπουργείου της Δικαιοσύνης στο Νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, με την οποία προβλέπεται ότι δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν και οι κατέχοντες τον Γ' βαθμό. Αντιπροτείνουμε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια (τα οποία γνωμοδοτούν ή αποφασίζουν για τις υπηρεσιακές μας μεταβολές) διαζευκτικά και εναλλακτικά είτε οι κατέχοντες και τον Δ' βαθμό (αν γίνει νομοθετική επιλογή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με κριτήριο τους βαθμούς) είτε οι έχοντες συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία και έχουν από 3 συμπληρωμένα έτη πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας έως και π.χ. 14 έτη πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας, λαμβανομένης υπόψη της έως και σήμερα στασιμότητας στους βαθμούς του Ν.4024/2011, στους οποίους είχε καταταγεί έκαστος από 1-11-2011.

 

β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:

Στο ζήτημα της επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, διαφωνούμε και με τη διάταξη του Υπουργείου της Δικαιοσύνης που περιλαμβάνεται στο ίδιο Νομοσχέδιο του, και αντιπροτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν οι υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικά μας (άρθρα 70 έως 72 του Ν.2812/2000), που αναφέρονται στις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν όσοι έχουν το δικαίωμα να επιλεγούν ως Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων με τη μόνη διαφορά να προστεθεί και ο Γ' βαθμός σε όσους έχουν το δικαίωμα από τον Κώδικά μας να επιλεγούν ως Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Διεύθυνσης και Τμημάτων.

 

Με τις διευκρινίσεις ότι σήμερα, με το ισχύον από 1-11-2011 ενιαίο βαθμολόγιο του Ν.4024/2011, υπάρχει κλίμακα 6 βαθμών με εισαγωγικό τον Στ' και καταληκτικό τον Α'.

Όμως, κανείς δικαστικός υπάλληλος δεν έχει τον καταληκτικό και ανώτερο Α' βαθμό.

Στην πραγματικότητα και επί της ουσίας, για τους δικαστικούς υπαλλήλους καταληκτικός βαθμός είναι ο Β'.

Άρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων, στη θέση του Α' καταληκτικού-ανώτερου βαθμού που αναφέρεται στον Κώδικά μας, πρέπει να λογίζεται ο Β' βαθμός. Και στη θέση του Β' (προ του καταληκτικού) βαθμού που αναφέρεται στον Κώδικά μας, πρέπει να λογίζεται ο Γ' βαθμός.

 

 

ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΦΩΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Αμέσως μετά την παρουσίαση της ομόφωνης εισήγησης της επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων ενώπιον των Συνέδρων, ακολούθησε υποχρεωτική μυστική ψηφοφορία επί αυτής της εισήγησης (η οποία μυστική ψηφοφορία είχε ζητηθεί ενυπογράφως από 55 Συνέδρους, δηλαδή πάνω από το 1/4 των παρόντων Συνέδρων σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 3 του Καταστατικού της ΟΔΥΕ κατά την πρώτη ημέρα των Συνεδρίων).

Από τους 213 αντιπροσώπους προερχόμενους από 57 Συλλόγους, νομιμοποιηθέντες κατά την έναρξη του Εκτάκτου Συνεδρίου, οπότε και είχε διαπιστωθεί η απαρτία, έλαβαν μέρος στη μυστική ψηφοφορία οι 169, εκ των οποίων οι 140 ψήφισαν υπέρ της ως άνω ομόφωνης εισήγησης της επιτροπής επεξεργασίας θέσεων, οι 18 ψήφισαν κατά και οι 11 ψήφισαν άκυρο.

 

 

 

Β' ΜΕΡΟΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Εκτός από τις ως άνω με στοιχείο Α ομόφωνες προτάσεις και θέσεις, υπάρχουν και πολλές άλλες επιμέρους προτάσεις και θέσεις, συμπληρωματικές στις παραπάνω, για τις οποίες: είτε διαπιστώθηκαν διαφωνίες σε ορισμένες εξ αυτών και παραπέμφθηκαν από την Επιτροπή στο Συνέδριο, είτε δεν έγινε χρονικά δυνατό να τις συζητήσουν και να τις επεξεργαστούν τα μέλη της Επιτροπής, και ίσως και να συνθέσουν τις διαφωνίες σε πνεύμα δημιουργικής ενότητας.

 

Αμέσως μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας για το πρώτο μέρος της εισήγησης, οι παρόντες αντιπρόσωποι αποφάσισαν ομόφωνα με ανάταση της χειρός να παραπέμψουν στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ το σύνολο των γραπτών προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν στο προεδρείο του Συνεδρίου και στην Επιτροπή επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων, από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων (οι οποίοι μετέφεραν προτάσεις των Συλλόγων τους ή κατέθεσαν δικές τους προσωπικές προτάσεις), από τις παρατάξεις και από μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

 

Με τη διευκρίνιση ότι θα συζητηθούν και θα εγκριθούν ή θα απορριφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ, στην αμέσως μετά το Συνέδριο πρώτη συνεδρίαση του.

 

 

ΙΙ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΔΥΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 22-5-2012 ΕΩΣ 4-7-2014

 

Μετά τη λήξη των ψηφοφοριών επί των ως άνω θεμάτων ακολούθησε υποχρεωτική μυστική ψηφοφορία (επί της πρότασης που είχε κατατεθεί και αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου και πριν την έναρξη των ψηφοφοριών) για τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ για τη χρήση της περιόδου από 22-5-2012 έως 4-7-2014. Τα ερωτήματα και οι επιλογές που εδόθησαν στους παρόντες Συνέδρους για μυστική ψηφοφορία ήταν (α) ΝΑΙ στον έλεγχο του Ταμείου από Ορκωτό Λογιστή για εσωτερική χρήση ή (β) ΟΧΙ στον έλεγχο του Ταμείου από Ορκωτό Λογιστή αλλά (ναι στον έλεγχο του Ταμείου) από διαπαραταξιακή επιτροπή.

 

Έλαβαν μέρος στη μυστική ψηφοφορία οι 99, εκ των οποίων οι 49 ψήφισαν ΝΑΙ στον έλεγχο του Ταμείου από Ορκωτό Λογιστή για εσωτερική χρήση, οι 49 ψήφισαν ΟΧΙ στον έλεγχο του Ταμείου από Ορκωτό Λογιστή αλλά (ναι στον έλεγχο του Ταμείου) από διαπαραταξιακή επιτροπή και βρέθηκε 1 ΑΚΥΡΟ.

 

Επί της ουσίας, το Συνέδριο αποφάσισε ομόφωνα τον έλεγχο του Ταμείου της ΟΔΥΕ της περιόδου 2012-2014

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Σημειώσεις:

1) Ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ, στον οποίο έδωσα το σχέδιο της ως άνω ανακοίνωσης αμέσως μετά την επεξεργασία της, συμφώνησε με το περιεχόμενό της, αφού το συνέκρινε με τα "έγγραφα" της Επιτροπής και του Προεδρείου, και όπως με ενημέρωσε, διάβασε από την Τετάρτη το απόγευμα και από τηλεφώνου το κείμενο αυτό σε μέλη της διαπαραταξιακής Επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, στη σειρά, αλλά μου επέστρεψε το σχέδιο της ανακοίνωσης λέγοντάς μου ότι διαπίστωσε αδυναμία συμφωνίας μελών της Επιτροπής με ορισμένες διατυπώσεις αλλά και επί της ουσίας σε ορισμένες περιπτώσεις του σχεδίου της ανακοίνωσης. Και παρέπεμψε σε συνεδρίαση της διαπαραταξιακής Επιτροπής με την παρουσία και του Προεδρείου, για την έγκριση ή μη και δημοσιοποίηση της τελικής ανακοίνωσης προς τους συναδέλφους και για τις περαιτέρω ενέργειες.

2) Κατόπιν αυτών αποφάσισα να δημοσιοποιήσω την πρότασή μου, η οποία δεν προήλθε από μια αντιγραφή κειμένων ή εισηγήσεων του Προεδρείου του Συνεδρίου ή της Επιτροπής επεξεργασίας θέσεων και προτάσεων, αλλά απλά, ολιγόλογα, πρόχειρα σημειώματα, όπως θα διαπιστώσετε όταν δημοσιευτούν τα πρωτότυπα "έγγραφα" της Επιτροπής και του Προεδρείου του Συνεδρίου.

3) Εξαιτίας αυτής της δυστοκίας, δυστυχώς, χάθηκε η ευκαιρία να ενημερώσουμε τους συναδέλφους την επομένη ακριβώς της λήξης του Συνεδρίου με ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και πολύτιμος χρόνος να προγραμματίσουμε άμεσα συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΔΥΕ για υλοποίηση αποφάσεων Συνεδρίου, συζήτηση και έγκριση ή απόρριψη των άλλων επιμέρους προτάσεων των Συνέδρων, των Συλλόγων, των παρατάξεων και των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, κοινοποίηση των αποφάσεων στα αρμόδια Υπουργεία, συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προγραμματισμός κινητοποιήσεων κ.α.