ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Ηράκλειο 19 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμός Πρωτ.: 20

ΠΡΟΣ:
1) Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Κωνσταντίνο Ρόκο,
2) Την Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, κ.Μαρία Κοντόγγονα, Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
 

Κοινοποίηση:
1) Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος(Ο.Δ.Υ.Ε.)
2) Σε όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους - μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Πρωτοδικειακής Περιφέρειας Ηρακλείου

Αξιότιμοι/ες κ.κ. Προϊστάμενοι/ες,


Ο Κλάδος των Δικαστικών Υπαλλήλων, έχει κατακτήσει εδώ και δεκαετίες, με πολλή προσπάθεια και αγώνα την καθιέρωση του ωραρίου (μέχρι τις 15:00) στη λειτουργία των εδρών, κάτι που ισχύει σε όλα τα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνομε ότι στην Πρωτοδικειακή μας Περιφέρεια, σε πολλές περιπτώσεις, το ωράριο αυτό παραβιάζεται και μάλιστα αυτό τείνει να γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Η παραβίαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, αφενός μεν οι συνάδελφοι των εδρών να πιέζονται ασφυκτικά ως προς τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και τον προγραμματισμό των λοιπών καθημερινών δραστηριοτήτων τους, αφετέρου δε να παγιώνεται μία κατάσταση απλήρωτης εργασίας, δεδομένου ότι η αμειβόμενη υπερωριακή εργασία στα Δικαστήρια είναι περιορισμένη και πολύ χαμηλή, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κάθε χρόνο κονδύλια που αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κυρίως όμως παραβιάζεται μία ύψιστη κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, που είναι το οκτάωρο εργασίας.
 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε, ώστε όλοι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας σας, να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στην τήρηση του ωραρίου της έδρας (μέχρι την ώρα 15:00), σχεδιάζοντας σωστά τον προγραμματισμό των υποθέσεων που θα κρατηθούν για συζήτηση, αλλά και καθορίζοντας νωρίτερα τον χρόνο εκδίκασης των Αυτοφώρων (για τα Ποινικά Δικαστήρια).
 

Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση στο παραπάνω πολύ σημαντικό αίτημά μας, δεδομένου ότι η αγαστή συνεργασία των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών με τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, μόνο θετικά μπορεί να συνεισφέρει στο δύσκολο έργο της απονομής της Δικαιοσύνης.
 

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Αργυρή Μπερδιάκη           Αικατερίνη Ξυδάκη