ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Προς: Τους Προϊσταμένους των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά

 

Κοινοποίηση:

1. κον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2. Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

 

Στα έγγραφα με αριθμούς  πρωτοκόλλου 3706οικ./7-4-2017 και 35175οικ./27-4-2017  που  εστάλησαν  από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ΘΕΜΑ: "Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την επιλογή των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης των Γραμματειών των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας και των Εισαγγελιών αυτών και δημιουργούν προθεσμίες, ΘΕΩΡΟΥΜΕ ότι ανακύπτουν ζητήματα - ερωτήματα, που χρήζουν άμεσης διευκρίνησης και απάντησης.

 

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

1) Για ποιο λόγο κοινοποιήθηκαν σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς προηγουμένως να γίνει κατηγοριοποίηση των τυπικών προσόντων (πίνακας); Παρά τα ρητώς οριζόμενα στο από 7-4-2017 έγγραφο του κου Υπουργού Δικαιοσύνης.

2) Πως ορίζονται τα τυπικά προσόντα; (π.χ οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α΄έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης;)

3) Ποιες είναι οι υπό κρίση Διευθύνσεις; Πότε και ποιες κενώθηκαν πριν τον Ν. 4024/2011 και ποιες μετά;  Ποια ήταν τα τυπικά προσόντα ενός εκάστου πριν και μετά τον 4024/2011;

4) Οι αιτήσεις γίνονται ανά θέση και ανά υπηρεσία ή σωρευτικές;

 

Επειδή θεωρούμε εξόχως σημαντικό το να μην υπάρξουν τυπικά ή άλλα κωλύματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εμπλοκή την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε διευκρινίζοντας τα ανωτέρω ερωτήματα.

Προτείνουμε δε την παράταση των προθεσμιών, μέχρις ότου διευκρινιστούν τα ανωτέρω, για την υπό κρίση επιλογή στις θέσεις Προϊσταμένων της Διεύθυνσης των Γραμματειών των Πολιτικών, Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας και των Εισαγγελιών αυτών.

 

Πειραιάς 16/5/2017

Μετά τιμής

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

     Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

Στασινόπουλος Απόστολος     Πατσιμάς Ιωάννης