Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ημαθίας, απέχοντας της ταμία Νατάσας Γκανάτσιου, διαμαρτύρονται για την καταβολή του 2ου εκλογικού επιδόματος σε κάποιες δικαστικές υπηρεσίες όταν εν αντιθέσει άλλοι συνάδελφοι στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο δεν έχουν πληρωθεί καν το πρώτο εκλογικό επίδομα.
 

Παρακαλούμε η Ο.Δ.Υ.Ε. να διερευνήσει το θέμα και να μας ενημερώσει σχετικά.
 

Ο Πρόεδρος             Η Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Ζαμπάκας     Κυριακή Σαζακλίδου

Η Γραμματέας                  Το μέλος

     Μαριάνθη Κατσαβού       Αλεξάνδρα Μοπαζούκη