ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(από τώρα και συνεχώς μέχρι και την λήξη του συνεδρίου την Τρίτη 17/11/2015 θα δημοσιεύονται συνεχώς κείμενα με προτάσεις σε όλα τα ζητήματα του κλάδου και της ΟΔΥΕ)

«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να ΅ην τις παίρνει ο άνε΅ος» (Μανόλης Αναγνωστάκης)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

2. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. .

(α) ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: " Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου ή άλλου τομέα επιτρέπεται με αίτηση του, μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.

Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του ".

(β) ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:
Να δημιουργηθεί και κλάδος ΔΕ Επιμελητών Δικαστηρίων, των οποίων οι θέσεις ΔΕ και ΥΕ να είναι οργανικά ενιαίες.