ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Υπουργέ μου με καταλάβατε ποτέ?
Είμαι αυτή που κάθομαι σύμφωνα με το άρθρο 92 του Συντάγματος δίπλα στη σύνθεση του δικαστηρίου συχνά πέραν του ωραρίου μου , Σαββατοκύριακα , γιορτές και αργίες χωρίς να πληρώνομαι υπερωρίες.
Είμαι αυτή που υπογράφω απαραίτητα πρακτικά και αποφάσεις, ένορκες βεβαιώσεις, προκαταρκτικές ανακρίσεις και ανακρίσεις και επικυρώνω τα αντίγραφα τους χωρίς δεύτερη υπογραφή από τον άμεσα προϊστάμενο μου.
Είμαι αυτή που εκδίδω πιστοποιητικά ελέγχοντας τα τηρούμενα βιβλία στην υπηρεσία μου γιατί δεν υπάρχει μηχανοργάνωση
Είμαι αυτή που κρατώ πρακτικά συμβουλίων και ολομελειών και τα υπογράφω
Είμαι αυτή που δακτυλογραφώ κατηγορητήρια και διεκπεραιώνω σωρεία μηνύσεων
Είμαι αυτή που επιδίδω κλήσεις ,αιτήσεις και αγωγές μετακινούμενη με τα πόδια η την αστική συγκοινωνία
Είμαι αυτή που δημοσιεύω αποφάσεις και συντάσσω πίνακες για την εργασία των εισαγγελέων και δικαστών
Είμαι αυτή που χειρίζομαι τις προμήθειες και αναρτώ στη Διαύγεια χωρίς να έχω επιμορφωθεί γι αυτό
Είμαι αυτή που μετέχω στα υπηρεσιακά συμβούλια δικαστικών υπαλλήλων
Είμαι αυτή που μετά από 18μηνη διαθεσιμότητα διορίστηκα διοικητική υπάλληλος στα δικαστήρια με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ και όπως ορίζει ο κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και ο οργανισμός δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών , με πράξη του διευθύνοντος ανεβαίνω στην έδρα
Είμαι αυτή που επειδή δεν διορίζετε παρά μόνο 5μηνιτες κρατώ μόνη μου ένα περιφερειακό ειρηνοδικείο εκτελώντας χρέη γραμματέα και επιμελητή
Είμαι αυτή που ενημερώνω την τετράβιβλο για να μπορώ χωρίς να είμαι υποχρεωμένη,  να προστατεύω τον πολίτη και τον δικηγόρο που καταθέτει αναρμόδια ένα δικόγραφο
Είμαι αυτή που εξυπηρετεί τον πολίτη, το νέο  δικηγόρο, τον συμβολαιογράφο τις Τετάρτες στους πλειστηριασμούς και γίνομαι χωρίς να ευθύνομαι συχνά αποδέκτης βιαίων συμπεριφορών με κίνδυνο  πολλές φορές της ζωής μου
Είμαι αυτή που δουλεύω σε αφύλακτα  κτίρια που δεν πληρούν κανόνες ασφαλείας και υγιεινής
Είμαι αυτή που φοβάται αν στα 67 της θα μπορεί να κάνει όλα τα παραπάνω
Είμαι αυτή που  έχω υποτυπώδη  υγειονομική περίθαλψη
Είμαι αυτή που δεν έχω φοροδιαφύγει ποτέ
Είμαι αυτή που θα πάρω σύνταξη από 600 έως 900 ευρώ και αμφιβάλλω αν θα πάρω εφάπαξ
Είμαι αυτή που κάνω όλα τα παραπάνω και μισθολογικά με κατατάσσετε σε κατηγορίες ΠΕ η ΔΕ η ΥΕ με κριτήρια που δεν συνάδουν με τα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων  και μάλιστα  νομοθετείτε και για την υπηρεσιακή μου εξέλιξη
Είμαι πολλά ακόμη, είμαι όσα προβλέπει το άρθρο 92, οι κώδικες αλλά  και όλο το Σύνταγμα για τον Έλληνα πολίτη
Αν δεν το έχετε καταλάβει, πάμε πάλι από την αρχή.
 

Βόλος 24-4-2016

Ιωάννα Παπαδημητρίου
Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Βόλου