ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ
 

Ρόδος 12.3.2019
Αρ.Πρωτ. 7/2019

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου ανακοινώνει ότι:

Όπως αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης .3. 2019 και σε ακολουθία προηγηθείσας απόφασής της, κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις με δίωρες αποχές από την εργασία

από την 12.3.2019 έως την 22.3.2019

των δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων από ώρα: 13:00 έως 15:00

Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των δικαστικών υπαλλήλων που εκκρεμούν από τις σχετικές προκηρύξεις ΑΣΕΠ, των οποίων η καθυστέρηση παρατείνει τα ήδη οξυμένα ζητήματα εργασίας που προκύπτουν από την υποστελέχωση των Δικαστικών Υπηρεσιών.

 

 
Η Πρόεδρος                      Η Γραμματέας
Δικαία Μάρκογλου               Ειρήνη Μαλανδράκη