ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε.

Για να καταχωρηθεί στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου 2016.

 

Συνάδελφοι, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δεδομένο των μικρό αριθμό υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία μου (Ειρηνοδικείο Ηρακλείου), δεν κατέστη δυνατόν να βρεθώ στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ.

 

Επειδή θεωρώ ότι η συνεδρίαση αυτή, ουσιαστικά η τελευταία πριν το Τακτικό Συνέδριο του Κλάδου, είναι σημαντική, θα ήθελα να αναγνωστεί κατά την συνεδρίαση και να καταχωρηθεί στα πρακτικά η  τοποθέτησή μου αυτή, επί θεμάτων που αναμένεται να απασχολήσουν τη συνεδρίαση.

 

Ειδικότερα λοιπόν:

 

Α) Για το συνέδριο: Θεωρώ ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι ημερομηνίες του συνεδρίου (10,11,12 Νοεμβρίου 2016), σε σχέση με την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου που γίνεται στο Ταμείο της ΟΔΥΕ, για την διετία 2012-2014. Δεν είναι ηθικά και  συνδικαλιστικά σωστό ο Κλάδος να οδηγηθεί σε ένα ακόμα συνέδριο με την εκκρεμότητα στη διαχείριση του Ταμείου της περιόδου 2012-2014.Θα πρέπει λοιπόn είτε η Επιτροπή, επιταχύνοντας ,να έχει ολοκληρώσει το έργο της τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα Οκτωβρίου, είτε, εάν ο στόχος αυτός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, να αποφασίσει το Δ.Σ. σήμερα, ει δυνατόν ΟΜΟΦΩΝΑ, την μικρή αναβολή του συνεδρίου για ένα μήνα , προκειμένου ο έλεγχος και το πόρισμα της διαχειριστικής επιτροπής να έχουν ολοκληρωθεί και ο κλάδος να φτάσει στο συνέδριο χωρίς εκκρεμότητες του παρελθόντος.

 

Ως προς τα διαδικαστικά και οργανωτικά του συνεδρίου και χωρίς να γνωρίζω σε τι ακριβώς ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή Συνεδρίου, επισημαίνω δύο πράγματα:

 

1ο) Ο τόπος συνεδρίου πρέπει να επιλεγεί στη βάση του να εξασφαλίζεται το μικρότερο δυνατό κόστος διαμονής σε συνδυασμό και με την πρακτική διευκόλυνση των εργασιών του συνεδρίου (δηλαδή διαμονή και εργασίες στον ίδιο χώρο) και φυσικά η μετακίνηση των συνέδρων, ειδικά των προερχόμενων από νησιωτικές περιοχές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη (χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία και κόστος) και

 

2ο)Το μέρος των εξόδων, που ενδεχομένως θα κληθούν να καταβάλουν οι τοπικοί σύλλογοι θα πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό και πάντως μικρότερο από το συνέδριο του Βόλου, όπου δημιουργήθηκαν πολλές δυσαρέσκειες από συνέδρους επαρχιακών συλλόγων, κατά την άποψη μου δικαιολογημένες, αφού υποχρεώθηκαν να καταβάλουν ποσά δυσανάλογα των εσόδων των συλλόγων τους.

 

Β) Για οικονομικό έλεγχο του Ταμείου για την διετία 2012-2014: Είναι εξαιρετικά επείγον, όπως προανέφερα, να ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος πριν το συνέδριο, προκειμένου να μην υπάρχει στον ορίζοντα το θολό τοπίο και οι εκατέρωθεν βολές. Οι σύνεδροι και ειδικά όσοι από αυτούς θελήσουν να εκλεγούν στα όργανα της ΟΔΥΕ για την επόμενη διετία, θα πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένοι από κάθε εκκρεμότητα και κυρίως οικονομική, που σχετίζεται με το παρελθόν, γιατί κανένα συνέδριο και για κανέναν δεν μπορεί να αποτελέσει κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Εμπιστεύομαι απόλυτα τον έλεγχο  της διαχειριστικής επιτροπής και κάνω έκκληση να έχει ολοκληρώσει το έργο της έγκαιρα. Εννοείται ότι ο όποιος καταλογισμός γίνει σε φυσικά πρόσωπα, αποκλείει ηθικά τα πρόσωπα αυτά από την περαιτέρω συνδικαλιστική δράση, κάτι που θεωρώ ότι αποτελεί κοινή-ομόφωνη συμφωνία των μελών του Δ.Σ.

 

Γ)Τροποποίηση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων: Θα πρέπει στην ιστοσελίδα να ανοίξει ειδική καταχώριση (κουτί), όπου θα μπορούν να στέλνουν τις όποιες προτάσεις τους οι τοπικοί Σύλλογοι και τα φυσικά μέλη, αφού οι παρατάξεις έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία μέσα από τη στήλη τους στην ΟΔΥΕ, αλλά και στο facebook. Στόχος θα πρέπει να είναι να δοθεί το βήμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους για να εκφράσουν τις απόψεις τους, να καταθέσουν προτάσεις και με τον τρόπο αυτό να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος που θα έχει ουσία και δεν θα μείνει στις εντυπώσεις που επιχειρούν κάποιοι να κερδίσουν μέσα από την ομάδα στο f.b.

 

Ηράκλειο 10-10-2016

Μιχάλης Μαυρογένης