ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΥΕ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 22-24/11/2018
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ / ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΙΑ ΕΩΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΜΕ Ι.Χ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ (ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ). ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
 

Αθήνα, 09/11/2018
 

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018
 

Ενίσχυση από το Ταμείο της ΟΔΥΕ των Συλλόγων για να καλύψουν μέρος του κόστους μετακίνησης των Συνέδρων τους προς και από το Συνέδριο της ΟΔΥΕ που θα γίνει στα Καμένα Βούρλα από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2018. Διευκρινίζοντας ότι η ενίσχυση αυτή είναι προς τον κάθε Σύλλογο και όχι προς τους Συνέδρους τους. Δηλαδή, ο κάθε Σύλλογος καθορίζει από μόνος του τον τρόπο μετακίνησης του κάθε Συνέδρου του, τα παραστατικά που τυχόν θέλει να του ζητήσει και το ποσό το οποίο ο ίδιος ο Σύλλογος θα αποφασίσει να δώσει στον κάθε Σύνεδρό του, με τα κριτήρια που θέτει ο κάθε Σύλλογος, είτε αυτά είναι ίδια με τα κριτήρια που πληρώνει η ΟΔΥΕ τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, είτε άλλα κριτήρια κατά περίπτωση και κατά την εκτίμηση και τη δυνατότητα του κάθε Συλλόγου. Κατόπιν αυτών η ΟΔΥΕ δεν έχει καμία σχέση με τους Συνέδρους και δεν ζητά κανένα παραστατικό. Είναι μια ενίσχυση προς τους Συλλόγους από τα έσοδα που έχει η ΟΔΥΕ από τις συνδρομές των μελών των Συλλόγων.
 

Ανάλυση Οικονομικών και άλλων Στοιχείων:


1. Κόστος Διέλευσης ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου: 13,60€ ανά διέλευση. Αναμένεται να μετακινηθούν 6 Σύνεδροι από Ναύπακτο, Αγρίνιο, Λευκάδα και Άρτα. Η ΟΔΥΕ θα ενισχύσει τους Συλλόγους με το 40% του κόστους διέλευσης με επιστροφή, ανά σύνεδρο. Δηλαδή, 11€ ανά σύνεδρο, σύνολο 66€. Με τη διευκρίνηση ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κανένα παραστατικό στην ΟΔΥΕ, παρά μόνο στους Συλλόγους τους.

2. Ενίσχυση του κάθε Συλλόγου για τα καθημερινά έξοδα παραμονής ανά Σύνεδρο: 239 συνολικά Σύνεδροι (που είναι ο μέγιστος αριθμός των Συνέδρων, που μπορεί προσέλθουν στο Συνέδριο) Χ 10,00€ την ημέρα για καθημερινά έξοδα παραμονής Χ 4 ημέρες ανά Σύνεδρο, ανεξαρτήτως του πόσες ημέρες θα παραμείνει ο κάθε Σύνεδρος = 40,00€ = σύνολο 9.560€. Με τη διευκρίνηση ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κανένα παραστατικό στην ΟΔΥΕ, παρά μόνο στους Συλλόγους τους.

3. Ενίσχυση του κάθε Συλλόγου για κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης των Συνέδρων τους με Ι.Χ. μέσω του Εθνικού Οδικού Δικτύου (δηλαδή, συμπεριλαμβανομένων και των μετακινούμενων από τα νησιά του Αιγαίου, από Αθήνα μέχρι Καμένα Βούρλα): 239 Σύνεδροι (που υπολογίζουμε κατά μέγιστο αριθμό ότι θα μετακινηθούν αποκλειστικά οδικώς συμπεριλαμβανομένου και του Ferry Boat από τα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα) Χ €0,10/χιλιόμετρο, σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση, με επιστροφή, από το χάρτη maps.google.com = σύνολο 12.340,00€. Με τη διευκρίνηση ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κανένα παραστατικό στην ΟΔΥΕ, παρά μόνο στους Συλλόγους τους.

4. Ενίσχυση του κάθε Συλλόγου για κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης των Συνέδρων τους αεροπορικώς ή με πλοίο, δηλαδή, από τα νησιά του Αιγαίου είτε ανήκουν σε Συλλόγους κατά Πρωτοδικειακή Περιφέρεια, είτε ανήκουν σε Πανελλήνιους Συλλόγους, καθώς και στον ενιαίο Σύλλογο Νομού Κυκλάδων (Πρωτοδικειακές Περιφέρειες Σύρου και Νάξου), συνολικά 24 Σύνεδροι οι οποίοι θα μετακινηθούν αεροπορικώς ή με πλοίο, ή θα μετακινηθούν με συνδυασμό αεροπλάνου - πλοίου, και Ι.Χ. (από Ρέθυμνο και Λασίθι). Η ενίσχυση των Συλλόγων αυτών θα είναι ΕΝΙΑΙΑ ανά Σύνεδρο, ανεξαρτήτως του μέσου που θα μετακινηθεί ο κάθε Σύνεδρός του. Με τη διευκρίνηση ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των εισιτηρίων στην ΟΔΥΕ, παρά μόνο στους Συλλόγους τους. Μέγιστο συνολικό ποσό ενίσχυσης για τους Συλλόγους του Αιγαίου και τους 24 Συνέδρους = σύνολο 3.022€.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ 1,2,3 ΚΑΙ 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 24.988,00€

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίστηκε από το κέντρο της κάθε πόλης έως τα Καμένα Βούρλα, σύμφωνα με τον χάρτη του maps.google.com.
2) Ο τύπος υπολογισμού του ΠΟΣΟΥ με το οποίο θα ενισχυθεί ο κάθε Σύλλογος ανά Αντιπρόσωπο/Σύνεδρο που θα συμμετάσχει στο Συνέδριο, κατά περίπτωση είναι ο εξής:
α. Υπολογισμός με ή χωρίς διέλευση της ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου: Χιλιομετρική απόσταση x2 (μετάβαση + επιστροφή) x €0,10 + €11,00 (το κόστος διέλευσης Ι.Χ. της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου) + 4 ημέρες (3 πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις + η ημέρα αναχώρησης) x €10,00 = €40,00. Δηλαδή, το 40% του συνολικού ποσού με το οποίο αποζημιώνει η ΟΔΥΕ τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της ΟΔΥΕ, για έξοδα μετακίνησής τους, για τα καθημερινά έξοδα παραμονής, κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων κατ' εντολή και για λογαριασμό της ΟΔΥΕ.
3) Χρειάζεται να γίνει εξακρίβωση της πόλης στην οποία υπηρετούν οι αντιπρόσωποι της ΠΕΥΓΔΔ και του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, καθώς και για τον αριθμό των Συνέδρων από ορισμένους Συλλόγους.
4) Για όλους όσους μετακινηθούν από τα νησιά του Αιγαίου, ανεξαρτήτως του μέσου που θα μετακινηθούν, υπολογίστηκε επιπλέον ποσό ενίσχυσης από την ΟΔΥΕ, 20€ ανά Σύνεδρο για την προσέλευση τους προς και από αεροδρόμια, και χιλιομετρική απόσταση από Αθήνα προς και από Καμένα Βούρλα (και επιπλέον χιλιομετρική απόσταση για Ρέθυμνο και Λασίθι).
5) Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν οι Σύνεδροι ούτε οι Σύλλογοι κανένα παραστατικό στην ΟΔΥΕ, δεδομένου ότι το ποσό αποτελεί ενίσχυση της ΟΔΥΕ στον κάθε Σύλλογο, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος και υπεύθυνος έναντι των Συνέδρων του.

ΑΘΗΝΑ, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018
Χρήστος Καϋμενάκης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (πρώην Ταμίας έως 6/10/2018).
 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF