Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας.

Αθήνα 3/6/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη της με αρ πρωτ 12453/φ.358/22-03-2022 απόφασης του υπουργού δικαιοσύνης σχετικά με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων.

Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν και δικαστικοί υπάλληλοι.

Σύμφωνα με την απόφαση οι συμμετέχοντες δικαστικοί υπάλληλοι είναι μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ, μέλη ενός πρωτοβάθμιου συλλόγου και η προϊσταμένη ενός επαρχιακού δικαστηρίου.

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα: α) με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των δικαστικών υπαλλήλων που συμμετέχουν στην επιτροπή; β) γιατί η ΟΔΥΕ δεν ενημέρωσε για τη σύσταση της επιτροπής τα μέλη της δηλαδή τους πρωτοβάθμιους συλλόγους; γ) υπήρξε πρόσκληση ενδιαφέροντος από το υπουργείο και αν ναι σε ποιες υπηρεσίες κοινοποιήθηκε;

Τα κριτήρια επιλογής δικαστικών υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο ή τον κανονισμό του δικαστηρίου, ανήκουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσιακής συνέλευσης. Aυτό ορίζεται στον καινούργιο κώδικα ν.4798/2021 αρ. 91 παρ α εδάφιο αδ αλλά ίσχυε και με τον ήδη κατηργημένο κώδικα ν.2812/2000 αρ.26 παρ α εδάφιο γγ.

Γίνεται για πρώτη φορά κάτι τόσο σημαντικό και το πληροφορούμαστε τυχαία, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι. Το γεγονός ότι πιθανόν θα κληθούμε να καταθέσουμε προτάσεις κάποια στιγμή είναι ανεξάρτητο από την έλλειψη πληροφόρησης!

Η όλη διαδικασία μας θυμίζει διαδικασίες fast track που απέχουν από το πνεύμα αξιοκρατίας και διαφάνειας που οφείλει να χαρακτηρίζει το χώρο της δικαιοσύνης.

 

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α.