ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του συλλόγου μας, η οποία αντανακλά τους προβληματισμούς όλων των μελών του, αποστέλλουμε στην ΟΔΥΕ το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρίας:

 

Ο Σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου διαμαρτύρεται εντόνως για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης από το Προεδρείο της ΟΔΥΕ με πρόσφατο παράδειγμα την μη ενημέρωση του ενδεχομένου δικαστικής διεκδίκησης δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδό΅ατος αδείας των ετών 2013-2015, (το ποιος ή ποιοι θα ήταν οι δικηγόροι ΅ας, θα ήταν, όπως και έγινε όταν πληροφορηθήκαμε την δυνατότητα αυτή, δική μας επιλογή).

 

Από τον τύπο πληροφορούμαστε ότι

Εχει παγώσει ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 100 αποφοίτων πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.

Προτεραιότητα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων έχουν άλλοι κλάδοι πλην των γραμματειών των δικαστηρίων τουλάχιστον μέχρι το 2016.

Την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταθέσει ένα ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο μέχρι το τέλος του 2015, στο οποίο θα περιλαμβάνεται, κατ΄ απαίτηση των θεσμών, και η σταδιακή περικοπή της προσωπικής διαφοράς του μισθού, η οποία αφορά μεγάλη μερίδα των μελών της ΟΔΥΕ και κυρίως της ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αλλά και η συνέχιση σύνδεσης μισθού και βαθμού η οποία προέκυψε για πρώτη φορά με την ψήφιση του 4024 και η οποία αφορά όλες τις κατηγορίες.

 

Πάγια θέση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Βόλου ήταν και είναι η με κάθε τρόπο διεκδίκηση της εξαίρεσης μας από τον 4024/11, ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζει το άρθρο 92 του Συντάγματος, το οποίο τάσσει, ακόμη και αν ο κλάδος μας δεν είχε ειδικό μισθολόγιο - βαθμολόγιο, την μη ένταξη μας σε αυτόν. Με την κατάταξη μας στους νέους βαθμούς του 4024 /11 και την κατάργηση των πάσης φύσεως επιδομάτων  έχουμε υποστεί όλες οι κατηγορίες τραγική μείωση των αποδοχών μας. Επιπλέον το βαθμολόγιο αυτό μποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας των δικαστηρίων αφού σύμφωνα με τον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων δεν μπορεί να γίνει καμιά προαγωγή, δεν μπορούν να επιλεγούν προϊστάμενοι και δεν μπορούν να γίνουν οι εκλογές στα υπηρεσιακά μας συμβούλια από το 2011 και μετά.

 

Παρακαλούμε για την στοιχειώδη ενημέρωση σχετικά για τις προθέσεις σας σχετικά με τις διεκδικήσεις του κλάδου σε συνέχεια των ενεργειών και των κινήσεων του προηγουμένου ΔΣ της ΟΔΥΕ όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις του Τακτικού Συνεδρίου του Βόλου.

 

Βόλος, 4 Ιουνίου 2015

Για το ΔΣ του Συλλόγου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ             ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΥ