ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ                    

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                          

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ                              

Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85 

Τ.Κ.: 115 24  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210 6915658

www.peygdd.gr

 

Αθήνα 8 Απριλίου 2019

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΐΟΥ 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 13 (για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών).
ΑΔΑ:ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-7Η9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 12 (για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών).
ΑΔΑ:65ΦΔ465ΧΘ7-50Ε

Με τις παρούσες εγκυκλίους δίνονται όλες οι διευκρινίσεις για την διαδικασία διενέργειας τόσο των περιφερειακών όσο και των δημοτικών εκλογών.
Επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α) ΑΔΑ:ΨΒ7Ζ465ΧΘ7-7Η9
Στο κεφάλαιο Γ΄ (σελίδα 38) ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Παρ. 2: Σταυρός προτίμησης πίνακας
Παρ. 3: Άκυρα ψηφοδέλτια
Στο κεφαλαίο Ε΄ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
1. Εξαγωγή κ΄ δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής
2. Ενστάσεις

Β) ΑΔΑ:65ΦΔ465ΧΘ7-50Ε
6. Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν (σελίδα 76)
Κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος δικαιούται να ορίσει έναν (1) αντιπρόσωπο και έως δύο (2) αναπληρωτές του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψηφίου δημάρχου. Με την ίδια δήλωση δύναται να οριστεί, επίσης γενικός αντιπρόσωπος και έως δύο (2) αναπληρωτές του για ορισμένο αριθμό εκλογικών τμημάτων.
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Παρ. 3: Σταυροί προτίμησης (σελίδες 80 - 85) προσοχή στην υποσημείωση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (σελίδες 101 - 104)
Προσοχή στην σελίδα 101. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις:
α) που οι εφορευτικές επιτροπές είναι αρμόδιες για τη δημοσίευση του εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή σε δήμους όπου υπάρχουν από ένα έως πέντε εκλογικά τμήματα, αυτές γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους που δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα του οικείου δήμου

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (σελίδα 105 - 110)

ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
 

ΤΟ Δ.Σ.