Νέο κείμενο με επικαιροποιημένες προτάσεις του Χρήστου Καϋμενάκη για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, για διάλογο με τους συναδέλφους ενόψει του Συνεδρίου της ΟΔΥΕ

 

«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις. Να ΅ην τις παίρνει ο άνε΅ος» (Μανόλης Αναγνωστάκης)


Σε αυτή την ανάρτηση θα δημοσιεύονται διαρκώς ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς τους συνδικαλιστές και συνέδρους, προς το ΣΥΝΕΔΡΙΟ, προς τα Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, του ΣΔΥΑ και όλων των ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ...και όχι μόνο!
Αλλά κυρίως για να λάβουν γνώση οι "απλοί" συνάδελφοι της καθημερινότητας και να συμμετάσχουν στον ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
Για να ακουστεί η φωνή τους και να πάρουν απαντήσεις και λύσεις, χωρίς λαϊκισμούς.
Ωστε να γίνει ο καθένας κι ως άτομο, και ξεχωριστά (και όχι μόνο μέσω των αντιπροσώπων και εκπροσώπων του), πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Εκφράζοντας τη γνώμη και κυρίως τη διαφωνία του, κόντρα στα αποστεομένα, αδιαφανή και περίκλειστα όργανα του συνδικαλιστικού μας κινήματος και των μηχανισμών (παρασκηνιακών και φανερών, κομματικών και διοικητικών, συνδικαλιστικών και υπηρεσιακών).

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:
Προτάσεις για την τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων και των διατάξεων του κώδικά μας, οι οποίες καθορίζουν τον αριθμό και τις διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια, ΩΣΤΕ:

 

(Α) ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ:

(α) Να είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους του πενταμελούς και του επταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ, με την ιδιότητα του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ, και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

(β) Να είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους του πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου, με την ιδιότητα του τακτικού και του αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής Συλλόγου ή Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, μέλους ή μη μέλους της ΟΔΥΕ.

(γ) Να μην μπορεί να είναι υποψήφιος/α μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όποιος/α έχει ασκήσει ή ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου/ης δ/νσης, είτε έχει επιλεγεί από υπηρεσιακό συμβούλιο είτε έχει οριστεί με πράξη προϊσταμένου/ης δικαστικής υπηρεσίας.

(δ) Να μην μπορεί να είναι υποψήφιος/α ούτε να έχει την ιδιότητα μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όποιο/α έχει αποσπαστεί ή είναι αποσπασμένος σε γραφεία Κομμάτων, Βουλευτών, Υπουργών και γενικά Υπουργείων ή άλλων Οργάνων, Αρχών και Θεσμών που λειτουργούν έξω από τις δικαστικές υπηρεσίες.

(ε) Να μην μπορεί να είναι υποψήφιος/α ούτε να έχει την ιδιότητα μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όποιο/α (με τη θέλησή του/της) ήταν ή είναι αποσπασμένος/η παραπάνω από δύο έτη σε άλλη υπηρεσία από εκείνη στην οποία ανήκει οργανικά.

(στ) Να μην μπορεί να είναι υποψήφιος/α μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όποιος/α έχει διατελέσει τακτικό μέλος οποιουδήποτε Υπηρεσιακού Συμβουλίου για μια διετία. (Η πρόταση/διάταξη αυτή, όπως και οι προτάσεις/διατάξεις με στοιχεία "γ", "δ" και "ε", να έχουν αναδρομική ισχύ).

(ζ) Να είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την θέση του/της προϊσταμένου/ης δ/νσης, είτε έχει επιλεγεί σε αυτή από υπηρεσιακό συμβούλιο είτε έχει οριστεί με πράξη προϊσταμένου/ης δικαστικής υπηρεσίας.
Το μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο (μετά την εκλογή του σε Υπηρεσιακό Συμβούλιο) θα επιλεγεί σε θέση προϊσταμένου/ης δ/νσης, ή θα οριστεί με πράξη ως προϊστάμενος/η δ/νσης, να παραμένει μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας του/της, εάν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος να τον/την αντικαταστήσει.

 

(Β). Το ΔΙΚΑΙΩΜΑ του ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ, ΑΡΙΘΜΟΣ των αιρετών εκπροσώπων μας και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ...

(η) Υποψήφιος/α μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου να μπορεί να είναι όποιος/α έχει συμπληρώσει τριετή πραγματική υπηρεσία στη Γραμματεία των Δικαστηρίων.

(θ) Στα επταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ να συμμετέχουν τρεις (3) αιρετοί εκπρόσωποι των Δικαστικών Υπαλλήλων, αντί για δύο που συμμετέχουν μέχρι τώρα.

(ι) Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να παραμείνει διετής και να λήγει την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ του μεθεπόμενου έτους της εκλογής τους. Να μπορεί δε να παραταθεί μόνο για ένα τρίμηνο, μέχρι την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

(ια) Εάν για οποιονδήποτε λόγο χάσουν την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αιρετοί εκπρόσωποί μας, και δεν υπάρχουν ισάριθμοι αναπληρωτές να τους αντικαταστήσουν, να προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων για το υπόλοιπο της θητείας, στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση αυτή, να μην λαμβάνεται υπόψη στο μέλλον ο χρόνος αυτός για την εφαρμογή της πρότασης/διάταξης με στοιχείο "στ".
Οι για οποιονδήποτε λόγο παραιτηθέντες από τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μην μπορούν να είναι ξανά υποψήφιοι.

(ιβ) Να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων, να συμμετέχει ως μέλος ή να παρίσταται με δικαίωμα λόγου, Πρόεδρος Πρωτοδικών που υπηρετεί στο οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του Εφετείου, ο αρχαιότερος στον βαθμό, ο οποίος δεν είναι μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Πρωτοδικείου ούτε προϊστάμενος του οικείου Πρωτοδικείου.
Με αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, για τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, τον αρχαιότερο Εισαγγελέα (ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, αν δεν υπάρχει Εισαγγελέας ή απουσιάζει ή κωλύεται). Για δε τα Διοικητικά Δικαστήρια, τον αμέσως επόμενο νεότερο του Πρόεδρο (ή τον αρχαιότερο Πρωτοδίκη, αν δεν υπάρχει Πρόεδρος ή απουσιάζει ή κωλύεται ).

(ιγ) Να εξετασθεί η δυνατότητα και η πρόταση να γίνουν επταμελή όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια...
(Ακολουθούν και άλλες προτάσεις επί όλων των ζητημάτων και προβλημάτων που αφορούν τον κλάδο, δίνοντας βάση σε κείνες τις προτάσεις και τα ζητήματα στα οποία διαφωνούμε ή κάποιοι δεν τα αγγίζουν καν!!!

 

1. Τα Συνέδρια της ΟΔΥΕ θα γίνουν 16 και 17 Νοεμβρίου. Παραμονή και ανήμερα της επετείου και της μνήμης της εξέγερσης της γενιάς του Πολυτεχνείου. Έτσι πρότειναν στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ και ψήφισαν οι συνδικαλιστές των άλλων παρατάξεων.
Ενώ, τα ΅έλη του Προεδρείου της
 Ο∆ΥΕ και εκπρόσωποι των συνδυασ΅ών της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, αντιπροτείναμε στο ΔΣ να διεξαχθούν στις 30 Νοε΅βρίου και 1 ∆εκε΅βρίου 2015. Για να υπάρχει χρόνος καλύτερης προετοι΅ασίας και οργάνωσης από όλες τις πλευρές (οργανωτικά, εισηγήσεις, συ΅΅ετοχή των συνέδρων, των φυσικών ΅ελών και των Συλλόγων στον προσυνεδριακό διάλογο...) Αλλά και για να έχου΅ε και απτή πληροφόρηση για τη βούληση και τις ενέργειες της κυβέρνησης για όλα τα θέ΅ατα.
Και να μην συμπέσει χρονικά ΅ε τις εκδηλώσεις ΅νή΅ης και αγώνα της γενιάς του Πολυτεχνείου.

2. Η η΅ερήσια διάταξη και το πρόγρα΅΅α εργασιών του καταστατικού συνεδρίου και του εκτάκτου συνεδρίου, καθώς και οι εισηγήσεις για το καταστατικό συνέδριο και το έκτακτο συνέδριο θα καθοριστούν σε συνεδρίαση του ∆.Σ. η οποία θα γίνει πριν το συνέδριο, σε η΅ερο΅ηνία η οποία δεν έχει καθοριστεί ακό΅α.
Οι προτάσεις για την η΅ερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις που κατέθεσα στο ∆.Σ.της ΟΔΥΕ, στην προχθεσινή συνεδρίαση, αποφασίσθηκε να συζητηθούν στην επό΅ενη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ κι αφού προηγηθεί συνεδρίαση διαπαραταξιακής επιτροπής, ...σαν να λέμε μετά το Συνέδριο!!!

3. ΔΗΛΑΔΗ, ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΝΑ ΜΗ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΙΡΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ.
Ετσι αποφάσισε η πλειοψηφία του ΔΣ ΟΔΥΕ!!!