ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Δ/νση: Δικαστικό Μέγαρο
Πληροφ.Ιωάννα Παπαδημητρίου
Τηλεφ. 24210-39933
Κιν .6977617765
ΒΟΛΟΣ 6-8-2018

Προς: Tο ΔΣ της Ο.Δ.Υ.Ε

Σε συνέχεια της από 3-8-2018 ανακοίνωσης σας προς τους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της χώρας , με την οποία μας ενημερώνετε πως αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με θέμα την ενημέρωση των οξυμένων προβλημάτων και των συνθηκών εργασίας και λειτουργίας της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και της Δικαιοσύνης και την ανάγκη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης όλων των νέων Δικαστικών Υπαλλήλων από τις προ 18 μηνών προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1Κ, 2Κ και 8Κ/2017.
 

Προς ενίσχυση των επιχειρημάτων σας στις επόμενες αντίστοιχες συνδικαλιστικές ενέργειες σας για τα ζητήματα αυτά στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης θέτω υπόψιν σας τα εξής :
 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το από 1-8-2018 έγγραφο του, ζητά από τους Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων , στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας .Συγκεκριμένα τα στοιχεία αυτά αφορούν στην Τακτική Διαδικασία του Μονομελούς και του Πολυμελούς. Από τα σταστιστικά στοιχεία τριμήνου που στέλνουν τα Πρωτοδικεία από 1-1-2016 μέχρι σήμερα προέκυψε μεγάλη απόκλιση - σε συνάρτηση με το σκοπό εφαρμογής του Νέου ΚπολΔικ - στις υποθέσεις που έχουν εισαχθεί και σε εκείνες που έχουν περαιωθεί με έκδοση απόφασης (αφαιρουμένων εκείνων που ματαιώθηκαν κλπ) .Η απόκλιση αυτή είνα μία προς τρεις . Εν ολίγοις προκύπτει ότι ο σκοπός εφαρμογής του Νέου Κώδικα δεν φαίνεται να αποδίδει τη σύντομη περαίωση των υποθέσεων αυτών.
Τι σημαίνει όμως περαίωση μιας υπόθεσης που εισάγεται με τη νέα τακτική ? Η υπόθεση εισάγεται χωρίς να λάβει δικάσιμο .Ο νόμος ορίζει προθεσμία 100 -130 ημερών για να κλείσει ο φάκελλος με κατάθεση εγγράφων κλπ.Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας ορίζει δικάσιμο μέσα σε 15 ημέρες για το Πολυμελες και Εισηγητή Δικαστή για το Μονομελές .Στις επόμενες 15 ημέρες ορίζεται και ο Εισηγητής για το Πολυμελές από τον Προεδρεύοντα του Τμήματος του Πολυμελούς.
 

Η “απορία “ του Υπουργείου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Νέου ΚΠολΔικ , είναι γιατί δεν έχουν κλείσει πχ οι κατατεθείσες υποθέσεις τακτικής τουλάχιστον των ετών 2016-2017 (α” εξάμηνο ) με έκδοση απόφασης- υπολογιζομένης της 6μηνης προθεσμίας που υπάρχει για την έκδοση αποφάσεων Τακτικής Διαδικασίας-.

Επειδή στο έγγραφο αυτό θα απαντήσουν εκφράζοντας προσωπικές εκτιμήσεις οι Προϊστάμενοι Δικαστές των Υπηρεσιών , επειδή τα στοιχεία θα δοθούν από τους Προϊσταμένους Υπαλλήλους των Πολιτικών Τμημάτων των Πρωτοδικείων

Προτείνω λοιπόν να προσθέσετε στα επιχειρήματα σας κατά τις επόμενες συνδικαλιστικές σας ενέργειες μία σύντομη αναφορά στο έγγραφο που σας αναφέρω στην παρούσα επιστολή μου και συγκεκριμένα : Το αυτοδιοίκητο των δικαστικών υπηρεσιών (ολομέλειες που ορίζουν τον αριθμό των υποθέσεων που εγγράφονται ανά πινάκιο), τον φόρτο εργασίας των δικαστικών λειτουργών, τον πραγματικό και όχι τον προβλεπόμενο χρόνο για την έκδοση μιας απόφασης μετά τη συζήτηση της, την ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων Δικαστών και Γραμματέων, το διορισμό των επιτυχόντων στους πρόσφατους (!) διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και τέλος την έλλειψη ακροατηρίων και κατάλληλων κτιρίων στέγασης των δικαστικών υπηρεσιών.
Επίσης προς επίρρωση των ανωτέρω μπορείτε να επικαλεστείτε παλαιότερους προβληματισμούς υπό μορφή ανακοινώσεων ή επιστολών της ΟΔΥΕ και των Α ' βαθμιων Συλλόγων προς το Υπουργείο σχετικά με τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τις τότε επιφυλάξεις .

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση των παραπάνω στοιχείων

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Προϊσταμένη του Α'
Πολιτικού Τμήματος
Ιωάννα Παπαδημητρίου