ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση που εμφανίστηκε στο site της ΟΔΥΕ για την ανασύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Πρωτοδικείου Αγρινίου δεν έχει την έγκριση και δεν αναγνωρίζεται από το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου αφού ουδέποτε συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβει απόφαση ανακοίνωσης στο site της Ο.Δ.Υ.Ε.
 

Το Δ.Σ.