SOS. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ), ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ) και ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. 3ο σχετικό κείμενο... Τη Δευτέρα 4/11/2019, ώρα 11:00 το πρωί, έγινε ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (με αρκετές και σημαντικές συμπληρωματικές "απαντήσεις" σε ερωτήματα που τέθηκαν αυτές τις ημέρες ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΝ. Εξάλλου. "επανάληψις μήτηρ μαθήσεως", αν γίνει η επανάληψη γίνει με υπομονή μέχρι τη σημείωση και την κατανόηση των λέξεων και των εννοιών που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν... Κείμενο - Μελέτη Του Χρήστου Καϋμενάκη.

 

Αθήνα Πέμπτη βράδυ 31 Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα πρωί 4 Νοεμβρίου 2019.

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

Είναι το τρίτο (3ο) σχετικό κείμενο - ΜΕΛΕΤΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ. Τα άλλα δύο (2) κείμενα τα δημοσίευσα προσφάτως σε κάποιο ή και στα έξι (6) "μέσα", στήλες και αρχεία (αναφέρονται στο τέλος του παρόντος) που συνήθως δημοσιεύω τα κείμενα μου.

Στη συγκεκριμένη τρίτη (3η) μελέτη, αναφέρομαι στο ΕΦΑΠΑΞ, το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ και τον χρόνο αναμονής μέχρι να βγει η "Κύρια", η Μόνιμη, Κανονική ή Μειωμένη (όχι η Προσωρινή) Σύνταξη από το Δημόσιο (ΓΛΚ).

Όσα αναφέρονται στο Ταμείο Νομικών αφορούν στους αποχωρήσαντες/αποχωρούντες από τον Μάιο 2016 και μετά, και ειδικότερα:
- ΚΑΙ στους Γραμματείς
- ΚΑΙ στους Δακτυλογράφους
- ΚΑΙ στους Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου της Δικαιοσύνης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,
- ΚΑΙ στους Δικαστικούς Λειτουργούς,
(ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ).

- ΚΑΙ στους Επιμελητές ΥΕ ή άλλους ΥΕ διπλοασφαλισμένους στο Δημόσιο και στο ΤΑΝ, ΟΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ.
................................................................................................
Αγαπητή/Αγαπητέ Συνάδελφε και μη,

(αναφέρομαι και στους Υπαλλήλους του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και στους Δικαστικούς Λειτουργούς και όλους τους έμμισθους διπλοασφαλισμένους στο Δημόσιο και το ΤΑΝ)

Χρήσιμοι Υπότιτλοι - ΠΕΡΙΛΗΨΗ της Μελέτης:

1. Το ΕΦΑΠΑΞ καταβάλλεται ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ σχεδόν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με την έκδοση και καταβολή της Μόνιμης Σύνταξης από το Δημόσιο.
Το ΕΦΑΠΑΞ που δικαιούμαστε δεν κινδυνεύει! Αλλιώς πως, οι εισφορές που έχουμε καταβάλλει δεν κινδυνεύουν! Στη χειρότερη περίπτωση, επιστρέφονται πάντα όσες και σε όσους έχουν καταβάλλει. Εξάλλου, αυτό κατά κάποιο τρόπο γίνεται και σήμερα, δηλαδή επιστρέφεται ως ΕΦΑΠΑΞ το ποσό που έχουμε καταβάλλει με ένα μαθηματικό τύπο (περικοπές...) έως 31/12/2013, και το σύνολο των ποσών που έχουμε καταβάλλει από 1/1/2014.
Οπότε είναι εύκολο και ανώδυνο να "καταργηθεί" και να επιστραφούν οι εισφορές, να αντικατασταθεί ή να μετασχηματισθεί...
Το σενάριο αυτό συζητείται ευρέως...
Όπως και το σενάριο να δίνεται αμέσως μετά την αποχώρηση μας, μαζί με την προσωρινή σύνταξη, ένα ικανοποιητικό ποσοστό του ΕΦΑΠΑΞ που δικαιούμαστε, και το υπόλοιπο όταν βγει η συνταξιοδοτική πράξη για τη μόνιμη (η "κύρια") σύνταξη...

2. Η "Κύρια" - η Μόνιμη σύνταξη από το Δημόσιο κάνει να βγει περίπου 30 μήνες από τότε που πάει ο συνταξιοδοτικός φάκελος στο ΓΛΚ!!! Η διαδικασία έκδοσης, ο χρόνος αναμονής συντομεύεται σταδιακά... Αλλά είναι τόσο μεγάλος ακόμα ο χρόνος καθυστέρησης - αναμονής που θα πάρει καιρό για να φτάσει π.χ. στο εξάμηνο...
Για το σενάριο της καταβολής της αυτόματα αμέσως μόλις αποχωρούμε, θα γράψω άλλο, ειδικό άρθρο, μετά από συγκέντρωση στοιχείων και επίσημης έγκυρης ενημέρωσης...

3. "ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ/ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΝ: Για τον Γραμματέα και Δακτυλογράφο, τον Διοικητικό Υπάλληλο ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και τον Δικαστικό Λειτουργό, η "σύνταξη" του από το Ταμείο Νομικών (ΤΑΝ), όπως την υπολόγισα, με Μικρή και για Λόγους Αρχής επιφύλαξη (δες πιο κάτω), θα είναι μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ 17,90 ΕΥΡΩ για κάθε έτος ασφάλισης που έχει στο ΤΑΝ από τότε που διορίστηκε έως 31/12/2016 που σταματήσαμε να είμαστε ασφαλισμένοι,
ΚΑΙ αποχώρησε ή θα αποχωρήσει μετά τον Μάιο 2016...
Διευκρίνηση: Για όσους αποχώρησαν πριν τον Μάιο 2016, ισχύει το παλιό καθεστός ως π[ρος τη θεμελίωση και ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης τους από το ΤΑΝ. Λαμβάνουν δε από το ΤΑΝ και Εθνική Σύνταξη (επιπλέον της σύνταξης τους από το ΤΑΝ), αλλά εκτιμώ ότι θα τους ζητηθεί να την επιστρέψουν όταν θα επανυπολογιστεί ή σύνταξη τος από το Δημόσιο και συγχωνευθούν τα συστήματα και οι συντάξεις σε ένα, σε μία...

4. Για τον Επιμελητή και άλλου κλάδου ΥΕ..., η "σύνταξη" του από το ΤΑΝ, θα είναι μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ 15,54 ΕΥΡΩ για κάθε έτος ασφάλισης που έχει στο ΤΑΝ από τότε που διορίστηκε έως 31/12/2016 που σταματήσαμε να είμαστε ασφαλισμένοι.
Η διευκρίνηση και όσα επιπλέον γράφονται στην ως άνω παράγραφο "3." ισχύον και για τους επιμελητές...

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,

(Α) ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Έχω γράψει και ενημερώσει πολλές φορές, ότι:
- Για τα έτη ασφάλισης που έχουμε στο ΤΑΝ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, δικαιούμαστε και θα πάρουμε (ταυτόχρονα) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ της ανταποδοτικής σύνταξης του δημοσίου. Με ποσό ανάλογο με τον αριθμό των ετών, πολλών ή λίγων, που έχουμε στο ΤΑΝ έως 31/12/2016.
- Χάριν συντομίας και εύκολης κατανόησης, αυτή την προσαύξηση θα την ονομάζω άλλοτε <<προσαύξηση>>και άλλοτε <<οιονεί "σύνταξη" από το Ταμείο Νομικών>>.
ΤΟΝΙΖΩ ότι εφόσον επιβεβαιωθούν και στο μέλλον όλα τα στοιχεία για τον υπολογισμό της <<προσαύξησης>> - <<της οιονεί "σύνταξης" από το ΤΑΝ>> (τα οποία είναι απολύτως έγκυρα - το διασταύρωσα και το εξακρίβωσα πολλές φορές), καθώς και οι εκτιμήσεις κι οι προβλέψεις, οι οποίες είναι ασφαλείς, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε και να ισχυριστούμε ότι θα υπάρξουν και θα επιταχυνθούν οι ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ για ΌΛΟΥΣ μας!
Θετικές εξελίξεις στον Κλάδο μας, στη Γραμματεία των Δικαστικών Υπηρεσιών και στο Συνδικαλιστικό μας Κίνημα.
Στην Υπηρεσιακή, τη Συνδικαλιστική ζωή και την Καθημερινότητα μας. Για πολλούς, και στην Προσωπική τους/μας ζωή!
Όλα αυτά σημαίνουν και συνεπάγονται ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΑΙΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑ.
ΚΑΙ, βεβαίως, την ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, με αίτημα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ", και άλλα αιτήματα...,
(Όπως έχω προτείνει με άλλο αναλυτικό κείμενο για πρόγραμμα 4μηνων και βάλε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κινητοποιήσεων, αλλά δεν δίνει κανείς σημασία σε αυτό το κείμενο για την ανάγκη και τη στρατηγική των ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κινητοποιήσεων!!!)

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
(Β) ΑΡΧΙΚΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (θα ακολουθήσουν και άλλες, εξειδικευμένες...)

Έχοντας υπόψη μου;

1. Τις κείμενες διατάξεις, αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες και μελέτες.

2. Την έρευνα και μελέτη που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, τα στοιχεία και την ενημέρωση που είχα από αρμόδιους διοικητικούς και άλλους παράγοντες των ασφαλιστικών φορέων και οργανισμών.

3. Τις ερωτήσεις, απορίες και την αγωνία συναδέλφων που έχουν αποχωρήσει μετά τον Μάιο του 2016 ή σχεδιάζουν να αποχωρήσουν, χωρίς να έχουν συγκεκριμένη ενημέρωση ούτε για το ύψος της "σύνταξης" τους από το Ταμείο Νομικών.

4. Τις αντιφατικές έως αόριστες απαντήσεις και δημόσιες συζητήσεις εξωυπηρεσιακών "αρμοδίων και ειδικών" (ο νοών νοήτω) για το ΤΑΝ.

5. Τις αναλύσεις, τη μελέτη και τις απαντήσεις που έχω δώσει προφορικά ή και γραπτά σε εκατοντάδες συναδέλφους σε όλη τη Χώρα για το ύψος της "σύνταξης" από το Ταμείο Νομικών, λέγοντας τους ότι "θα είναι μεγάλη" ή τους έλεγα ακόμα και το παρακάτω ποσό, εξηγώντας τους με επιφύλαξη πάντα...
Έχοντας υπόψη μου όλα αυτά,
και με αίσθημα ευθύνης απέναντι σου, όπως έκανα τόσα χρόνια, προσπαθώντας να είμαι ΚΑΙ ακριβής (αλλιώς έλεγα "δεν ξέρω, θα ψάξω") ΚΑΙ αποτελεσματικός για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζει τη σχέση και την επικοινωνία μας, και άρα κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΧΗΣ όταν κάποιο στοιχείο ή γεγονός δεν είναι τυπικά και ουσιαστικά τετελεσμένο:

Σε ενημερώνω ότι

(Γ) ΕΦΑΠΑΞ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.
Σήμερα, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, όπως είμαστε κι εμείς οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, το ΕΦΑΠΑΞ καταβάλλεται σχεδόν αμέσως μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης του Δημοσίου - του ΓΛΚ!!! Δηλαδή ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ή ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ Η "ΚΎΡΙΑ", Η ΜΟΝΙΜΗ, ΚΑΝΟΝΙΚΗ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ (όχι η Προσωρινή) σύνταξη του Δημοσίου - του ΓΛΚ!!!
Για περισσότερες λεπτομέρειες και τον υπολογισμό του ΕΦΑΠΑΞ, είμαι στη διάθεση σας. Αρκεί να συναντηθούμε ή να επικοινωνήσουμε, καλώντας με είτε στον Χώρο - το Γραφείο σας, είτε στο Τηλέφωνο, είτε στο ΙΝΒΟΧ, είτε στο Γραφείο του ΣΔΥΑ ή της ΟΔΥΕ.
Ακόμα και σε Συλλόγους της Περιφέρειας.

(Δ) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ:

1. Σήμερα, ο χρόνος αναμονής μέχρι να βγει η "Κύρια", η Μόνιμη, Κανονική ή Μειωμένη (όχι η προσωρινή) σύνταξη από το Δημόσιο (ΓΛΚ), είναι περίπου ΔΥΟ (2) ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ, όχι από την ημέρα της παραίτησης αλλά από την ημέρα που ο συνταξιοδοτικός φάκελος πρωτοκολλήθηκε στο ΓΛΚ!
Όμως, υπάρχει συνεχής επιτάχυνση του ρυθμού, προς το παρόν. Συντομεύει ο χρόνος - έχω γράψει σε άλλο πρόσφατο κείμενο μου, το 1ο σχετικό κείμενο που δημοσίευσα - ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ.
Άρα το ΕΦΑΠΑΞ καταβάλλεται και αυτό περίπου τον ίδιο μήνα, δηλαδή 29 μήνες περίπου από την πρωτοκόλληση του φακέλου στο ΓΛΚ (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΚΥΡΙΑ", τη Μόνιμη (όχι την προσωρινή) ΣΥΝΤΑΞΗ του Δημοσίου, Κανονική ή Μειωμένη, δεν έχει σημασία)

2. Για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που δικαιούμαστε από το Ταμείο Νομικών και άλλα ζητήματα, ισχύουν τα εξής;
(α) Λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές που καταβάλαμε ως άτομα από 1/1/2002 έως 31/12/2016, δηλαδή επί μία 15ετία, προστιθέμενων και των κοινωνικών πόρων που είχε το Ταμείο Νομικών την ίδια 15ετία και αναλογούν κατά κεφαλήν - κατά ασφαλισμένο - κατά άτομο.
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο (και όχι μόνο το 42%) των κατά κεφαλήν κοινωνικών πόρων ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ, τότε η <<οιονεί "σύνταξη" από το Ταμείο Νομικών>>, δηλαδή η προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης του Δημοσίου για τα χρόνια ασφάλισης που έχουμε στο Ταμείο Νομικών:

(αα) 17,90 ΕΥΡΩ ανά έτος ασφάλισης στο ΤΑΝ:
Για τους Γραμματείς και Δακτυλογράφους, τους Διοικητικούς Υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Υπουργείου της Δικαιοσύνης και τους Δικαστικούς Λειτουργούς, η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ - "ΣΥΝΤΑΞΗ" από το ΤΑΝ θα είναι ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΙΣΗ ΜΕ [[[17,90 ΕΥΡΩ επί όσα χρόνια είχαν ή έχουν στο ΤΑΝ έως 31/12/2016]]]

(αβ) 15,54 ΕΥΡΩ ανά έτος ασφάλισης στο ΤΑΝ.
Για τους ΥΕ Επιμελητές, Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ - "ΣΥΝΤΑΞΗ" από το ΤΑΝ θα είναι ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΙΣΗ ΜΕ [[[15,54 ΕΥΡΩ επί όσα χρόνια είχαν ή έχουν στο ΤΑΝ έως 31/12/2016]]].

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ο οποίος:

(α) Διορίστηκε το 1980 και άρα έως 31/12/2016 έχει 36 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 644,46 ΕΥΡΩ μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

(β) Διορίστηκε τον Δεκέμβριο 1984 και άρα έχει 32 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 572,85 ΕΥΡΩ μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

(γ) Διορίστηκε το 1985 και άρα έχει 31 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 554,95 ΕΥΡΩ μικτά τον ΜΗΝΑ.

(δ) Διορίστηκε τον Δεκέμβριο 1986 και άρα έχει 30 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 537,05 ΕΥΡΩ μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

(ε) Διορίστηκε το 1987 και άρα έχει 29 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 519,15 ΕΥΡΩ μικτά τον ΜΗΝΑ.

(στ) Διορίστηκε το 1988 και άρα έχει 28 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 501,25 ΕΥΡΩ μικτά τον ΜΗΝΑ

(ζ) Διορίστηκε το 1989 και άρα έχει 27 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 483,35 ΕΥΡΩ μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ

(η) Διορίστηκε το 1990 και άρα έχει 26 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 465,45 ΕΥΡΩ μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εννοείται ότι θα έχει επιπλέον "σύνταξη" από το ΤΑΝ, όποιος έχει επιπλέον χρόνο ασφάλισης σε αυτό πριν διοριστεί στα Δικαστήρια, π.χ. ως πρώην Δικηγόρος, όπως οι Δικαστικοί Λειτουργοί και ορισμένοι Γραμματείς.

2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΥΕ ο οποίος;

(α) Διορίστηκε το 1989 και άρα έχει 27 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 419,58 ΕΥΡΩ μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

(β) Διορίστηκε το 1990 και άρα έχει 26 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΝ, θα έχει προσαύξηση - "σύνταξη" από το ΤΑΝ 404,04 ΕΥΡΩ μικτά ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

3. Και ούτω καθεξής...

(Ε) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Το ΤΑΝ, το ΓΛΚ, ο ΕΦΚΑ, για τα χρόνια που έχουμε στο ΤΑΝ, δεν δίνει ακόμα "σύνταξη" - <<προσαύξηση>> μαζί με τη σύνταξη του Δημοσίου ή έστω Χώρια. Διότι δεν έχουν ακόμα φτιάξει την ηλεκτρονική φόρμα υπολογισμού και έκδοσης της <<προσαύξησης>> - της "σύνταξης" αυτής του ΤΑΝ.
Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν δεύτερο ταμείο - φορέα κύριας ασφάλισης, π.χ. γιατροί και μηχανικοί.
Επαναλαμβάνω ότι αυτό αφορά όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουμε μετά τον Μάιο του 2016.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΟΜΩΣ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ "ΣΥΝΤΑΞΗΣ", της <<προσαύξησης>> αυτής, ο συνυπολογισμός και σε μας (τους διπλοασφαλισμένους στο ΤΑΝ) ΌΛΟΥτου κατά κεφαλήν ποσού των Κοινωνικών Πόρων... Εκεί έχει τεθεί και πρέπει να τεθεί ο στόχος, ο πρώτος στόχος μου/μας, και εννοείται όλων... Και όχι τόσο στην επίσπευση της λογιστικής φόρμας... Έτσι κι αλλιώς καθυστερεί η σύνταξη από το Δημόσιο επί 30 Μήνες περίπου, και καταβάλλεται μαζί με το ΕΦΑΠΑΞ, οπότε έχει πάρει ανάσα οικονομικά ο συνταξιούχος...

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από όλα τα ανωτέρω, όπως είπα πιο πάνω, επειδή δεν είναι ίσως τετελεσμένα και έχουν δει πολλά τα μάτια μας από την τρόικα και τις Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, κρατώ μια μικρή επιφύλαξη για το ζήτημα του συνυπολογισμού (και σε μας τους εμμίσθους που είμαστε ασφαλισμένοι στο ΤΑΝ) του συνόλου του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου (ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ). Μήπως, μήπως λέω, θέλει κάποιος στο τέλος να μας "αδικήσει" και αντί του συνόλου του κατά κεφαλήν Κοινωνικού Πόρου επιδιώξει να υπολογιστεί σε μας και για μας μόνο το 42% αυτών. Ακόμα κι αν βρεθεί στο δρόμο μας κάνα τέτοι εμπόδιο από οποιονδήποτε, εδώ είμαστε και θα αγωνιστούμε ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ...
Το κείμενο αυτό, ανανεώθηκε, συμπληρώθηκε και ήταν συνεχώς σε επεξεργασία, μέχρι την τελική του μορφή, από την

Αθήνα, Πέμπτη το Βράδυ 31 Οκτωβρίου 2019 έως την Παρασκευή το πρωί (09:00) 1 Νοεμβρίου 2019.

Αν θες, μπορείς να το αναζητήσεις και να το βρεις μαζί και με τα άλλα κείμενα - μελέτες που δημοσιεύω:
1. Στη σελίδα "Ο Δικαστικός Υπάλληλος σήμερα"
2, Στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ, στο δεξιό μέρος της σελίδας:
(α) εκεί - στη στήλη, στο αρχείο που δημοσιεύουμε ατομικά κείμενα - ατομικές επιστολές τα Φυσικά Μέλη της ΟΔΥΕ, δηλαδή οι Δικαστικοί Υπάλληλοι της Χώρας.
(β) εκεί - στη στήλη, στο αρχείο της συνδικαλιστικής κίνησης ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ που δημοσιεύουμε κείμενα οι φίλοι, τα μέλη και οι συνδικαλιστές - συνδικαλιζόμενοι της.
(γ) εκεί - στη στήλη, στο αρχείο της συνδικαλιστικής κίνησης ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ που δημοσιεύουμε κείμενα οι φίλοι, τα μέλη και οι συνδικαλιστές - συνδικαλιζόμενοι της.
3. Στο facebook, στην Αγαπημένη μας "Ομάδα επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος" και στο Προφίλ - τον τοίχο μου...

(ΣΤ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Και τώρα που έφτασες ως εδώ, καλή μελέτη και επικοινωνία. Τότε θα δεις και θα πεις ότι δεν σε γέλασε ή μάλλον για να μην πεις ποτέ ότι σε γέλασε η ...ΜΕΛΕΤΗ, το ΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΠΟΛΑΥΣΕ το "ταξίδι" που σου προσέφερε η μελέτη, η επικοινωνία και ο επαγγελματικός - ασφαλιστικός σου βίος...
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ με 4ο, 5ο, 6ο και άλλα σχετικά κείμενα, αλλά και κείμενα για άλλα εξίσου σοβαρά ζητήματα, όπως ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΜΗΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ (αναζήτησε την πρόταση, δημοσιεύεται στα ίδια ως άνω "μέσα"...)

Αθήνα Πέμπτη βράδυ 31 Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα πρωί 4 Νοεμβρίου 2019.

Με εκτίμηση και έμπρακτη ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και "διάθεση", στη διάθεση σας, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ, χωρίς καμιά υλική ή ηθική ανταμοιβή ή υποχρέωση, εννοείται και ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ οι ΧΙΛΙΆΔΕΣ συνάδελφοι (και όχι μόνο) ανά τη Χώρα που απευθύνονται ή/και επικοινωνούμε επί τόσα πολλά πολλά χρόνια...

Χρήστος Καϋμενάκης...