ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Του Βαλσαμάκη Γεωργίου του Κων/νου

Προϊστάμενου Δ/νσεως Γραμματείας στο Πρωτοδικείο Σύρου

                 

                 

ΠΡΟΣ:  Την κ. Πρόεδρο Εφετών Αιγαίου, Την κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου  ΔΙΑ: Της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου                       

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη Δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», αντικείμενα δικαιοδοσίας του Πρωτοδικείου (όπως π.χ. η δημοσίευση διαθήκης, η έκδοση κληρονομητηρίου, η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας κλπ. κλπ.), μεταφέρθηκαν στη δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου. Στην Πρωτοδικειακή Περιφέρεια Σύρου, λειτουργούν τα κατωτέρω αναφερόμενα Ειρηνοδικεία με τους υπηρετούντες σ΄ αυτά δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους και επιμελητές δικαστηρίων :

 

Ερμουπόλεως (με Ειρηνοδίκη και Γραμματέα – κενή θέση Γραμματέα και Επιμελητή)

Άνδρου (με Επιμελήτρια – κενές θέσεις Ειρηνοδίκη και Γραμματέα)

Τήνου (με Γραμματέα – κενές θέσεις Ειρηνοδίκη και Επιμελητή)

Μυκόνου (με Ειρηνοδίκη και Επιμελήτρια – κενή θέση Γραμματέα)

Πάρου (με Γραμματέα και Επιμελητή – κενή θέση Ειρηνοδίκη)

Κύθνου (με Γραμματέα – κενή θέση Ειρηνοδίκη)

Σερίφου (με καθαρίστρια – κενές θέσεις Ειρηνοδίκη και Γραμματέα)

Σίφνου (με Γραμματέα – κενή θέση Ειρηνοδίκη)

Μήλου (με Ειρηνοδίκη και Επιμελήτρια – κενή θέση Γραμματέα).

 

Στα προαναφερόμενα Ειρηνοδικεία, προσδιορίζονται υποθέσεις πολιτικές και ποινικές, σε ημερομηνίες που υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης Ειρηνοδίκη ή / και Γραμματέα (όπου δεν υπηρετούν), σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις του κάθε Ειρηνοδίκη ή / και Γραμματέα που έχει στο Ειρηνοδικείο που υπηρετεί και φυσικά με την προϋπόθεση ύπαρξης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας η οποία να εξυπηρετεί τα νησί στο οποίο υπηρετεί ο καθένας με το νησί στο οποίο θα πρέπει να μετακινηθεί για εκδίκαση των προσδιορισθεισών πολιτικών ή ποινικών υποθέσεων.

 

Στο σημείο αυτό θα σημειώσω ότι η Ειρηνοδίκης Ερμουπόλεως για να μεταβεί στο Ειρηνοδικείο Άνδρου, (Σύρος και Άνδρος είναι γειτονικά νησιά) θα πρέπει να αλλάξει δύο πλοία, την παραμονή της δικασίμου και άλλα δύο πλοία για την επιστροφή στην έδρα της - είτε μέσω Τήνου είτε μέσω Πειραιά -  την επόμενη της δικασίμου. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη – σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα κατά περίπτωση δρομολόγια πλοίων – για την μετακίνηση των υπηρετούντων Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία Μυκόνου και Μήλου από τις έδρες τους σε … γειτονικά Ειρηνοδικεία που στερούνται Ειρηνοδίκη.

 

Μ΄αυτές τις συνθήκες, τα Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σύρου, υπάρχουν μεν, αλλά λειτουργούν όχι όποτε και όπως πρέπει, αλλά κυρίως όποτε επιτρέπει ο καιρός, τα δρομολόγια των πλοίων και η δυνατότητα κάλυψης των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων. Είναι φανερό, ότι η λειτουργία της Δικαιοσύνης στα Ειρηνοδικεία περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σύρου υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα με τις όποιες ελλείψεις σε δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους υπάρχουν. Με τις ισχύουσες από 2-4-2012 και 16-9-2012 αλλαγές, δεν θα υπάρξει η δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις που ο νέος νόμος δρομολόγησε, συνεπώς θα υπάρξει έλλειμμα Δικαιοσύνης σε πολλές περιπτώσεις. Θα σημειώσω, ότι εξ αιτίας της έλλειψης πίστωσης από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε όλους τους  μετακινηθέντες από την έδρα τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, οφείλονται έξοδα μετακίνησης για όλο το έτος 2011.

 

Οι δικαστικοί λειτουργοί, προφανώς θα εκτελέσουν τις όποιες μελλοντικές παραγγελίες μετακίνησης της Προϊστάμενης Αρχής. Αλλά, όσον αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους και επιμελητές δικαστηρίων, η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης προκειμένου να εκτελέσουν τις παραγγελίες μετακίνησης, τις οποίες δεν έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε ούτε μέσω του πρωτοβάθμιου αλλά ούτε και μέσω του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου στα οποία διαβιβάστηκαν τα σχετικά αιτήματα, με αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον, οι παραγγελίες μετακίνησης των δικαστικών υπαλλήλων να μην εκτελεστούν από τους παραγγελθέντες, εξ αιτίας της έλλειψης ιδίων πόρων.

 

Σαν Προϊστάμενος Δ/νσεως Γραμματείας του Πρωτοδικείου Σύρου, θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να σας ενημερώσω για την κατάσταση που υφίσταται στις Υπηρεσίες που ανήκουν στην Πρωτοδικειακή μας περιφέρεια, αφού πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα αποδειχθεί ότι ο νόμος με την επωνυμία «Δίκαιη Δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» δεν αφορά την Πρωτοδικειακή μας Περιφέρεια, τουλάχιστον, όσον αφορά την «εύλογη διάρκεια αυτής».

 

Ερμούπολη Σύρου, 20-3-2012

Με τιμή

 

Ο αναφέρων

 

Γιώργος Βαλσαμάκης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:      Ειρηνοδικεία Πρωτοδικειακής Περιφέρειας Σύρου

                            Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Ν.

                            Κυκλάδων

                            Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

                            Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

                            Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου