Διοικητικό Συμβούλιο                                Αγρίνιο 2-7-2019

Συλλόγου Δικαστικών                               Αρ.Πρωτ.6/2019

Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου

Δ.Σ. Σ.Δ.Υ.Α.

 

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση

 

Ως Διοικητικό Συμβούλιο θέλουμε να εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς το Δ.Σ της Ο.Δ.Υ.Ε. που αθόρυβα και μεθοδικά πέτυχε να χορηγηθεί σε κάθε συνάδελφο, καθαρά το επίδομα των 700 ευρώ, μικτά 900 ευρώ, που θα δουλέψει στα εκλογικά συνεργεία των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, σε μια δύσκολη οικονομική εποχή. Πρέπει όχι μόνο να καυτηριάζουμε τα αρνητικά και να τονίζουμε λάθη και παραλείψεις, αλλά να επικροτούμε και να αναγνωρίζουμε τα θετικά που επιτυγχάνονται για όλους τους συναδέλφους μας και κατ’ επέκταση για τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων.

 

     Για το Δ.Σ.

                 Ο Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

     Γεράσιμος Μαλούσης                                     Πέρσα Σαγώνα