Αθήνα 27 Απριλίου 2017.


ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ - ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ. Μέρος Πρώτο. 

 

Υπηρετούμε 6200.
Εξ αυτών, οι 235 είναι Διευθυντές στις Γραμματείες των 234 από τις 421 Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας.
 

1. Σήμερα, στα διοικητικά και τα πολιτικά - ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες και στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, υπηρετούμε περίπου 6200 δικαστικοί υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).
Οι 235 θα είναι οι εκάστοτε ικανοί, οι εκλεκτοί του ...Θεού και οι εκπρόσωποι του επί της γης.
Οι οποίοι θα έχουν και θα κατέχουν πάντα τη διοικητική εξουσία, δηλαδή, τις 235 θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων που υπάρχουν μέχρι στιγμής στις ως άνω δικαστικές υπηρεσίες, με το αντίστοιχο επίδομα που είναι περίπου ίσο με τον κατώτατο μισθό... 
Για τις οποίες θέσεις επί χρόνια σφάζουν και σφάζονται παληκάρια και παληκαρούδες!
235 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, όσοι κι αν είναι οι υπηρετούντες υφιστάμενοι σε κάθε δικαστήριο, εισαγγελία ή έμμισθο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο...
 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1 ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ στο ΑΕΔ.
1 θέση στον Άρειο Πάγο.
1 θέση στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου.
1 θέση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
1 θέση στη Γενική Επιτροπεία.
1 θέση στο καθένα από τα 19 Πολιτικά - Ποινικά (Π-Π) Εφετεία.
1 θέση στην καθεμιά από τις 19 Εισαγγελίες των Π-Π Εφετείων.
1 θέση στο καθένα από τα 63 Πολιτικά - Ποινικά (Π-Π) Πρωτοδικεία.
1 θέση στην καθεμιά από τις 63 Εισαγγελίες των Π-Π Πρωτοδικείων.
1 θέση στο καθένα από τα 9 Διοικητικά Εφετεία.
1 θέση στο καθένα από τα 30 Διοικητικά Πρωτοδικεία.
1 θέση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.
1 θέση στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
1 θέση στο Ειρηνοδικείο Πειραιά.
1 θέση στο Ειρηνοδικείο Πατρών.
1 θέση στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης.
1 θέση στο Πταισματοδικείο Αθηνών.
1 θέση στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης.
1 θέση στο Πταισματοδικείο Πειραιά.
1 θέση στο Πταισματοδικείο Πατρών.
2 θέσεις στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.
1 θέση στο καθένα από τα υπόλοιπα 16 Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της Χώρας.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 235 θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης σε 234 από τις 421 Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας (404 Δικαστήρια και Εισαγγελίες συν 17 Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία).
 

3. Η Γραμματεία των άλλων 187 δικαστηρίων, δηλαδή των άλλων 187 Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, δεν αντιστοιχεί σε Διεύθυνση αλλά αντιστοιχεί σε ΤΜΗΜΑ, εφόσον είναι τουλάχιστον 5 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων της Γραμματείας των ως άνω Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων και των υπηρετούντων σε αυτά.
Και με την προϋπόθεση ότι θα έχει καταρτισθεί και δημοσιευθεί ο κανονισμός λειτουργίας τους...
Στα υπόλοιπα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία στα οποία οι οργανικές θέσεις είναι λιγότερες από 5, δεν χορηγείται επίδομα Προϊσταμένου Αυτοτελούς Γραφείου.
Δηλαδή, μόνο τα 9 από τα συνολικά 196 Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία αντιστοιχούν σε Διεύθυνση.
Όλα τα άλλα Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Έμμισθα Κτηματολογικά Γραφεία αντιστοιχούν σε Διεύθυνση, όσες, ΛΙΓΕΣ ή ΠΆΡΑ ΠΟΛΛΕΣ, π.χ. 5 έως 780 οργανικές θέσεις και υπηρετούντες κι αν έχουν!

 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Κατόπιν αυτών, σε συνδυασμό και με την αύξηση της δικαστηριακής ύλης των Ειρηνοδικείων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές Γραμματείες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών αντιστοιχούν σε Διευθύνσεις ενώ έχουν κάτω από 6 έως 10 οργανικές θέσεις,
εκτιμώ ότι, για λόγους θεσμικής ισοτιμίας, πρέπει:
- να αντιστοιχούν σε Διεύθυνση και εκείνα τα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία που έχουν πάνω από π.χ. 10 - 11 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων.
- να μετατραπούν σε τμήματα οι Γραμματείες των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων που έχουν π.χ. 4 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Καθώς και
- να επαναθεσμοθετηθεί επίδομα θέσης προϊσταμένου Αυτοτελούς Γραφείου, σε αναλογία αντίστοιχη με εκείνη που υπήρχε με το επίδομα Προϊσταμένου Τμήματος έως τον Οκτώβριο του 2011, δηλαδή στο ήμισυ του ΕΚΑΣΤΟΤΕ επιδόματος του Προϊσταμένου Τμήματος.
 

5. ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το επίδομα θέσης του κάθε Προϊσταμένου Διεύθυνσης είναι 490 ΕΥΡΩ μικτά τον μήνα ή 5.880 ΕΥΡΩ μικτά το έτος.
Το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι 115.150 ΕΥΡΩ τον μήνα 1.381.800 ΕΥΡΩ για τους 235 Προϊσταμένους Διεύθυνσης.
 

6. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Το επίδομα ειδικών συνθηκών ήταν 186 ΕΥΡΩ τον μήνα. Χορηγούνταν σε όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, ΙΣΟΠΟΣΑ.
Το 2011 καταργήθηκε.
Το ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν 13.838.400 για 6.200 δικαστικούς υπαλλήλους.
Ενώ το ετήσιο κόστος για τους 235 Διευθυντές ήταν 293.280 το 2011 και ήδη έγινε 1.381.800.


(*) Χρήστος Καϋμενάκης, σήμερα μέλος του ΔΣ του ΣΔΥΑ, εκλεγμένος με τον συνδυασμό ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, την 4 Νοεμβρίου 2015, και μέλος του ΔΣ της ΟΔΥΕ, εκλεγμένος με τον συνδυασμό ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ, την 12 Νοεμβρίου 2016 στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ στα Ιωάννινα.