ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

15/05/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

14/05/2018

Οδηγίες και παραδείγματα για όσους ασχολούνται με τον υπολογισμό υπερωριών, υπολογισμό και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, υπολογισμό εκλογικού κ.λπ. - Από τον Ανδρέα Πάσχο

09/05/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
27/04/2018 ΠΡΟΤΑΣΗ: "Επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων"
27/04/2018 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
27/04/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27/04/2018 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
19/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
08/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
13/12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
23/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
23/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
27/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
26/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΔΥΑ
06/10/2016 α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ β) ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
09/07/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (σε μορφή .xls)
22/04/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
18/03/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
18/02/2015 ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ: σε μορφή .xls ή σε μορφή .pdf
03/02/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ: σε μορφή .xls ή σε μορφή .pdf
08/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
30/09/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
02/06/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ & ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ -- Επισυναπτόμενο αρχείο (ενδεικτικό σχέδιο κρατήσεων) σε μορφή .xls ή σε μορφή .pdf
26/03/2014
25/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
20/02/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - (Περιέχει και ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: Πρόταση για Π.Δ. και Μοριοδότηση προσόντων υπαλλήλων)
12/11/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
11/10/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
01/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24/04/2013 Δήλωση - Διαμαρτυρία του κ. Πάσχου Ανδρέα
28/11/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
28/05/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
03/02/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
23/12/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
11/11/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
20/09/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
20/06/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
10/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
04/02/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
22/03/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
03/02/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"
27/10/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (σε μορφή .doc)
24/03/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 23/3/2009